Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER lyrics

Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Korean lyrics/ Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER tiếng Hàn

[베이비몬스터 “SHEESH BABYMONSTER lyrics” 가사]

[Intro: Rora, Pharita]

Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Baby, I’ma monster

[Verse 1: Chiquita, Rora]

Mano, a mano
I see you in slow-mo
You know you’re in trouble
Ooh-hoo-hoo-hoo
발버둥 쳐봐
어차피 손바닥
위에서 못 나가
You know that

[Pre-Chorus: Rami, Pharita]

눈을 뜬 순간 피어나
All eyes on me, 불을 질러라
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ahyeon, Chiquita]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Verse 2: Ruka, Ahyeon, Ruka & Ahyeon]

Yo, hold on, 쉿
걍 들이부어라 네 달팽이관에
이건 네 귀에 줄 축복
음악에 맞춰 걍 춤 춰
히비리 합 합 boom, boom, pow
분위기 타올라 너네들 눈 돌아
띵하니 적잖이 충격일 거야
Crown this queen
홈런은 쳤고 내 다음은 위
어중이떠중이 중간 아님
날 보고 닫혔던 입들 say
Sheesh, sheesh, sheesh

[Verse 3: Asa]

You know what it is
I be running this
Pull up in a ghost
Peek a, peek a boo, hoo
Vroom, vroom
너네 심장에 박동이, pump, pump, pop
Pedal to the metal
Click, clack, click
Put ’em up to the sky
High, high, high, high

[Pre-Chorus: Pharita, Rami]

눈을 뜬 순간 피어나
All eyes on me, 불을 질러라
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ruka, Asa]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Bridge: Rora, Rami]

마음껏 웃어봐
이젠 내 차례니까
천천히 불태워 네가 잠든 사이

[Post-Bridge: Asa, Pharita, Ahyeon]

Time’s up
올라가 올라가 더
꼭대기 꼭대기로
하늘 위 하늘 위로
Fly away
온 세상을 뒤집어
Come on, let’s ride

[Interlude: Rora]

Baby, I’ma monster

[Refrain: Chiquita, Pharita, All]

B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend
B-A-B-Y-M-O-N
Tеll a friend, tell a friend, tеll a friend (Let’s go)

[Outro: All]

Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then
Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER Phiên âm Tiếng Việt

[Pê_i_pi_môn_sư_tho “SHEESH BABYMONSTER lyrics” ga_sa]

[Intro: Rora, Pharita]

Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Baby, I’ma monster

[Verse 1: Chiquita, Rora]

Mano, a mano
I see you in slow-mo
You know you’re in trouble
Ooh-hoo-hoo-hoo
bal bo dung cho’ boa
o ch’a p’i sôn ppa dak
wi ê so môt naga
You know that

[Pre-Chorus: Rami, Pharita]

nu nưl ttưn sun gan pi’ o na
All eyes on me, bu rưl jil ro ra
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ahyeon, Chiquita]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Verse 2: Ruka, Ahyeon, Ruka & Ahyeon]

Yo, hold on, súyt
gyang đư ri bu o ra nê đal phêng’ i goa ne
i gon nê guy ê chul chuk ppôk
ư ma gê ma chua gyang chum’ chuo’
hi bi ri hap hap boom, boom, pow
bu ni gi tha ôl ra no nê dưl nun do ra
tting ha ni jok jjan i chung gyong nil go ya
Crown this queen
hôm no nưn chot’ kko nê da ưm ưn wi
o jung i tto jung i jung gan a nim
nal bo go da chot tton ip ttưl say
Sheesh, sheesh, sheesh

[Verse 3: Asa]

You know what it is
I be running this
Pull up in a ghost
Peek a, peek a boo, hoo
Vroom, vroom
no nê sim jang e bak ttong i, pump, pump, pop
Pedal to the metal
Click, clack, click
Put ’em up to the sky
High, high, high, high

[Pre-Chorus: Pharita, Rami]

nu nưl ttưn sun gan pi’ o na
All eyes on me, bu rưl jil ro ra
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ruka, Asa]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Bridge: Rora, Rami]

ma ưm kkot u so boa
i jên nê cha’ ryê ni kka
chon’ chon’ hi bul tê uô nê ga jam đưn sa i

[Post-Bridge: Asa, Pharita, Ahyeon]

Time’s up
ôl ra ga ôl ra ga đo
kkôk ttê gi kkôk ttê gi ro
ha nưl uy ha nưl uy ro
Fly away
ôn sê sang ưl duy ji’ bo
Come on, let’s ride

[Interlude: Rora]

Baby, I’ma monster

[Refrain: Chiquita, Pharita, All]

B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend
B-A-B-Y-M-O-N
Tеll a friend, tell a friend, tеll a friend (Let’s go)

[Outro: All]

Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then
Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER tiếng Latinh

[beibimonseuteo “SHEESH BABYMONSTER lyrics” gasa]

[Intro: Rora & Pharita]

Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Baby, I’ma monster

[Verse 1: Chiquita & Rora]

Mano, a mano
I see you in slow-mo
You know you’re in trouble
Ooh-hoo-hoo-hoo
Balbeodung chyeobwa
Eochapi sonbadak
Wieseo mot naga
You know that

[Pre-Chorus: Rami & Pharita]

Nuneul tteun sungan
Pieona
All eyes on me, bureul jilleora
Do or die
On my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ahyeon & Chiquita]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Verse 2: Ruka, Ahyeon, Ruka & Ahyeon]

Yo, hold on shwit
Gyang deuribueora ne dalpaengigwane
Igeon ne gwie jul chukbok
Eumage matchwo gyang chum chwo
Hibiri hop-hop, boom, boom, pow
Bunwigi taolla neonedeul nun dora
Ttinghani jeokjani chunggyeogil geoya
Crown this queen
Homneoneun chyeotgo nae daеumeun wi
Eojungitteojungi junggan anim
Nal bogo datyeotdеon ipdeul say
Sheesh, sheesh, sheesh

[Verse 3: Asa]

You know what it is
I be running this
Pull up in a ghost
Peek a, peek a boo, hoo
Vroom, vroom
Neone simjange bakdongi, pump, pump, pop
Pedal to the metal
Click, clack, click
Put ’em up to the sky
High, high, high, high

[Pre-Chorus: Pharita & Rami]

Nuneul tteun sungan
Pieona
All eyes on me, bureul jilleora
Do or die
On my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ruka & Asa]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Bridge: Rora & Rami]

Maeumkkeot useobwa
Ijen nae charyenikka
Cheoncheonhi bultaewo nega jamdeun sai

[Post-Bridge: Asa, Pharita & Ahyeon]

Time’s up
Ollaga ollaga deo
Kkokdaegi kkokdaegiro
Haneul wi haneul wiro
Fly away
On sesangeul dwijibeo
Come on, let’s ride

[Interlude: Rora]

Baby, I’ma monster

[Refrain: Chiquita, Pharita & All]

B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend
B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend (Let’s go)

[Outro: All]

Jump, jump and let it go
Watch out we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then
Jump, jump and let it go
Watch out we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then


the end!


English lyrics/ Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER tiếng Anh

[SHEESH BABYMONSTER lyrics]

[Intro: Rora, Pharita]

Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Da-la-lun-dun
Baby, I’ma monster

[Verse 1: Chiquita, Rora]

Hand to hand
I see you in slow-mo
You know you’re in trouble
Ooh-hoo-hoo-hoo
Try to get out
I can read you like a book anyway
You know that

[Pre-Chorus: Rami, Pharita]

When I open my eyes I bloom
All eyes on me, set it on fire
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ahyeon, Chiquita]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Verse 2: Ruka, Ahyeon, Ruka & Ahyeon]

Yo, hold on, shh
Just gonna pour it into your cochlea
This is a blessing to your ears
Just dance to the music
Hibiri hop hop boom, boom, pow
Getting hot in here and you guys are gonna flip out
And go crazy
Crown this queen
I hit a home run and my next is to the top
Not 5 or 7, I’m 10 out of 10
Every mouth is shut when you see me, and say
Sheesh, sheesh, sheesh

[Verse 3: Asa]

You know what it is
I be running this
Pull up in a ghost
Peek a, peek a boo, hoo
Vroom, vroom
Your heart beat is like pump, pump, pop
Pedal to the metal
Click, clack, click
Put ’em up to the sky
High, high, high, high

[Pre-Chorus: Pharita, Rami]

When I open my eyes I bloom
All eyes on me, set it on fire
Do or die on my life
Yeah, you ain’t seen nothing yet

[Chorus: Ruka, Asa]

Got them all going
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Sheesh, sheesh
Sheesh, sheesh, sheesh, yeah
Got them all going

[Bridge: Rora, Rami]

Laugh all you want
It’s my turn now
Slowly burn it down while you’re asleep

[Post-Bridge: Asa, Pharita, Ahyeon]

Time’s up
Going up higher
To the top
Over the sky
Fly away
Shake up the whole world
Come on, let’s ride

[Interlude: Rora]

Baby, I’ma monster

[Refrain: Chiquita, Pharita, All]

B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend
B-A-B-Y-M-O-N
Tell a friend, tell a friend, tell a friend (Let’s go)

[Outro: All]

Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then
Jump, jump and let it go
Watch out, we on a roll
Rum, pump, pump, pump it up then


the end!


Vietsub/ Lời bài hát SHEESH BABYMONSTER tiếng Việt

[SHEESH BABYMONSTER lyrics (Ôi trời!)]

[Intro (Rora, Pharita)]

Đùng-đùng-đùng
Đùng-đùng-đùng
Đùng-đùng-đùng
Tớ là một quái thú đây

[Verse 1 (Chiquita, Rora)]

Một đấu một
Nhìn cậu slow-mo thế thôi
Biết rồi, rắc rối đây rồi
Ồ là la la la
Muốn thoát ra à?
Tớ đọc tâm tư cậu dễ ẹc
Cậu biết mà

[Pre-Chorus (Rami, Pharita)]

Mắt tớ mở ra là tỏa sáng
Mọi ánh nhìn đổ dồn, bùng cháy thôi
Làm tới bến bờ hay là biến mất
Kiểu gì cũng được
Đúng rồi, cậu chưa thấy gì đâu

[Chorus (Ahyeon, Chiquita)]

Khiến tất cả phải quẩy tung nóc
Trời ơi, trời ơi
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Trời ơi, trời ơi
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, yeah
Khiến tất cả phải quẩy tung nóc

[Verse 2 (Ruka, Ahyeon, Ruka & Ahyeon)]

Ê này, im lặng nào
Tớ sẽ rót cả vào tai cậu
Đây là món quà tuyệt vời cho đôi tai
Chỉ cần nhảy theo nhạc thôi
Hip hop, bùm bùm, bùm, bốp
Không khí nóng hừng hực, các cậu sắp phát cuồng lên
Và mất kiểm soát
Đội vương miện cho nữ hoàng này
Tớ đánh trúng cú homerun và mục tiêu tiếp theo là đứng đầu
Không phải 5 hay 7, tớ là điểm 10 hoàn hảo
Mọi miệng phải há hốc khi nhìn thấy tớ, và phải trầm trồ
Trời ơi, trời ơi, trời ơi

[Verse 3 (Asa)]

Cậu biết tớ là ai rồi chứ
Tớ là người điều khiển cuộc chơi
Xuất hiện bất ngờ
Ú òa, ú òa
Phóng nhanh, vèo vèo
Tim cậu đập thình thịch như pump, pump, pop
Dẫm hết ga
Tách, tách, tách
Giơ cao lên trời
Cao, cao, cao, cao

[Pre-Chorus (Pharita, Rami)]

Mắt tớ mở ra là tỏa sáng
Mọi ánh nhìn đổ dồn, bùng cháy thôi
Làm tới bến bờ hay là biến mất
Kiểu gì cũng được
Đúng rồi, cậu chưa thấy gì đâu

[Chorus (Ruka, Asa)]

Khiến tất cả phải quẩy tung nóc
Trời ơi, trời ơi
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, yeah
B-A-B-Y-M-O-N
Trời ơi, trời ơi
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, yeah
Khiến tất cả phải quẩy tung nóc

[Bridge (Rora, Rami)]

Cứ cười đi
Đến lượt tớ rồi
Đốt cháy mọi thứ từ từ khi cậu đang ngủ

[Post-Bridge (Asa, Pharita, Ahyeon)]

Hết giờ rồi
Bay lên cao hơn
Lên đỉnh cao
Vượt qua cả bầu trời
Bay đi nào
Lắc động cả thế giới
Đi nào, phiêu lưu thôi

[Interlude (Rora)]

Tớ là một quái thú đây

[Refrain (Chiquita, Pharita, All)]

B-A-B-Y-M-O-N
Kể cho bạn bè, kể cho bạn bè, kể cho bạn bè
B-A-B-Y-M-O-N
Kể cho bạn bè, kể cho bạn bè, kể cho bạn bè (Let’s go)

[Outro (All)]

Nhảy lên, nhảy lên và buông bỏ
Cẩn thận đấy, chúng ta đang cuồng nhiệt
Quẩy lên, pump, pump, pump hết mình
Nhảy lên, nhảy lên và buông bỏ
Cẩn thận đấy, chúng ta đang cuồng nhiệt
Quẩy lên, pump, pump, pump hết mình


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BABYMONSTER


BABYMONSTERBABYMONSTER


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BABYMONSTER

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

AsaAsa

ChiquitaChiquita

PharitaPharita

RamiRami

RoraRora

RukaRuka

Ahyeon Ahyeon


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x