Lời bài hát Shut Down BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát Shut Down BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Shut Down BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “Shut Down BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: Jennie]

BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh

[Verse 1: Jennie, Lisa]

컴백이 아냐 떠난 적 없으니까
고개들이 돌아 진정해 목 꺾일라
분홍빛의 얼음 drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
게임이 아냐 진 적이 없으니까짖어봐 네 목에 목줄은 내 거니까
땅바닥에 닿은 pedal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

초록 비를 내려 머리 위로, don’t trip, baby
겸손하게 그냥 앉아있어, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Jennie, Rosé]

When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down

[Verse 2: Jennie, Lisa]

Nah, you don’t wanna be on my bad side
That’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me
Me three, if I was you
Been around the world, pearls on ya girl
VVS’s, we invested, uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, wе request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say byе to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now?
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

네 다음 답안지야 똑바로 봐, don’t sleep, baby
뒤집어봐 이건 가격표야, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down

[Outro: All, Rosé]

Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talkin’, we shut you down


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Shut Down BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: Jennie]

BLACKPINK in your area, eh oh
BLACKPINK in your area, eh oh

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Comeback ki a nha tto nan choc kop sư ni kka
Kô kê tư ri tô ra chin chong hê môc kko kkil la
Bun nông bi chê o rưm Drip drip drip freeze ‘em on sight
Shut it down what what what whatKê im mi a nha chin cho ki op sư ni kka
Chi cho boa ni mô kê môc chu rưn nê ko ni kka
Ttang ba ta kê ta ưn Pedal we go two zero five
Shut it down uh uh uh uh

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Chô rôc bi rưl nê ryo mo ri uy rô Don’t trip, baby
Kyom sôn na kê kư nhang an cha i sso Just sit, babyPraying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Jennie, Rosé]

When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
It’s black and it’s pink once the sun downWhen we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
Keep watching me shut it down

[Verse 2: Jennie, Lisa]

Nah, You don’t wanna be on my bad side that’s right I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested uh
Need a lesson see the necklace, see these dresses
We don’t buy it we request it uhA rockstar, a popstar but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now
BLACKPINK in your area, the area been shut down. It’s a shutdown

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Nê tam ta pan chi ya ttôc ba rô boa Don’t sleep baby
Tuy chi po boa i kon ka kyoc pyô ya Ain’t cheap babyStay in your own lane ‘cause I’m ‘bout to swerve
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
Keep watching me shut it down

[Outro: All, Rosé]

Shut it down BLACKPINK in your area
Shut it down woah woah woah woah
Shut it down BLACKPINK in your area
Keep talking we shut you down


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Shut Down BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “Shut Down BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: Jennie & Lisa]

BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka
Gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla
Bunhongbichui eoreum, drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
Geimi anya jin jeogi eopseunikka
Jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka
Ttangbadage daeun pedal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Chorok bireul naeryeo meori wiro, don’t trip, baby
Gyeomsonhage geunyang anjaissеo, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me whеn you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Jennie, Rosé]

When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watching me shut it down (Nah)

[Verse 2: Jennie, Lisa]

You don’t wanna be on my bad side, that’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, we request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Ne daeum dabanjiya ttokbaro bwa, don’t sleep, baby
Dwijibeobwa igeon gagyeokpyoya, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve (Yeah)
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watching me shut it down

[Instrumental Break]

[Outro: All, Jennie & Lisa, Rosé]

Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talking, we shut you down


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Shut Down BLACKPINK tiếng Anh

[Shut Down BLACKPINK Lyrics]

[Intro: Jennie & Lisa]

BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh

[Verse 1: Jennie, Lisa]

It’s not a comeback since we’ve never left
Heads turn, careful, you might break your neck
Pink ice drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
It’s not a game since we’ve never lost
Bark, because the leash on your neck is mine
Pedal to the metal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Make the money rain, don’t trip, baby
Sit humbly, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Jennie, Rosé]

When we pull up you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down

[Verse 2: Jennie, Lisa]

Nah, You don’t wanna be on my bad side, that’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested, uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, we request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now?
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

You’re looking at your next answer key, don’t sleep, baby
Flip it over and see the price tag, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve (Yeah)
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom

[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

When we pull up you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down
[Instrumental Break]
[Outro: Lisa & Jennie, Rosé, All]

Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talkin’, we shut you down


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Shut Down BLACKPINK tiếng Việt

[Shut Down BLACKPINK lyrics (Dập tắt)]

[Intro: Jennie & Lisa]

BLACKPINK đến đây, eh-oh
BLACKPINK đến đây, eh-oh

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Nào có phải trở lại vì chúng mình chưa từng rời đi
Ngoảnh đầu đi, cẩn thận kẻo gãy cổ
Mưa băng hồng, rắc rắc, đóng băng ngay lập tức
Ngưng ngay đi, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì?
Nào có phải trò chơi vì chúng mình chưa từng thua
Gâu gâu, vì dây xích trên cổ bạn là của mình
Bàn đạp ga hết cỡ, chúng mình phi như tên lửa
Ngưng ngay đi, uh-uh, uh-uh

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Làm mưa tiền, đừng vấp ngã, em yêu
Ngồi ngoan, cứ ngồi, em yêu
Cầu mong mình thất bại, nhiều người đã cố rồi, em yêu
Bắt lấy mình khi nghe thấy tiếng Lamborghini
Vèo vèo, vèo vèo, vèo vèo

[Chorus: Jennie, Rosé]

Khi chúng mình tới, bạn biết đó là đóng cửa
Kéo rèm xuống, khóa cửa, đóng cửa
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Đen và hồng khi mặt trời lặn
Khi chúng mình tới, bạn biết đó là đóng cửa
Kéo rèm xuống, khóa cửa, đóng cửa
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Cứ nhìn mình đóng cửa

[Verse 2: Jennie, Lisa]

Không, bạn không muốn ở phía xấu của mình, đúng rồi, mình đang lướt qua
Một đám người muốn trở thành mình, mình ba người nếu bạn là mình
Đã đi khắp thế giới, ngọc trai trên người, VVS chúng mình đầu tư, uh
Cần bài học, hãy nhìn chiếc vòng cổ, nhìn những chiếc váy này
Chúng mình không mua, chúng mình yêu cầu, uh
Một ngôi sao nhạc rock, một ngôi sao nhạc pop, nhưng ngông cuồng hơn
Nói tạm biệt paparazzi, lấy mặt tốt của mình, mình sẽ mỉm cười cho bạn
Biết nó không công bằng với bạn, nó đang hù dọa bạn như thế nào?
BLACKPINK đến khu vực của bạn, khu vực đã bị đóng cửa
Đó là đóng cửa

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]

Bạn đang nhìn vào đáp án tiếp theo của mình, đừng ngủ, em yêu
Lật nó lại và xem giá, không rẻ, em yêu
Ở trong làn của chính bạn vì mình sắp rẽ sang ngang (Yeah)
Bắt lấy mình khi nghe thấy tiếng Lamborghini
Vèo vèo, vèo vèo, vèo vèo

[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

Khi chúng mình tới, bạn biết đó là đóng cửa
Kéo rèm xuống, khóa cửa, đóng cửa
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Đen và hồng khi mặt trời lặn
Khi chúng mình tới, bạn biết đó là đóng cửa
Kéo rèm xuống, khóa cửa, đóng cửa
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Xoay nó, xoay nó, xoay nó, xoay nó
Cứ nhìn mình đóng cửa

[Outro: Lisa & Jennie, Rosé, All]

Đóng cửa (Eh-oh), BLACKPINK đến khu vực của bạn
Đóng cửa (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Đóng cửa (Eh-oh), BLACKPINK đến khu vực của bạn
Nói tiếp, chúng mình đóng cửa bạn


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x