03/12/2023

Shut Down DANCE PERFORMANCE – BLACKPINK

Lời bài hát Shut Down – BLACKPINK (Shut Down DANCE PERFORMANCE)
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[블랙핑크 “Shut Down” 가사]
[Intro: Jennie]
BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh
[Verse 1: Jennie, Lisa]
컴백이 아냐 떠난 적 없으니까
고개들이 돌아 진정해 목 꺾일라
분홍빛의 얼음 drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
게임이 아냐 진 적이 없으니까짖어봐 네 목에 목줄은 내 거니까
땅바닥에 닿은 pedal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
초록 비를 내려 머리 위로, don’t trip, baby
겸손하게 그냥 앉아있어, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Jennie, Rosé]
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down
[Verse 2: Jennie, Lisa]
Nah, you don’t wanna be on my bad side
That’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me
Me three, if I was you
Been around the world, pearls on ya girl
VVS’s, we invested, uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, wе request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say byе to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now?
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
네 다음 답안지야 똑바로 봐, don’t sleep, baby
뒤집어봐 이건 가격표야, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
간판 내리고 문 잠가 shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down
[Outro: All, Rosé]
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talkin’, we shut you down


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Shut Down – BLACKPINK
[Intro: Jennie]
BLACKPINK in your area, eh oh
BLACKPINK in your area, eh oh
[Verse 1: Jennie, Lisa]
Comeback ki a nha tto nan choc kop sư ni kka
Kô kê tư ri tô ra chin chong hê môc kko kkil la
Bun nông bi chê o rưm Drip drip drip freeze ‘em on sight
Shut it down what what what whatKê im mi a nha chin cho ki op sư ni kka
Chi cho boa ni mô kê môc chu rưn nê ko ni kka
Ttang ba ta kê ta ưn Pedal we go two zero five
Shut it down uh uh uh uh
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Chô rôc bi rưl nê ryo mo ri uy rô Don’t trip, baby
Kyom sôn na kê kư nhang an cha i sso Just sit, babyPraying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Jennie, Rosé]
When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
It’s black and it’s pink once the sun downWhen we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
Keep watching me shut it down
[Verse 2: Jennie, Lisa]
Nah, You don’t wanna be on my bad side that’s right I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested uh
Need a lesson see the necklace, see these dresses
We don’t buy it we request it uhA rockstar, a popstar but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now
BLACKPINK in your area, the area been shut down. It’s a shutdown
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Nê tam ta pan chi ya ttôc ba rô boa Don’t sleep baby
Tuy chi po boa i kon ka kyoc pyô ya Ain’t cheap babyStay in your own lane ‘cause I’m ‘bout to swerve
Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]
When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up you know it’s a shutdown
Kan pan nê ri kô mun cham ka Shut down
Whip it whip it whip it whip it
Whip it whip it whip it whip it
Keep watching me shut it down
[Outro: All, Rosé]
Shut it down BLACKPINK in your area
Shut it down woah woah woah woah
Shut it down BLACKPINK in your area
Keep talking we shut you down


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jennie & Lisa]
BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh
[Verse 1: Jennie, Lisa]
Keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka
Gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla
Bunhongbichui eoreum, drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
Geimi anya jin jeogi eopseunikka
Jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka
Ttangbadage daeun pedal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Chorok bireul naeryeo meori wiro, don’t trip, baby
Gyeomsonhage geunyang anjaissеo, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me whеn you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Jennie, Rosé]
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watching me shut it down (Nah)
[Verse 2: Jennie, Lisa]
You don’t wanna be on my bad side, that’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, we request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Ne daeum dabanjiya ttokbaro bwa, don’t sleep, baby
Dwijibeobwa igeon gagyeokpyoya, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve (Yeah)
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Ganpan naerigo mun jamga shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watching me shut it down
[Instrumental Break]
[Outro: All, Jennie & Lisa, Rosé]
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talking, we shut you down


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jennie & Lisa]
BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh
[Verse 1: Jennie, Lisa]
It’s not a comeback since we’ve never left
Heads turn, careful, you might break your neck
Pink ice drip, drip, drip, freeze ’em on sight
Shut it down, what, what, what, what?
It’s not a game since we’ve never lost
Bark, because the leash on your neck is mine
Pedal to the metal, we go two-zero-five
Shut it down, uh-uh, uh-uh
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Make the money rain, don’t trip, baby
Sit humbly, just sit, baby
Praying for my downfall, many have tried, baby
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Jennie, Rosé]
When we pull up you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down
[Verse 2: Jennie, Lisa]
Nah, You don’t wanna be on my bad side, that’s right, I’m slidin’ through
Bunch of wannabes that wanna be me, me three if I was you
Been around the world, pearls on ya girl, VVS’s we invested, uh
Need a lesson, see the necklace, see these dresses
We don’t buy it, we request it, uh
A rock star, a pop star, but rowdier
Say bye to the paparazzi, get my good side, I’ll smile for ya
Know it ain’t fair to ya, it’s scarin’ ya like what now?
BLACKPINK in your area, the area been shut down
It’s a shutdown
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
You’re looking at your next answer key, don’t sleep, baby
Flip it over and see the price tag, ain’t cheap, baby
Stay in your own lane ’cause I’m ’bout to swerve (Yeah)
Catch me when you hear my Lamborghini
Go vroom, vroom, vroom, vroom
[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]
When we pull up you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
It’s black and it’s pink once the sun down
When we pull up, you know it’s a shutdown
Pull down the shutter, lock the door, shut down
Whip it, whip it, whip it, whip it
Whip it, whip it, whip it, whip it
Keep watchin’ me shut it down
[Instrumental Break]
[Outro: Lisa & Jennie, Rosé, All]

Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Shut it down (Eh-oh), woah, woah, woah, woah
Shut it down (Eh-oh), BLACKPINK in your area
Keep talkin’, we shut you down


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Intro: Jennie & Lisa]
BLACKPINK in your area, eh-oh
BLACKPINK in your area, eh-oh
[Verse 1: Jennie, Lisa]
Nó không phải là một sự trở lại, bởi vì tôi chưa bao giờ rời đi
Quay đầu lại, bình tĩnh, bẻ cổ
Băng hồng nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt, đóng băng ngay lập tức
Tắt nó đi, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì
Nó không phải là một trò chơi, bởi vì không có kẻ thù thực sự
Sợi dây xích trên cổ bạn là của tôi
Chạm vào bàn đạp mặt đất, chúng tôi đi hai-không-năm
Tắt nó đi, uh, uh, uh, uh
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Hãy để mưa xanh rơi trên đầu, đừng đi em ơi
Hãy ngồi một cách khiêm tốn, em yêu
Cầu nguyện cho sự sụp đổ của tôi, nhiều người đã cố gắng, em yêu
Hãy bắt tôi khi bạn nghe thấy chiếc Lamborghini đến
Vroom, vroom, vroom, vroom của tôi
[Chorus: Jennie, Rosé]
Khi chúng tôi kéo lên, bạn biết nó sắp tắt
Hạ biển báo và khóa cửa lại
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Nó đen và hồng khi mặt trời lặn
Khi chúng tôi kéo lên, bạn biết nó sắp tắt
Hạ biển báo và khóa cửa lại
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Nó đen và hồng khi mặt trời lặn
[Verse 2: Jennie, Lisa]
Không
Bạn không muốn làm xấu mặt tôi, đúng vậy, tôi sẽ vượt qua
Một đám người muốn là tôi, tôi là ba nếu tôi là bạn
Đã có mặt trên khắp thế giới, những viên ngọc trai dành cho cô gái, VVS của chúng tôi đã đầu tư uh
Cần một bài học, hãy xem chiếc vòng cổ, xem những chiếc váy này
Chúng tôi không mua nó, chúng tôi yêu cầu nó, uh
Một ngôi sao nhạc rock, một ngôi sao nhạc pop, nhưng vận động viên chèo thuyền
Nói tạm biệt với các tay săn ảnh, nhìn thất mặt tốt của tôi, tôi sẽ mỉm cười với bạn
Biết nó không công bằng với bạn, bây giờ nó rất đáng sợ
BLACKPINK trong khu vực của bạn, khu vực này đã bị đóng cửa
Đó là một sự tắt máy
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé]
Vâng, đó là câu trả lời tiếp theo, nhìn thẳng về phía trước, đừng ngủ, em yêu
Lật lại đi, đây là một cái giá không hề rẻ đâu em yêu
Hãy đi con đường của riêng bạn ‘vì tôi’ sẽ rẽ hướng
Hãy bắt tôi khi bạn nghe thấy chiếc Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom của tôi
[Chorus: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]
Khi chúng tôi kéo lên, bạn biết đó là sự tắt máy
Hạ biển báo và khóa cửa lại
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Nó đen và hồng khi mặt trời lặn
Khi chúng tôi kéo lên, bạn biết đó là sự tắt máy
Hạ biển báo và khóa cửa lại
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Roi nó, roi nó, roi nó, roi nó
Nó đen và hồng khi mặt trời lặn
[Instrumental Break]
[Outro: Lisa & Jennie, Rosé, All]
Tắt nó đi, BLACKPINK trong khu vực của bạn
Tắt nó đi, woah, woah, woah, woah
Tắt nó đi, BLACKPINK trong khu vực của bạn
Tiếp tục nói, chúng tôi đóng cửa bạn


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

Lời bài hát Shut Down

Các bài hát của BLACKPINK

Các nhóm nhạc của YG ENTERTAINMENT

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x