04/10/2023

Lời bài hát “SIGNAL” DANCE – Twice – Lyrics

Lời bài hát “SIGNAL” DANCE – Twice (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của TWice

Các nhóm nhạc của JYP ENTERTAINMENT
HangulPhiên âmRomanizedEnglishViệt
Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
[다/채] I must let you know

Sign을 보내 Signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[모/미] Sign을 보내 Signal 보내

눈짓도 손짓도 어떤 표정도
소용이 없네 하나도 안 통해
눈치도 코치도 전혀 없나 봐
더 이상 어떻게 내 맘을 표현해

언제부턴가 난 니가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 Signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니

Trying to let you know
Sign을 보내 Signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 Signal 보내

널 보며 웃으면 알아채야지
오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데
자꾸 말을 걸면 좀 느껴야지
계속 니 곁에 머물러있는데

언제부턴가 난 니가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 Signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니

Tururututu tururututu
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
Tururututu tururututu
왜 반응이 없니
Tururututu tururututu
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
Tururututu tururututu
왜 알지 못하니

Sign을 보내 Signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[모/미] Sign을 보내 Signal 보내
Trying to let you know
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know
sign nưl bô nê signal bô nê

sign nưl bô nê signal bô nê
sign nưl bô nê signal bô nê
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know

sign nưl bô nê signal bô nê
gưn đê jôn hô an tông hê
nun bi chưl bô nê nun chi rưl ju nê
gưn đê môt a la đưt nê
đap đap hê sô mi chi gêt đa jông mal
wê gư rôn ji mô rư gêt đa jông mal
đa si han bôn hi mưl nê sô
sign nưl bô nê signal bô nê

nun jit đô sôn jit đô ô tôn pô jông đô
sô yôn gi ôp nê ha na đô an tông hê
nun chi đô kô chi đô jôn hô ôp na ba
đô i sang ô tô gê nê ma mưl pô hôn hê

ôn jê bu tôn ga nan ni ga jô ha
ji gi si ja khê sô ba bô ya
wê i rô gê đô nê ma mưl mô la
ôn jê ka ji i rô gê đun ha gê
na rưl chin gu rô man đê ha lê
nê ga wơn ha nưn gôn gư gê a nin đê

sign nưl bô nê signal bô nê
ji rit ji rit ji rit ji rit
nan nô rưl wơn hê nan nô rưl wơn hê
wê ba nưn gi ôp ni
man nal tê ma đa ma ư mưl đa ma
ji rit ji rit ji rit ji rit
gi đa ri ja na đa bô i ja na
wê al ji mô tha ni

Trying to let you know
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know
sign nưl bô nê signal bô nê

nôl bô mô u sư myon a la chê ya ji
ô nưl man môt bôn jê nôl bô mô ut nưn đê
jak ku mal ưl gôl myon jôm nư kô ya ji
gê sôk nê gô tê mô mu lô it nưn đê

ôn jê but tôn ga nan ni ga jô ha
ji gi si ja khê sô ba bô ya
wê i rô gê đô nê ma mưl mô la
ôn jê ka ji i rô gê đun ha gê
na rưl chin gu rô man đê ha lê
nê ga wơn ha nưn gôn gư gê a nin đê

sign nưl bô nê signal bô nê
ji rit ji rit ji rit ji rit
nan nô rưl wơn hê nan nô rưl wơn hê
wê ba nưn gi ôp ni
man nal tê ma đa ma ư mưl đa ma
ji rit ji rit ji rit ji rit
gi đa ri ja na đa bô i ja na
wê al ji mô tha ni

ji rit ji rit ji rit ji rit
wê ba nưn gi ôp ni
ji rit ji rit ji rit ji rit
wê al ji mô tha ni

sign nưl bô nê signal bô nê
gưn đê jôn hô an tông hê
nun bi chưl bô nê nun chi rưl ju nê
gư đê môt a la đưt nê
đap đap hê sô mi chi gêt đa jông mal
wê gư rôn ji mô rư gêt đa jông mal
đa si han bôn hi mưl nê sô
sign nưl bô nê signal bô nê
Trying to let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
I must let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
[Da/Chae] I must let you know

Sign-eul bonae Signal bonae
geunde jeonhyeo an tonghae
nunbicheul bonae nunchireul june
geunde mot aradeunne
dapdapaeseo michigetta jeongmal
wae geureonji moreugetta jeongmal
dashi han beon himeul naeseo
[Mo/Mi] Sign-eul bonae Signal bonae

nunjitdo sonjitdo eotteon pyojeongdo
soyongi eomne hanado an tonghae
nunchido kochido jeonhyeo eomna bwa
deo isang eotteoke nae mameul pyohyeonhae

eonjebuteonga nan niga joa
jigi shijakaesseo baboya
wae ireokedo nae mameul molla
eonjekkaji ireoke dunhage
nareul chinguroman daehallae
naega weonhaneun geon geuge aninde

Signal bonae Signal bonae
jjirit jjirit jjirit jjirit
nan neoreul weonhae nan neoreul weonhae
wae baneungi eomni
mannal ttae mada maeumeul dama
jjirit jjirit jjirit jjirit
gidarijana da boijana
wae alji motani

Trying to let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
I must let you know
Sign-eul bonae Signal bonae

neol bomyeo useumyeon arachaeyaji
oneulman myeot beonjjae neol bomyeo unneunde
jakku mareul geolmyeon jom neukkyeoyaji
gyesok ni gyeote meomulleoinneunde

eonjebuteonga nan niga joa
jigi shijakaesseo baboya
wae ireokedo nae mameul molla
eonjekkaji ireoke dunhage
nareul chinguroman daehallae
naega weonhaneun geon geuge aninde

Signal bonae Signal bonae
jjirit jjirit jjirit jjirit
nan neoreul weonhae nan neoreul weonhae
wae baneungi eomni
mannal ttae mada maeumeul dama
jjirit jjirit jjirit jjirit
gidarijana da boijana
wae alji motani

Tururututu tururututu
jjirit jjirit jjirit jjirit
Tururututu tururututu
wae baneungi eomni
Tururututu tururututu
jjirit jjirit jjirit jjirit
Tururututu tururututu
wae alji motani

Sign-eul bonae Signal bonae
geunde jeonhyeo an tonghae
nunbicheul bonae nunchireul june
geunde mot aradeunne
dapdapaeseo michigetta jeongmal
wae geureonji moreugetta jeongmal
dashi han beon himeul naeseo
[Mo/Mi] Sign-eul bonae Signal bonae
Trying to let you know
Sending you a sign, sending a signal
I must let you know
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
[Da/Chae] I must let you know

Sending you a sign, sending a signal
But it won’t go through
Giving you a look, trying to make you notice
But you don’t get it
I’m so frustrated, going crazy
I don’t know why this is happening
I’ll gather up my strength once more and
[Mo/Mi] Send you a sign, sending a signal

My looks, my gestures, all my facial expressions
There’s no use, nothing works
You have no tact at all
How much more can I express my feelings?

From some point, I started liking you
You fool
Why don’t you know my heart?
When are you going to stop being so dumb
And only treat me as a friend?
‘Cause that’s not what I want

Sending you a signal, Sending you a signal
Electric electric electric electric
I want you, I want you
But why aren’t you reacting?
Every time we meet, with all my heart
Electric electric electric electric
I’m waiting, you can see everything
But why don’t you know?

Trying to let you know
Sending you a sign, sending a signal
I must let you know
Sending you a sign, sending a signal

If I look at you and smile, you should know
I’ve already looked at you and smiled so many times today
If I keep talking to you, you should feel it
I keep staying by your side

From some point, I started liking you
You fool
Why don’t you know my heart?
When are you going to stop being so dumb
And only treat me as a friend?
‘Cause that’s not what I want

Sending you a signal, Sending you a signal
Electric electric electric electric
I want you, I want you
But why aren’t you reacting?
Every time we meet, with all my heart
Electric electric electric electric
I’m waiting, you can see everything
But why don’t you know?

Tururututu tururututu
Electric electric electric electric
Tururututu tururututu
Why aren’t you reacting?
Tururututu tururututu
Electric electric electric electric
Tururututu tururututu
Why don’t you know?

Sending you a sign, sending a signal
But it won’t go through
Giving you a look, trying to make you notice
But you don’t get it
I’m so frustrated, going crazy
I don’t know why this is happening
I’ll gather up my strength once more and
[Mo/Mi] Send you a sign, sending a signal
Cố gắng cho bạn biết
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Tôi phải cho bạn biết
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
[Da / Chae] Tôi phải cho bạn biết

Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Nhưng nó sẽ không đi qua
Nhìn cho bạn một cái nhìn, cố gắng làm cho bạn chú ý
Nhưng bạn không hiểu
Tôi rất thất vọng, phát điên lên
Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra
Tôi sẽ tập hợp sức mạnh của mình một lần nữa và
[Mo / Mi] Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu

Vẻ ngoài của tôi, cử chỉ của tôi, tất cả nét mặt của tôi
Không có ích gì, không có gì hoạt động
Bạn không có chút tế nhị nào
Tôi có thể bày tỏ cảm xúc của mình bao nhiêu nữa?

Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu thích bạn
Đồ ngốc
Tại sao bạn không biết trái tim của tôi?
Khi nào thì bạn sẽ ngừng ngốc nghếch như vậy?
Và chỉ coi tôi như một người bạn?
Vì đó không phải là điều tôi muốn

Gửi cho bạn một tín hiệu, Gửi cho bạn một tín hiệu
Điện điện điện
Tôi muốn bạn tôi muốn bạn
Nhưng tại sao bạn không phản ứng?
Mỗi lần chúng ta gặp nhau, với tất cả trái tim của tôi
Điện điện điện
Tôi đang đợi, bạn có thể thấy mọi thứ
Nhưng tại sao bạn không biết?

Cố gắng cho bạn biết
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Tôi phải cho bạn biết
Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu

Nếu tôi nhìn bạn và mỉm cười, bạn nên biết
Hôm nay tôi đã nhìn bạn và cười rất nhiều lần
Nếu tôi tiếp tục nói chuyện với bạn, bạn sẽ cảm thấy nó
Tôi tiếp tục ở bên cạnh bạn

Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu thích bạn
Đồ ngốc
Tại sao bạn không biết trái tim của tôi?
Khi nào thì bạn sẽ ngừng ngốc nghếch như vậy?
Và chỉ coi tôi như một người bạn?
Vì đó không phải là điều tôi muốn

Gửi cho bạn một tín hiệu, Gửi cho bạn một tín hiệu
Điện điện điện
Tôi muốn bạn tôi muốn bạn
Nhưng tại sao bạn không phản ứng?
Mỗi khi chúng ta gặp nhau, với tất cả trái tim của tôi
Điện điện điện
Tôi đang đợi, bạn có thể thấy mọi thứ
Nhưng tại sao bạn không biết?

Tururututu tururututu
Điện điện điện
Tururututu tururututu
Tại sao bạn không phản ứng?
Tururututu tururututu
Điện điện điện
Tururututu tururututu
Tại sao bạn không biết?

Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu
Nhưng nó sẽ không đi qua
Nhìn cho bạn một cái nhìn, cố gắng làm cho bạn chú ý
Nhưng bạn không hiểu
Tôi rất thất vọng, phát điên lên
Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra
Tôi sẽ tập hợp sức mạnh của mình một lần nữa và
[Mo / Mi] Gửi cho bạn một dấu hiệu, gửi một tín hiệu

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x