Loi bai hat SIGNAL Twice

Lời bài hát SIGNAL – Twice Lyrics

Lời bài hát SIGNAL – Twice Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
Trying to let you know
Sign을 보내 signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
Sign을 보내 Signal 보내
[다/채] I must let you knowSign을 보내 Signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[모/미] Sign을 보내 Signal 보내

눈짓도 손짓도 어떤 표정도
소용이 없네 하나도 안 통해
눈치도 코치도 전혀 없나 봐
더 이상 어떻게 내 맘을 표현해

언제부턴가 난 니가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 Signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니

Trying to let you know
Sign을 보내 Signal 보내
I must let you know
Sign을 보내 Signal 보내

널 보며 웃으면 알아채야지
오늘만 몇 번째 널 보며 웃는데
자꾸 말을 걸면 좀 느껴야지
계속 니 곁에 머물러있는데

언제부턴가 난 니가 좋아
지기 시작했어 바보야
왜 이렇게도 내 맘을 몰라
언제까지 이렇게 둔하게
나를 친구로만 대할래
내가 원하는 건 그게 아닌데

Signal 보내 Signal 보내
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
난 너를 원해 난 너를 원해
왜 반응이 없니
만날 때 마다 마음을 담아
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
기다리잖아 다 보이잖아
왜 알지 못하니

Tururututu tururututu
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
Tururututu tururututu
왜 반응이 없니
Tururututu tururututu
찌릿 찌릿 찌릿 찌릿
Tururututu tururututu
왜 알지 못하니

Sign을 보내 Signal 보내
근데 전혀 안 통해
눈빛을 보내 눈치를 주네
근데 못 알아듣네
답답해서 미치겠다 정말
왜 그런지 모르겠다 정말
다시 한 번 힘을 내서
[모/미] Sign을 보내 Signal 보내


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Trying to let you know
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know
sign nưl bô nê signal bô nêsign nưl bô nê signal bô nê
sign nưl bô nê signal bô nê
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know

sign nưl bô nê signal bô nê
gưn đê jôn hô an tông hê
nun bi chưl bô nê nun chi rưl ju nê
gưn đê môt a la đưt nê
đap đap hê sô mi chi gêt đa jông mal
wê gư rôn ji mô rư gêt đa jông mal
đa si han bôn hi mưl nê sô
sign nưl bô nê signal bô nê

nun jit đô sôn jit đô ô tôn pô jông đô
sô yôn gi ôp nê ha na đô an tông hê
nun chi đô kô chi đô jôn hô ôp na ba
đô i sang ô tô gê nê ma mưl pô hôn hê

ôn jê bu tôn ga nan ni ga jô ha
ji gi si ja khê sô ba bô ya
wê i rô gê đô nê ma mưl mô la
ôn jê ka ji i rô gê đun ha gê
na rưl chin gu rô man đê ha lê
nê ga wơn ha nưn gôn gư gê a nin đê

sign nưl bô nê signal bô nê
ji rit ji rit ji rit ji rit
nan nô rưl wơn hê nan nô rưl wơn hê
wê ba nưn gi ôp ni
man nal tê ma đa ma ư mưl đa ma
ji rit ji rit ji rit ji rit
gi đa ri ja na đa bô i ja na
wê al ji mô tha ni

Trying to let you know
sign nưl bô nê signal bô nê
I must let you know
sign nưl bô nê signal bô nê

nôl bô mô u sư myon a la chê ya ji
ô nưl man môt bôn jê nôl bô mô ut nưn đê
jak ku mal ưl gôl myon jôm nư kô ya ji
gê sôk nê gô tê mô mu lô it nưn đê

ôn jê but tôn ga nan ni ga jô ha
ji gi si ja khê sô ba bô ya
wê i rô gê đô nê ma mưl mô la
ôn jê ka ji i rô gê đun ha gê
na rưl chin gu rô man đê ha lê
nê ga wơn ha nưn gôn gư gê a nin đê

sign nưl bô nê signal bô nê
ji rit ji rit ji rit ji rit
nan nô rưl wơn hê nan nô rưl wơn hê
wê ba nưn gi ôp ni
man nal tê ma đa ma ư mưl đa ma
ji rit ji rit ji rit ji rit
gi đa ri ja na đa bô i ja na
wê al ji mô tha ni

ji rit ji rit ji rit ji rit
wê ba nưn gi ôp ni
ji rit ji rit ji rit ji rit
wê al ji mô tha ni

sign nưl bô nê signal bô nê
gưn đê jôn hô an tông hê
nun bi chưl bô nê nun chi rưl ju nê
gư đê môt a la đưt nê
đap đap hê sô mi chi gêt đa jông mal
wê gư rôn ji mô rư gêt đa jông mal
đa si han bôn hi mưl nê sô
sign nưl bô nê signal bô nê


the end!


Romanized/ Latinh
Trying to let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
I must let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
Sign-eul bonae Signal bonae
[Da/Chae] I must let you knowSign-eul bonae Signal bonae
geunde jeonhyeo an tonghae
nunbicheul bonae nunchireul june
geunde mot aradeunne
dapdapaeseo michigetta jeongmal
wae geureonji moreugetta jeongmal
dashi han beon himeul naeseo
[Mo/Mi] Sign-eul bonae Signal bonae

nunjitdo sonjitdo eotteon pyojeongdo
soyongi eomne hanado an tonghae
nunchido kochido jeonhyeo eomna bwa
deo isang eotteoke nae mameul pyohyeonhae

eonjebuteonga nan niga joa
jigi shijakaesseo baboya
wae ireokedo nae mameul molla
eonjekkaji ireoke dunhage
nareul chinguroman daehallae
naega weonhaneun geon geuge aninde

Signal bonae Signal bonae
jjirit jjirit jjirit jjirit
nan neoreul weonhae nan neoreul weonhae
wae baneungi eomni
mannal ttae mada maeumeul dama
jjirit jjirit jjirit jjirit
gidarijana da boijana
wae alji motani

Trying to let you know
Sign-eul bonae Signal bonae
I must let you know
Sign-eul bonae Signal bonae

neol bomyeo useumyeon arachaeyaji
oneulman myeot beonjjae neol bomyeo unneunde
jakku mareul geolmyeon jom neukkyeoyaji
gyesok ni gyeote meomulleoinneunde

eonjebuteonga nan niga joa
jigi shijakaesseo baboya
wae ireokedo nae mameul molla
eonjekkaji ireoke dunhage
nareul chinguroman daehallae
naega weonhaneun geon geuge aninde

Signal bonae Signal bonae
jjirit jjirit jjirit jjirit
nan neoreul weonhae nan neoreul weonhae
wae baneungi eomni
mannal ttae mada maeumeul dama
jjirit jjirit jjirit jjirit
gidarijana da boijana
wae alji motani

Tururututu tururututu
jjirit jjirit jjirit jjirit
Tururututu tururututu
wae baneungi eomni
Tururututu tururututu
jjirit jjirit jjirit jjirit
Tururututu tururututu
wae alji motani

Sign-eul bonae Signal bonae
geunde jeonhyeo an tonghae
nunbicheul bonae nunchireul june
geunde mot aradeunne
dapdapaeseo michigetta jeongmal
wae geureonji moreugetta jeongmal
dashi han beon himeul naeseo
[Mo/Mi] Sign-eul bonae Signal bonae


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
Trying to let you know
Sending you a sign, sending a signal
I must let you know
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
Sending you a sign, sending a signal
[Da/Chae] I must let you knowSending you a sign, sending a signal
But it won’t go through
Giving you a look, trying to make you notice
But you don’t get it
I’m so frustrated, going crazy
I don’t know why this is happening
I’ll gather up my strength once more and
[Mo/Mi] Send you a sign, sending a signal

My looks, my gestures, all my facial expressions
There’s no use, nothing works
You have no tact at all
How much more can I express my feelings?

From some point, I started liking you
You fool
Why don’t you know my heart?
When are you going to stop being so dumb
And only treat me as a friend?
‘Cause that’s not what I want

Sending you a signal, Sending you a signal
Electric electric electric electric
I want you, I want you
But why aren’t you reacting?
Every time we meet, with all my heart
Electric electric electric electric
I’m waiting, you can see everything
But why don’t you know?

Trying to let you know
Sending you a sign, sending a signal
I must let you know
Sending you a sign, sending a signal

If I look at you and smile, you should know
I’ve already looked at you and smiled so many times today
If I keep talking to you, you should feel it
I keep staying by your side

From some point, I started liking you
You fool
Why don’t you know my heart?
When are you going to stop being so dumb
And only treat me as a friend?
‘Cause that’s not what I want

Sending you a signal, Sending you a signal
Electric electric electric electric
I want you, I want you
But why aren’t you reacting?
Every time we meet, with all my heart
Electric electric electric electric
I’m waiting, you can see everything
But why don’t you know?

Tururututu tururututu
Electric electric electric electric
Tururututu tururututu
Why aren’t you reacting?
Tururututu tururututu
Electric electric electric electric
Tururututu tururututu
Why don’t you know?

Sending you a sign, sending a signal
But it won’t go through
Giving you a look, trying to make you notice
But you don’t get it
I’m so frustrated, going crazy
I don’t know why this is happening
I’ll gather up my strength once more and
[Mo/Mi] Send you a sign, sending a signal


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Chẳng biết làm sao để em cho anh hay
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay
Phải để anh biết, phải thôi lơ ngơ
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay
Nói nhỏ, liếc mắt, em cố cho anh nhận ra
Mà sao anh ngơ ngác, chẳng hiểu làm sao?
Lòng em bực bội, sắp sửa điên đầu
Vì chuyện gì mà thành ra bế tắc?
Thôi thì thêm lần nữa, hết mình em sẽ
[Momo/Mina] Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bayNụ cười, ánh mắt, cả cử chỉ lung lay
Sao vô dụng thế, chẳng thể nào lay động
Trơ trơ như đá, anh chẳng màng tới đâu
Em phải làm sao để nói hết lòng đây?

Từ bao giờ mà em thầm thích anh
Anh ngốc ngếch ơi, sao chẳng hiểu tim em?
Bao giờ anh thôi ngơ ngẩn mù tăm
Mà chỉ coi em là bạn bè thân thôi?
Chẳng phải điều em mong muốn!

Gửi tín hiệu, ra dấu, điện giật tần tần
Em cần anh, em cần anh kìa
Nhưng sao anh chẳng bận tâm?
Mỗi lần gặp gỡ, hết lòng nhiệt thành
Điện giật tần tần, em đợi chờ mong
Mọi thứ anh đều thấu tỏ
Nhưng sao anh chẳng hay?

Chẳng biết làm sao để em cho anh hay
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay
Phải để anh biết, phải thôi lơ ngơ
Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay

Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười thôi
Nói lên bao điều em đã trao anh rồi
Nếu hay trò chuyện, anh phải nhận ra
Em luôn kề bên, chẳng muốn xa anh

Từ bao giờ mà em thầm thích anh
Anh ngốc ngếch ơi, sao chẳng hiểu tim em?
Bao giờ anh thôi ngơ ngẩn mù tăm
Mà chỉ coi em là bạn bè thân thôi?
Chẳng phải điều em mong muốn!

Gửi tín hiệu, ra dấu, điện giật tần tần
Em cần anh, em cần anh kìa
Nhưng sao anh chẳng bận tâm?
Mỗi lần gặp gỡ, hết lòng nhiệt thành
Điện giật tần tần, em đợi chờ mong
Mọi thứ anh đều thấu tỏ
Nhưng sao anh chẳng hay?

Tururututu tururututu
Điện giật tần tần, em cần anh kìa
Tururututu tururututu
Sao anh chẳng bận tâm?
Tururututu tururututu
Điện giật tần tần, em cần anh kìa
Tururututu tururututu
Sao anh chẳng hay?

Gửi tín hiệu, ra dấu, nhưng chẳng thấy hồi âm
Nhìn anh chăm chú, muốn anh thấu hiểu
Mà sao anh hờ hững, chẳng chút mảy may?
Lòng em rối bời, muốn hét thật to
Nhưng hít thật sâu, lần nữa xao xuyến
[Momo/Mina] Gửi tín hiệu, ra dấu, hệt như đèn bay


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

TwiceCác bài hát của Twice

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

Bình luận!