Lời bài hát Somebody Jung Kook Lyrics

Lời bài hát Somebody Jung Kook Lyrics

Lời bài hát Somebody Jung Kook Lyrics (English + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

English lyrics/ Lời bài hát Somebody Jung Kook tiếng Anh

[Somebody Jung Kook lyrics]

[Verse 1]

Same back roads
Switching lanes
My mind is racing
I can drive myself insane
Winter’s cold
And summer’s strange
Don’t turn around
And act like you don’t feel the same

[Pre-Chorus]

Oh, oh, we both know
Say it again, say it again
Like oh, oh, it’s time to let go

[Chorus]

When you go out in the night
You’re under the lights
Oh, I hoped you’d find somebody
Hoped you’d find
Somebody to ride, somebody to die
Oh, I hoped you’d find somebody
I hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me

[Verse 2]

Came to terms
Things have changed
My heart can sense it, I don’t need you to explain
Pull the cord, split the chain
There’s so much damage going through the motions makes

[Pre-Chorus]

Oh, oh, we both know
Say it again, say it again
Like oh, oh, it’s time to let go

[Chorus]

When you go out in the night
You’re under the lights
Oh, I hoped you’d find somebody
Hoped you’d find
Somebody to ride, somebody to die
Oh, I hoped you’d find somebody
I hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Hope you know that somebody ain’t me

[Outro]

(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Somebody Jung Kook tiếng Việt

[Somebody Jung Kook lyrics (Một người nào đó)]

Verse 1:

Những con đường quen thuộc
Nhấp nháy đổi làn
Trí óc anh đang phi nước kiệu
Đến tự mình anh cũng điên
Mùa đông lạnh
Mùa hè lạ lùng
Đừng quay lưng
Và giả vờ như em không cảm thấy giống anh

Pre-Chorus:

À, à, cả hai mình đều biết
Nói lại đi, nói lại đi
Giống như à, à, đã đến lúc buông tay

Chorus:

Khi em bước ra ngoài đêm
Em rực rỡ dưới ánh đèn
Ồ, anh đã hy vọng em tìm được ai đó
Đã hy vọng em tìm thấy
Một người cùng phiêu, một người cùng chìm
Ồ, anh đã hy vọng em tìm được ai đó
Anh mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh

Verse 2:

Đã chấp nhận
Mọi thứ đã thay đổi
Trái tim anh cảm nhận được, không cần em giải thích
Kéo dây, cắt xích
Những hành động vô hồn chỉ gây thêm tổn thương

Pre-Chorus:

À, à, cả hai mình đều biết
Nói lại đi, nói lại đi
Giống như à, à, đã đến lúc buông tay

Chorus:

Khi em bước ra ngoài đêm
Em rực rỡ dưới ánh đèn
Ồ, anh đã hy vọng em tìm được ai đó
Đã hy vọng em tìm thấy
Một người cùng phiêu, một người cùng chìm
Ồ, anh đã hy vọng em tìm được ai đó
Anh mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
Mong em biết rằng người đó không phải anh

Outro:

(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)
(La-la-la, la-la-la, la-la-la-la)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!