Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “Sour Candy BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: Jennie]

Sou-sour candy
(Sou-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I’m sour candy
So sweet, then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo, Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice, and then I’ll do it extra mean
뜻밖의 표정 하나에 넌 당황하겠지
비싼 척이란 말들로 날 포장한 건 너야, 너야
If you wanna fix me, then let’s break up here and now
거리낌 없는 눈빛에 넌 거릴 두니까
툭 까보면 어김없이 소리질러와
Uh-huh, uh-huh (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up
But I know what’s up
You want a real taste
At least I’m not a fake
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
I’ll show you what’s me
Close your eyes, don’t peek
Now I’m undressing
Unwrap sour candy
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
Come on, sour candy (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I’m sour candy
So sweet ’til I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
S-sour candy
Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
Sour candy


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: Jennie]

Sou-sour candy
(Sou-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I’m sour candy
So sweet, then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo, Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice, and then I’ll do it extra mean
ư ba kê pô jông ha nê
nôn đang hoang ha gêt ji
wi sôn jô gi ran mal
đư lô nal pô jang han gôn nô ya
nô ya
If you wanna fix me, then let’s break up here and now
gô ri kim ôm nưn nun pi chê nôn gô ril đu ni ka
đư ta bô myon ô gi
môp shi sô ri ji lô wa
Uh-huh, uh-huh (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up
But I know what’s up
You want a real taste
At least I’m not a fake
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
I’ll show you what’s me
Close your eyes, don’t peek
Now I’m undressing
Unwrap sour candy
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
Come on, sour candy (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I’m sour candy
So sweet ’til I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
S-sour candy
Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
Sour candy


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “Sour Candy BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: Jennie]

So-sour candy
(So-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I’m sour candy
So sweet, then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo & Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice, and then I’ll do it extra mean
Deutbakke pyojeong hanaye neon danghwanghagetji
Bissancheogilan maldeullo nal pojanghangeon neoya, neoya
If you wanna fix me, then let’s break up here and now
Geolikkimeobneun nunbiche neon geolil dunikka
Tuk kkabomyeon eogimeobsi solijilleowa
Uh-huh, uh-huh (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up
But I know what’s love
You want a real taste
At least I’m not a fake
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
I’ll show you what’s me
Close your eyes, don’t peek
Now I’m undressing
Unwrap sour candy
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
Come on, sour candy (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I’m sour candy
So sweet ’til I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
S-sour candy
Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
Sour candy


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK tiếng Anh

[Sour Candy BLACKPINK Lyrics]

[Intro: Jennie]

Sou-sour candy
(Sou-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I’m sour candy
So sweet then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo & Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice and then I’ll do it extra mean
‘Cause it don’t really matter, yeah
We know we’ll get the streams
Inside got a heart of gold
But no, don’t tell the streets, nah nah
If you wanna fix me, then let’s break up here and now
But if you wanna win me then let’s make up, not fall down
So tell me that i’m special
When I walk in you say wow
Uh-huh, uh-huh (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up
But I know what’s up
You want a real taste
At least I’m not a fake
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
I’ll show you what’s me
Close your eyes, don’t peek
Now I’m undressing
Unwrap sour candy
Come, come, unwrap me
Come, come, unwrap me
Come on, sour candy
(Oh, oh, oh-oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside
But if you give me time
Then I could make time for your love
I’m hard on the outside
But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I’m sour candy
So sweet then I get a little angry, yeah
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
I’m super psycho
Make you crazy when I turn the lights low
Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
S-sour candy
Take a bite, take a bite
S-sour candy (Sour candy)
Take a bite, take a bite (Uh)
Sour candy


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Sour Candy BLACKPINK tiếng Việt

[Sour Candy BLACKPINK lyrics (Mối tình ngọt ngào pha chút đắng cay)]

[Giới thiệu: Jennie]

Đậm chất ngọt, tiếng kẹo tráng
(Dòng kẹo hòa mình trong âm thanh)

[Điệp khúc: Jennie & Lisa]

Là kẹo chua, dịu dàng và phức tạp
Vị ngọt êm đềm, tôi chút tức giận, đúng vậy
Kẹo chua, oh, kẹo chua
Hương vị tâm lý, khiến trái tim phát điên
Kẹo chua, ờ, kẹo chua

[Đoạn 1: Rosé, Jisoo & Jennie & Lady Gaga]

Yêu cầu lễ phép, nhưng hãy để tôi
Thể hiện điều đó một cách đặc biệt hơn
Vì quan trọng không chỉ ở ngoại hình, đúng vậy
Chúng ta đều biết lòng vàng tinh khôi
Nhưng đừng tiết lộ điều này, nah nah
Nếu muốn sửa sai, chia tay ngay tại đây
Nhưng nếu muốn chiến thắng, hãy làm lành
Vì vậy, hãy nói rằng tôi đặc biệt
Khi bước vào, bạn phải nói “wow”
Uh-huh, uh-huh (Ồ)

[Từ viết tắt: Lady Gaga]

Ngoại hình khắc nghiệt, lòng mềm mại
Nhưng đủ thời gian, bạn sẽ thấy
Anh có thể dành cho tình yêu của em
Ngoại hình khắc nghiệt, lòng mềm mại
Nhìn vào bên trong, bên trong, bên trong

[Đoạn 2: Lady Gaga]

Tôi có thể bị hỗn loạn
Nhưng tôi biết mình đang làm gì
Muốn hương vị thật sự
Ít nhất, tôi không là giả tạo
Đến đi, cởi bỏ mọi gò bó
Đến đi, cởi bỏ mọi gò bó
Tôi sẽ cho bạn biết tôi là ai
Nhắm mắt lại, đừng nhìn trộm
Bây giờ tôi đang cởi áo
Bóc kẹo chua
Đến đi, cởi bỏ mọi gò bó
Đến đi, cởi bỏ mọi gò bó
Thôi nào, kẹo chua
(Ồ ồ ồ ồ)

[Từ viết tắt: Lady Gaga]

Ngoại hình khắc nghiệt, lòng mềm mại
Nhưng đủ thời gian, bạn sẽ thấy
Anh có thể dành cho tình yêu của em
Ngoại hình khắc nghiệt, lòng mềm mại
Nhìn vào bên trong, bên trong, bên trong

[Điệp khúc: Rosé & Lisa]

Là kẹo chua, hương vị êm đềm
Ngọt ngào và tức giận, đúng vậy
Kẹo chua, oh, kẹo chua
Hương vị tâm lý, khiến trái tim phát điên
Kẹo chua, oh, kẹo chua

[Phần kết: Lady Gaga]

Cắn một miếng, cắn một miếng
S-kẹo chua (Kẹo chua)
Cắn một miếng, cắn một miếng (Uh)
S-kẹo chua
Cắn một miếng, cắn một miếng
S-kẹo chua (Kẹo chua)
Cắn một miếng, cắn một miếng (Uh)
Kẹo chua


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x