Lời bài hát Super Shy – NewJeans Lyrics

Lời bài hát Super Shy – NewJeans Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn
[뉴진스 “Super Shy” 가사]
[Chorus: Danielle, Hyein, Hanni, Haerin]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Verse 1: Hyein, Minji]
And I wanna go out with you
Where you wanna go? (Huh?)
Find a lil spot, just sit and talk
Looking pretty, follow me
우리 둘이 나란히
보이지? (봐)
내 눈이 (Heh)
갑자기, 빛나지
When you say I’m your dream
[Refrain: Hanni, Danielle, Minji]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya?
누구보다도
[Chorus: Haerin, Hyein, Hanni, Danielle]
I’m super shy, supеr shy
But wait a minute while I make you minе, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Verse 2: Minji, Hanni]
나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지
I don’t like that
Something odd about you
Yeah, you’re special and you know it
You’re the top, babe
[Chorus: Danielle, Haerin, Hyein, Minji]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
떨리는 지금도, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Refrain: Haerin, Danielle, Minji, Hanni, *Hyein*]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya?
누구보다도
You don’t even know my name, do ya? (Super shy, super shy, make you mine, make you mine)
*You don’t even know my name, do ya?* (On my mind all the time, I wanna tell you but I’m super shy, super shy)


the end!


Romanized/ Latinh
[Chorus: Danielle, Hyein, Hanni, Haerin]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
[Verse 1: Hyein, Minji]
And I wanna go out with you
Where you wanna go? (Huh?)
Find a lil spot, just sit and talk
Looking pretty, follow me
Uri duri naranhi
Boiji? (bwa)
Nae nuni (Heh)
Gapjagi, binnaji
When you say I’m your dream
[Refrain: Hanni, Danielle, Minji]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya?
Nugubodado
[Chorus: Haerin, Hyein, Hanni, Danielle]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
[Verse 2: Minji, Hanni]
Na wollae maldo jalhago geureonde wae ireonji
I don’t like that
Something odd about you
Yeah, you’re special and you know it
You’re the top, babe
[Chorus: Danielle, Haerin, Hyein, Minji]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Tteollineun jigeumdo, you’re on my mind all the time
I wanna tell you but, I’m super shy, super shy
[Refrain: Haerin, Danielle, Minji, Hanni, *Hyein*]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya?
Nugubodado
You don’t even know my name, do ya?
*You don’t even know my name, do ya?*


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Chorus: Danielle, Hyein, Hanni, Haerin]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Verse 1: Hyein, Minji]
And I wanna go out with you
Where you wanna go? (Huh?)
Find a lil’ spot, just sit and talk
Looking pretty, follow me
You and I side by side
Can’t you see? (Look)
My eyes (Heh) suddenly sparkle
When you say I’m your dream
[Refrain: Hanni, Danielle, Minji]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya-a?
More than anyone
[Chorus: Haerin, Hyein, Hanni, Danielle]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Verse 2: Haerin, Hanni]
I’m usually pretty talkative, what’s wrong with me?
I don’t like that
Something odd about you
Yeah, you’re special and you know it
You’re the top, babe
[Chorus: Danielle, Haerin, Hyein, Minji]
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
I’m super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
I’m all nervous ’cause you’re on my mind all the time
I wanna tell you but I’m super shy, super shy
[Refrain: Haerin, Hanni, Minji, Hanni, *Hyein*]
You don’t even know my name, do ya?
You don’t even know my name, do ya-a?
More than anyone
You don’t even know my name, do ya?
*You don’t even know my name, do ya-a?*


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Verse 1: Hyein, Minji]
Em muốn đi chơi cùng anh cơ
Đi đâu tùy anh, chỉ cần có nhau thôi (Ừm?)
Tìm một góc nhỏ, trò chuyện râm ran
Anh đẹp trai thế, đi theo em nào!
Hai ta kề vai, anh có thấy không? (Nhìn này)
Mắt em bỗng lấp lánh
Khi anh nói em là giấc mơ của anh
[Refrain: Hanni, Danielle, Minji]
Anh còn chẳng biết tên em phải không?
Anh còn chẳng biết tên em phải không-à?
Hơn bất kì ai
[Chorus: Haerin, Hyein, Hanni, Danielle]
Em rụt rè, rụt rè quá đi
Nhưng chờ chút, em sẽ cưa đổ anh thôi, cưa đổ anh thôi
Lòng em cứ rối bời vì anh, chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Muốn nói cho anh biết, nhưng rụt rè, rụt rè quá đi
Em rụt rè, rụt rè quá đi
Nhưng chờ chút, em sẽ cưa đổ anh thôi, cưa đổ anh thôi
Lòng em cứ rối bời vì anh, chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Muốn nói cho anh biết, nhưng rụt rè, rụt rè quá đi
[Verse 2: Haerin, Hanni]
Thường ngày em nói chuyện rôm rả lắm
Sao bây giờ lại thế này nhỉ?
Không thích tẹo nào
Có gì đó lạ lùng về anh
Đúng rồi, anh đặc biệt và anh biết đấy
Anh là đỉnh cao, baby
[Chorus: Danielle, Haerin, Hyein, Minji]
Em rụt rè, rụt rè quá đi
Nhưng chờ chút, em sẽ cưa đổ anh thôi, cưa đổ anh thôi
Lòng em cứ rối bời vì anh, chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Muốn nói cho anh biết, nhưng rụt rè, rụt rè quá đi
Em rụt rè, rụt rè quá đi
Nhưng chờ chút, em sẽ cưa đổ anh thôi, cưa đổ anh thôi
Lòng em cứ rối bời vì anh, chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Muốn nói cho anh biết, nhưng rụt rè, rụt rè quá đi
[Refrain: Haerin, Hanni, Minji, Hanni, Hyein]
Anh còn chẳng biết tên em phải không?
Anh còn chẳng biết tên em phải không-à?
Hơn bất kì ai
Anh còn chẳng biết tên em phải không?
Anh còn chẳng biết tên em phải không-à?


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

NewJeansCác bài hát của NewJeans

ADOR Các nhóm nhạc của ADOR

Bình luận!