Lời bài hát Talk that Talk – Twice Lyrics

Lời bài hát Talk that Talk – Twice Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn
[트와이스 “Talk that Talk” 가사]
[Verse 1: Nayeon, Tzuyu, Mina, Momo]
날 보는 eyes, 씩 웃는 lips
맘에 들지, I like it (Oh, yeah)
네 A to Z 꽤 달콤해 (That’s right)
But I wanna skip (Just skip)
더 결정적인 thing (That thing)
본론을 원해 빙빙 돌린
서론 따위 말고 (I mean, I word)
[Refrain: Sana, Dahyun, Chaeyoung, Momo]
더 더 더 더 더 더 보여줘 (보여줘)
너 너 너 너 너 널 알려줘 (알려줘)
지금 난 need some hints
채우고 있어 너란 crosswords (Crosswords)
Beep, beep, beep, beep, beep, the time is up
난 이미 알 것 같지만
네 목소리로 바로 듣고 싶은데
[Pre-Chorus: Tzuyu, Jeongyeon]
Baby, 내 답은 뻔하잖아, yes or yes?
밀거나 당기는 괜한 시간 낭비는 싫으니?
과감하게 say it now, 원해, one to ten
시작해볼까 right now
[Chorus: Jihyo, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, 다 말해봐
But 시작은 이렇게 해
Talk that talk, 딱 한 마디
Talk that talk, L-O-V-E
들려줘, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)
[Verse 2: Chaeyoung, Momo, Dahyun, Nayeon]
너의 눈 look, look look
위아래로 roll, roll, roll
읽었잖아 뭐 피차
눈빛 사이 오고 가는 말 (가는 말)
차근차근, one, two, three (Just one, two, three)
더 친절하게 A-B-C (like A-B-C)
Don’t stop and just replay, replay
(Yeah, that’s my only request)
[Pre-Chorus: Mina, Jeongyeon, Jihyo, Nayeon]
Baby, 날 안고 달콤하게 tell me now (Just tell me now)
때로는 뻔한 말이 더 좋다는 걸 알잖니?
Favorite part, 지금이야, now we’re almost there (Want it more)
시작해볼까 right now
[Chorus: Nayeon, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, 다 말해봐
But 시작은 이렇게 해
Talk that talk, 딱 한 마디
Talk that talk, L-O-V-E
들려줘, ooh
Now, now, now, now, now, yeah
[Bridge: Mina, Jihyo, Chaeyoung, Nayeon]
단순한 words, 사랑한다는 말
그게 다야 난 꾸밈없이 듣길 원하지
미루지 않아 너에게 다가가
난 simple하게 다 말할게, I lovе you
[Chorus: Jihyo, Dahyun, Momo, Nayeon]
Tell me what you want (Tell mе what, ooh)
Tell me what you need
A to Z, 다 좋지만
난 이 말이 제일 좋은데
Talk that talk, 딱 한 마디 (Yeah)
Talk that talk, L-O-V-E (Oh, oh, yeah)
Oh, yeah, it sounds so good (Good, good, yeah)
더 빠져들어 푹
[Chorus: Nayeon, Jeongyeon, Tzuyu]
Tell me what you want
Tell me what you need
한 번 더 해줘
그래 방금 그 말
Talk that talk, 딱 한 마디 (Talk that talk)
Talk that talk, L-O-V-E
들려줘, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
[Thư Oa i Sư “Talk that Talk” Ka Sa]
[Verse 1: Nayeon, Tzuyu, Mina, Momo]
Nal Bô Nưl eyes, Sic ut Nưn lips
Ma mê tưl chi, I like it (Oh, yeah)
Nê A to Z Cuê Tal khôm he (That’s right)
But I wanna skip (Just skip)
Tho Kyol chong chơ kin thing (That thing)
Bôn đô nưl uân he ping ping thul đin
So rôn ta ui mal cô (I mean, I word)
[Refrain: Sana, Dahyun, Chaeyoung, Momo]
Tho tho tho tho tho tho bô yo chuô (bô yo chuô)
No No No No No nol a dyo chuô (a lyo chuô)
Chi cưm nan need some hints
Che u ku i so no đan crosswords (Crosswords)
Beep, beep, beep, beep, beep, the time is up
Nan i mi al kót kát chi man
Nê mốc sô đi đô ba đô tứt cô si bưn thê
[Pre-Chorus: Tzuyu, Jeongyeon]
Baby, Ne ta bưn bon ha cha na, yes or yes?
il ko na thang ki nưn cuên han si kan nang bi nưn si lư ni?
Koa kam ha kê say it now, Uôn he, one to ten
Si chác he bôl ka right now
[Chorus: Jihyo, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, tha mal he boa
But Si cha cưn i đót kê he
Talk that talk, tác han ma thi
Talk that talk, L-O-V-E
Thư lyo chuô, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)
[Verse 2: Chaeyoung, Momo, Dahyun, Nayeon]
No ưi nun look, look look
Ui a đe đô roll, roll, roll
il cót cha na
nun bít sa i ô cô ka nưn mal (ka nưn mal)
Cha cưn cha cưn, one, two, three (Just one, two, three)
Tho chin chol ha kê A-B-C (like A-B-C)
Don’t stop and just replay, replay
(Yeah, that’s my only request)
[Pre-Chorus: Mina, Jeongyeon, Jihyo, Nayeon]
Baby, nal an cô thal khôm ha kê tell me now (Just tell me now)
Te đô nưn bon han ma li tho chốt tha nưn kol al chan ni?
Favorite part, chi cư mi ya, now we’re almost there (Want it more)
Si chác he bôl ka right now
[Chorus: Nayeon, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, 다 mal he boa
But si cha cưn i đót kê he
Talk that talk, tác han ma thi
Talk that talk, L-O-V-E
Thư lyo chuô, ooh
Now, now, now, now, now, yeah
[Bridge: Mina, Jihyo, Chaeyoung, Nayeon]
Than sun han words, sa đang han tha nưn mal
Cư kê tha ya nan cu mi móp si thưn kil uôn ha chi
Mi đu chi a na no yê kê tha ka ka
Nan simple ha kê tha mal hal kê, I lovе you
[Chorus: Jihyo, Dahyun, Momo, Nayeon]
Tell me what you want (Tell mе what, ooh)
Tell me what you need
A to Z, tha chốt chi man
Nan i ma li chê il chô tưn thê
Talk that talk, tác han ma thi (Yeah)
Talk that talk, L-O-V-E (Oh, oh, yeah)
Oh, yeah, it sounds so good (Good, good, yeah)
Tho ba chio tư lo phúc
[Chorus: Nayeon, Jeongyeon, Tzuyu]
Tell me what you want
Tell me what you need
Han bon tho he chuô
Cư đe bang cưm cư mal
Talk that talk, 딱 한 마디 (Talk that talk)
Talk that talk, L-O-V-E
Thư lio chuô, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)


the end!


Romanized/ Latinh
[Verse 1: Nayeon, Tzuyu, Mina, Momo]
Nal boneun eyes, ssik unneun lips
Mame deulji, I like it (Oh, yeah)
Ne A to Z kkwae dalkomhae (That’s right)
But I wanna skip (Just skip)
Deo gyeoljeongjeogin thing (That thing)
Bonnoneul wonhae bingbing dollin
Seoron ttawi malgo (I mean, I word)
[Refrain: Sana, Dahyun, Chaeyoung, Momo]
Deo deo deo deo deo deo boyeojwo (boyeojwo)
Neo neo neo neo neo neol allyeojwo (allyeojwo)
Jigeum nan need some hints
Chaeugo isseo neoran crosswords (Crosswords)
Beep, beep, beep, beep, beep, the time is up
Nan imi al gеot gatjiman
Ne moksoriro baro deutgo sipeundе
[Pre-Chorus: Tzuyu, Jeongyeon]
Baby, nae dabeun ppeonhajana, yes or yes?
Milgeona danggineun gwaenhan sigan nangbineun sileuni?
Gwagamhage say it now, wonhae, one to ten
Sijakaebolkka right now
[Chorus: Jihyo, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, da malhaebwa
But sijageun ireoke hae
Talk that talk, ttak han madi
Talk that talk, L-O-V-E
Deullyeojwo, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)
[Verse 2: Chaeyoung, Momo, Dahyun, Nayeon]
Neoui nun look, look look
Wiaraero roll, roll, roll
Ilgeotjana mwo picha
Nunbit sai ogo ganeun mal (ganeun mal)
Chageunchageun, one, two, three (Just one, two, three)
Deo chinjeolhage A-B-C (like A-B-C)
Don’t stop and just replay, replay
(Yeah, that’s my only request)
[Pre-Chorus: Mina, Jeongyeon, Jihyo, Nayeon]
Baby, nal ango dalkomhage tell me now (Just tell me now)
Ttaeroneun ppeonhan mari deo jotaneun geol aljanni?
Favorite part, jigeumiya, now we’re almost there (Want it more)
Sijakaebolkka right now
[Chorus: Nayeon, Sana]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, da malhaebwa
But sijageun ireoke hae
Talk that talk, ttak han madi
Talk that talk, L-O-V-E
Deullyeojwo, ooh
Now, now, now, now, now, yeah
[Bridge: Mina, Jihyo, Chaeyoung, Nayeon]
Dansunhan words, saranghandaneun mal
Geuge daya nan kkumimeopsi deutgil wonhaji
Miruji ana neoege dagaga
Nan simplehage da malhalge, I love you
[Chorus: Jihyo, Dahyun, Momo, Nayeon]
Tell me what you want (Tell me what, ooh)
Tell me what you need
A to Z, da jochiman
Nan i mari jeil joeunde
Talk that talk, ttak han madi (Yeah)
Talk that talk, L-O-V-E (Oh, oh, yeah)
Oh, yeah, it sounds so good (Good, good, yeah)
Deo ppajyeodeureo puk
[Chorus: Nayeon, Jeongyeon, Tzuyu]
Tell me what you want
Tell me what you need
Han beon deo haejwo
Geurae banggeum geu mal
Talk that talk, ttak han madi (Talk that talk)
Talk that talk, L-O-V-E
Deullyeojwo, ooh
Now, now, now, now, now, yeah (Yeah, turn it up)


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Verse 1]
Your eyes on me, your grinning lips
Pretty nice, I like it (Oh, yeah)
A to Z you are quite sweet (That’s right)
But I wanna skip (Just skip)
But the more important thing (That thing)
Get straight to the point
Stop beating around the bush (I mean L word)
[Verse 2]
More, more, more, more, more, more, show me more (Show me more)
You, you, you, you, you, let me know you (Let me know)
Right now, I need some hints
To solve the crosswords about you
Beep, beep, beep, beep, beep, the time is up
I think I already know
But I wanna hear you say it
[Pre-Chorus]
Baby, you know the answer, yes or yes
Don’t wanna waste time with the push-and-pull
Dare to say it now, want it, one to ten
Let’s get started right now
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z tell me everything
But it has to start like this
Talk that talk, just one word
Talk that talk, L-O-V-E
Let me hear it, ooh
Now, now, now, now, now, yeah
Yeah, turn it up
[Verse 3]
Your eyes look, look, look
Go up and down, roll, roll, roll
You read it, the words
That we exchange with our eyes
One by one, one, two, three (Just one, two, three)
Be more gentle A-B-C (Like A-B-C)
Don’t stop and just replay, replay (Yeah, that’s my only request)
Baby, hold me and say it sweetly (Say it sweetly)
Tell me now (Just tell me now)
You know that sometimes the most common words are the best things to say
[Pre-Chorus]
Favorite part, now’s the time (Want it more)
Now we’re almost there
Let’s get it started right now
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z tell me everything
But it has to start like this
Talk that talk, just one word
Talk that talk, L-O-V-E
Let me hear it, ooh
Now, now, now, now, now, yeah
[Bridge]
The simple words “I love you”
That’s all I wanna hear
Without hesitation, I’ll go up to you
I’ll make it simple and just tell you, “I love you”
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z although I like it all
This has to be my favorite
Talk that talk, just one word
Talk that talk, L-O-V-E
Oh, yeah, it sounds so good
Makes me fall deeper
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
Tell me one more time
That’s right, you just said it
Talk that talk, just one word
Talk that talk, L-O-V-E
Let me hear it, ooh
Now, now, now, now, now, yeah


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Verse 1]
Ánh mắt anh, your eyes, đang hướng về em, và đôi môi anh, your lips, với nụ cười rạng rỡ
Chúng thật đáng yêu, I like it (Oh yeah)
Anh quá đỗi ngọt ngào, A to Z (That’s right)
But I wanna skip (Just skip)
Nhưng điều quan trọng hơn (That thing)
Là phải tiến thẳng vào trọng tâm
Đừng vòng vo thêm nữa (I mean L word)
[Verse 2]
Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, cho em được thấy nhiều hơn nữa (cho em được thấy nhiều hơn nữa)
Anh anh anh anh anh hãy cho em biết về anh (hãy cho em biết)
Ngay bây giờ I need some hints
Để giải các ô chữ, Crosswords về anh
Beep beep beep beep beep, the time is up
Em nghĩ rằng mình đã biết
Nhưng em muốn nghe điều đó từ anh
[Pre-Chorus]
Baby anh biết câu trả lời mà YES or YES
Em không muốn lãng phí thời gian để kéo tới đẩy lui
Mạnh dạn lên nào, Say it now, em muốn biết 1 to 10
Bắt đầu đi nào, Right now
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
Hãy nói cho em biết mọi thứ A to Z
But nó phải bắt đầu
Talk that talk Chỉ với một câu thôi
Talk that talk L-O-V-E
Hãy nói em nghe Ooh
Now now now now now yeah
Yeah turn it up
[Verse 3]
Đôi mắt của anh Look look look
Nhìn lên rồi lại nhìn xuống Roll roll roll
Anh hãy đọc nó đi, câu chữ ấy
Thứ mà chúng mình đang trao nhau qua từng ánh mắt
Từng chữ từng chữ 1, 2, 3 (Just 1, 2, 3)
Hãy nhẹ nhàng thêm chút ABC (Like ABC)
Don’t stop and just replay replay
(Yeah that’s my only request)
Baby hãy ôm em và ngọt ngào nói em nghe (ngọt ngào nói em nghe)
Tell me now (Just tell me now)
Anh biết mà, đôi khi những từ bình dị nhất lại là những điều hay nhất để nói ra
[Pre-Chorus]
Favorite part, đã đến lúc rồi (Want it more)
Now we’re almost there
Bắt đầu đi nào, Right now
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
Hãy nói cho em biết mọi thứ A to Z
But nó phải bắt đầu
Talk that talk Chỉ với một câu thôi
Talk that talk L-O-V-E
Hãy nói em nghe Ooh
Now now now now now yeah
[Bridge]
Chỉ một câu đơn giản “Anh yêu em”
Đó là tất cả những gì em muốn nghe
Em sẽ đến bên anh, không một chút do dự
Em sẽ biến nó thành điều thật giản đơn
Và chỉ nói với anh rằng I love you
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
A to Z, dẫu rằng em thích mọi thứ
Đó là niềm yêu thích của em
Talk that talk Chỉ với một câu thôi
Talk that talk L-O-V-E
Oh yeah it sounds so good
Hãy khiến em được chìm đắm hơn nữa
[Chorus]
Tell me what you want
Tell me what you need
Hãy nói với em một lần nữa
Đúng rồi, câu mà anh vừa nói đó
Talk that talk Chỉ với một câu thôi
Talk that talk L-O-V-E
Hãy nói em nghe Ooh
Now now now now now yeah


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

TwiceCác bài hát của Twice

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x