Lời bài hát THE GIRLS – BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát THE GIRLS – BLACKPINK Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Tiếng Anh

[Intro: Lisa, Jennie, Rosé, All]

Li-Li-Lindgren (Hey!)
BLACKPINK in your area
(Ah-ah, ah-ah-ah-ah)
Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey!)

[Verse 1: Jennie & Lisa]

If ya with it, then I’m with it, get it started
Got no time for no itty-bitty parties
See the numbers and it’s already charted
Run it up, run it up, ah-woo
See the, see the black rims, pink headlights
Bring the, bring the bags in, yah, they all mine
Diamond-plated names bouncin’ on our necklines
Light it up, light it up, uh-woo

[Pre-Chorus: Rosé]

Vroom vroom, better get out of the way
Comin’ through, through, everybody know the name
Hear the boom boom, ’bout to hit you with the bass
From the front to the back, I’ma put it in your face

[Chorus: Jisoo, Jennie & All]

Live fast, we do it like that
And we don’t lie, we born to be mad
Better come right or never come back
Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls
Stop sign, we’re burnin’ it down
Better watch out, we comin’ in loud
Bang, bang, just playin’ around
Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey!)

[Post-Chorus: All]

Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls

[Verse 2: Lisa]

Mess with us, you messed up (Up)
You so messy, dress up
Catch up, pedal to the metal, get it, rev up
You never, we now and next up
BP on repeat, we heat like tiki, waikiki
Really believe you can beat me?
Believe me, we be like kiki
Take it easy (Easy), take a breath (Take a breath)
You mess around (Mess around), we make a mess
Say less, yes, that ain’t just a flex
Paved the way and busted left
If we left, there’s nothing left
But the rest, what a mess

[Chorus: Rosé, Jisoo & All]

Live fast, we do it like that
And we don’t lie, we born to be mad
Better come right or never come back
Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls
Stop sign, we’re burnin’ it down
Better watch out, we comin’ in loud
Bang, bang, just playin’ around
Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey!)

[Post-Chorus: All]

Don’t mess with the girls, with the girls, with the girls


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt

[Giới thiệu: Lisa, Jennie, Rosé, Tất cả]

Li-Li-Lindgren (Này!)
Blackpink trên cõi lòng yêu thương
(Ah ah ah ah ah ah)
Hãy nhẹ nhàng với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ (Này!)

[Đoạn 1: Jennie & Lisa]

Nếu anh muốn, em cũng sẽ vui lòng, bắt đầu tình yêu nào
Không còn chỗ cho những sự kiện nhỏ nhặt
Thôi thì để chúng ta nhìn vào con số, thảo nào, chúng đã vẽ sẵn
Chạy lên, chạy nhanh thêm nào, ah-woo
Nhìn kìa, chói lọi ánh đèn, phái hồng
Tay em nắm túi, yah, tất cả đều là của chúng ta
Cái tên quý giá như kim cương bung lên trên cổ áo
Thắp sáng đêm vừa buông xuống, thắp sáng đi, uh-woo

[Tiền điệp khúc: Rosé]

Vroom vroom, nên né ra xa
Đi đi, đi đi, tất cả đều biết tên
Tiếng rền rực sẽ đánh bạn bằng âm trầm
Từ đầu đến cuối, em sẽ chất chứa tất cả trong nụ cười của anh

[Điệp khúc: Jisoo, Jennie & Tất cả]

Cuộc sống điên đảo, chúng ta đây để yêu
Và không có dối trá, sinh ra để đắm chìm trong niềm vui
Tốt hơn hết, hãy đến ngay hoặc đừng quay trở lại
Xin đừng làm phiền những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ
Hãy nhấn nhá biển dừng, để chúng ta thắp lên
Hãy chú ý thêm, vì chúng ta đang tiến tới màn sáng rực rỡ
Cứ thế, đùa vui thôi
Đừng gây phiền toái cho những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ (Này!)

[Hậu điệp khúc: Tất cả]

Xin đừng làm phiền những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ

[Đoạn 2: Lisa]

Em thân thương, xin hãy giữ giữa lòng
Bạn vẫn còn lúng túng, thử thay đổi diện mạo nhé
Bước chạy bám sát, nhịp độ nhanh, nhưng không gian thật ấm áp
Anh và em, lặp lại từ đầu, sức nóng như dòng sóng Waikiki
Liệu anh tin rằng mình có thể thắng bất cứ thứ gì?
Hãy tin em đi, chúng ta như những thiên thần đồng hành
Giữa bất kỳ lúc nào, hãy tĩnh lặng (Nhẹ nhàng), hít thật sâu (Nhấm nháp)
Vũ trụ này rối bời (Rối bời), chúng ta tạo nên một thế giới đầy sắc màu
Ít hơn lời, thế thôi, ẩn chứa tình cảm đắng ngọt
Mở rộ đường đi, rẽ vào tương lai
Khi chúng ta ra đi, không còn gì nữa
Chỉ là tình yêu rạng ngời, vừa đậm đà vừa đáng yêu

[Điệp khúc: Rosé, Jisoo & Tất cả]

Cuộc sống điên đảo, chúng ta đây để yêu
Và không có dối trá, sinh ra để đắm chìm trong niềm vui
Tốt hơn hết, hãy đến ngay hoặc đừng quay trở lại
Xin đừng làm phiền những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ
Hãy nhấn nhá biển dừng, để chúng ta thắp lên
Hãy chú ý thêm, vì chúng ta đang tiến tới màn sáng rực rỡ
Cứ thế, đùa vui thôi
Đừng gây phiền toái cho những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ (Này!)

[Hậu điệp khúc: Tất cả]

Xin đừng làm phiền những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ, với những thiên thần bé nhỏ


the end!


Hangul/ Tiếng Hàn
[소개 : 리사, 제니, 로제, 모두]
리리린드그렌 (Hey!)
해당 지역의 블랙핑크
(아-아, 아-아-아-아)
여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑 (헤이!)

[1절: 제니 & 리사]

네가 마음에 든다면 나도 마음에 들어, 시작해봐
소소한 파티를 할 시간은 없어
숫자를 보면 이미 차트에 나와 있습니다.
달려라, 달려라, 아-우
봐, 검은색 테두리, 분홍색 헤드라이트를 봐
가져와, 가방을 가져와, yah, 다 내 꺼야
우리의 목선에 다이아몬드 도금 이름이 맴돌고 있어요
불을 켜, 불을 켜, uh-woo

[프리코러스: 로제]

부릉 부릉 비켜가는 게 좋을 거야
통과해, 통과해, 모두가 그 이름을 알지
붐붐을 들어봐, 베이스로 너를 때릴 거야
앞에서 뒤까지 니 얼굴에다 붙여줄게

[후렴: 지수, 제니 & 모두]

빨리 살아, 우린 그렇게 해
그리고 우리는 거짓말을 하지 않아, 우리는 화내기 위해 태어났어
바로 오는 게 좋을 거야 아니면 다시는 돌아오지 않을 거야
여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑
정지 신호, 우린 불타오르고 있어
조심하는 게 좋을 거야, 우리는 큰 소리로 다가오고 있어
뱅, 뱅, 그냥 장난치는 거야
여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑 (헤이!)

[포스트 코러스: 전체]

여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑

[2절: 리사]

우리를 엉망으로 만들었어, 넌 망쳤어 (업)
너 너무 지저분해, 옷을 차려입어
따라잡아, 페달을 밟아 페달을 밟아, 속도를 높여
넌 절대로, 우리는 지금 그리고 다음은
BP가 반복돼, 우린 티키, 와이키키처럼 뜨거워
정말로 당신이 나를 이길 수 있다고 믿나요?
날 믿어, 우린 마치 키키 같아
진정하세요 (쉬세요), 숨을 쉬세요 (숨을 쉬세요)
넌 엉망이야 (엉망이야) 우리는 엉망이야
말을 덜 해, 그래, 그건 단순한 플렉스가 아니야
길을 포장하고 왼쪽으로 쳐박혔어
우리 떠나면 아무것도 남지 않아
하지만 나머지는 정말 엉망이야

[후렴: 로제, 지수 & 모두]

빨리 살아, 우린 그렇게 해
그리고 우리는 거짓말을 하지 않아, 우리는 화내기 위해 태어났어
바로 오는 게 좋을 거야 아니면 다시는 돌아오지 않을 거야
여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑
정지 신호, 우린 불타오르고 있어
조심하는 게 좋을 거야, 우리는 큰 소리로 다가오고 있어
뱅, 뱅, 그냥 장난치는 거야
여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑 (헤이!)

[포스트 코러스: 전체]

여자들이랑 장난치지 마, 여자들이랑, 여자들이랑


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
[소개 : 리사, 제니, 로제, 모두]
Li li lin đê gu rơng (Hey!)
Hặng đặng chi ưrơnh ê Blếk Phingcư
(Ah-ah, ah-ah-ah-ah)
Yơ cha tư đi đang cha tư mơ, Yơ cha tư đi đang, Yơ cha tư đi đang (Hei!)

[1절: 제니 & 리사]

Ne ga ma_ưm ê đơn ta mơn na to mờ ma ma_ưm ê đơn ta lu, sư chi ka pe
So so han pha ti rư hạ san tư i_nư bơ to
Sút chư_ờ lư mồn yơ_mờ cả chi_ờ i t_sưb_nì tà
Tạ lư rơ, tạ lư rơ, a-ư
Bo, cơ mơn sếc tơ đư ri, phân hong sếc hêt ra_ơit_tơ rư ri
Ga jiơ ra, ga bang ưl ga jiơ ra, ya, ta ne_ơ kơ ya
U ri ê moc sơn ê đai a mon đô kơu tê nưm ê mơm dôc ko dăm ní_ơ mí mớ
But chưa kơ, but chưa kơ, uh-uu

[프리코러스: 로제]

Pư rưng pư rưng bi kơ ka nưn gê cư lì ya
Tổng go he, tổng go he, mo du ga cu nô gả cư ịm nưm ạ li
Bum bum ưl dơ lơ bo, bơi sếc lư nơ dờ li gả cư a
A phế ơ xê di_ờ đứa gá cu nó_ờ ca i_ờ nưp_dơ ji_lờ gê

[후렴: 지수, 제니 & 모두]

Pá_ờ li sa la, u rin cơ ưl_cờ kơ he
Gư ri cơ u rin cău_gờ he, gư rì cơ u rin hoa cău, u rì cơ u rin cău
Chư_ờng chì xin sờ, u rin bui_ta_ờ ợ_ro go he
Zo xin hă nơ kơ hơ, u rin kưn sóm hwa nai gi uê têo ro nắt só he
Băng, băng, gê nia nấng cư nơ gờ
Yơ cha tư đi đang cha tư mơ, Yơ cha tư đi đang, Yơ cha tư đi đang (Hei!)

[포스트 코러스: 전체]

Yơ cha tư đi đang cha tư mơ, Yơ cha tư đi đang, Yơ cha tư đi đang

[2절: 리사]

U ri lư ưc mong ơ mắn ơ lì man têul_sờ, nơn ma_ưn mang chơ tơ_ờ (ăp)
Nơ nư mô chì dơ sìo, ơ_tư cia_ờ rì_ờ
Tả lơ đa_ơ_ia, phi đa lơ ơ pa tả_ơ_ia, sơg_do rư lơn nơ yếu
Nơn ơn tơ_ờ, u ri nưn chi_ờ đo, u rì nưn ơ_ơ nư_ờm
Bì_ờ Pê kơ ơ ban bốc dờ, u rin tì chi, uai chi kì chơ lơ đẹo_ờ
Zen mắc lờ đang xin đô_ờ, u rì nưn di ki, uai kì ki chư_ờ lẻo
Tran mác đa_ơ, đăng xem ơ với chư cơ_ờ đa_ơ rì
Năm là_ờ đăng xư tưi_ờ, nát lì mi a_ờ kha giơ
Nát mì_ờ_ia rờ_ờ tản sắ_ờ, nơn nầ mi ờ nơm_mờ cì a_ờ

[후렴: 로제, 지수 & 모두]

Pá_ờ li sa la, u rin cơ ưl_cờ kơ he
Gư ri cơ u rin cău_gờ he, gư rì cơ u rin hoa cău, u rì cơ u rin cău
Chư_ờng chì xin sờ, u rin bui_ta_ờ ợ_ro go he
Zo xin hă nơ kơ hơ, u rin kưn sóm hwa nai gi uê têo ro nắt só he
Băng, băng, gê nia nấng cư nơ gờ
Yơ cha tư đi đang cha tư mơ, Yơ cha tư đi đang, Yơ cha tư đi đang (Hei!)

[포스트 코러스: 전체]

Yơ cha tư đi đang cha tư mơ, Yơ cha tư đi đang, Yơ cha tư đi đang


the end!


Romanized/ Latinh

[sogae : lisa, jeni, loje, modu]

lililindeugeulen (Hey!)
haedang jiyeog-ui beullaegpingkeu
(a-a, a-a-a-a)
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang (hei!)

[1jeol: jeni & lisa]

nega ma-eum-e deundamyeon nado ma-eum-e deul-eo, sijaghaebwa
sosohan patileul hal sigan-eun eobs-eo
susjaleul bomyeon imi chateue nawa issseubnida.
dallyeola, dallyeola, a-u
bwa, geom-eunsaeg teduli, bunhongsaeg hedeulaiteuleul bwa
gajyeowa, gabang-eul gajyeowa, yah, da nae kkeoya
uliui mogseon-e daiamondeu dogeum ileum-i maemdolgo iss-eoyo
bul-eul kyeo, bul-eul kyeo, uh-woo

[peulikoleoseu: loje]

buleung buleung bikyeoganeun ge joh-eul geoya
tong-gwahae, tong-gwahae, moduga geu ileum-eul alji
bumbum-eul deul-eobwa, beiseulo neoleul ttaelil geoya
ap-eseo dwikkaji ni eolgul-eda but-yeojulge

[hulyeom: jisu, jeni & modu]

ppalli sal-a, ulin geuleohge hae
geuligo ulineun geojismal-eul haji anh-a, ulineun hwanaegi wihae taeeonass-eo
balo oneun ge joh-eul geoya animyeon dasineun dol-aoji anh-eul geoya
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang
jeongji sinho, ulin bultaoleugo iss-eo
josimhaneun ge joh-eul geoya, ulineun keun solilo dagaogo iss-eo
baeng, baeng, geunyang jangnanchineun geoya
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang (hei!)
[poseuteu koleoseu: jeonche]
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang

[2jeol: lisa]

ulileul eongmang-eulo mandeul-eoss-eo, neon mangchyeoss-eo (eob)
neo neomu jijeobunhae, os-eul chalyeoib-eo
ttalajab-a, pedal-eul balb-a pedal-eul balb-a, sogdoleul nop-yeo
neon jeoldaelo, ulineun jigeum geuligo da-eum-eun
BPga banbogdwae, ulin tiki, waikikicheoleom tteugeowo
jeongmallo dangsin-i naleul igil su issdago midnayo?
nal mid-eo, ulin machi kiki gat-a
jinjeonghaseyo (swiseyo), sum-eul swiseyo (sum-eul swiseyo)
neon eongmang-iya (eongmang-iya) ulineun eongmang-iya
mal-eul deol hae, geulae, geugeon dansunhan peullegseuga aniya
gil-eul pojanghago oenjjog-eulo chyeobaghyeoss-eo
uli tteonamyeon amugeosdo namji anh-a
hajiman nameojineun jeongmal eongmang-iya

[hulyeom: loje, jisu & modu]

ppalli sal-a, ulin geuleohge hae
geuligo ulineun geojismal-eul haji anh-a, ulineun hwanaegi wihae taeeonass-eo
balo oneun ge joh-eul geoya animyeon dasineun dol-aoji anh-eul geoya
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang
jeongji sinho, ulin bultaoleugo iss-eo
josimhaneun ge joh-eul geoya, ulineun keun solilo dagaogo iss-eo
baeng, baeng, geunyang jangnanchineun geoya
yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang (hei!)

[poseuteu koleoseu: jeonche]

yeojadeul-ilang jangnanchiji ma, yeojadeul-ilang, yeojadeul-ilang


the end!


 


Xem thêm cùng chuyên mục:

BLACKPINKCác bài hát của BLACKPINK

YG Entertainment Các nhóm nhạc của YG ENTERTAINMENT

Bình luận!