Lời bài hát Throw Away (버려) RM – BTS Lyrics

Lời bài hát Throw Away (버려) RM – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[알엠 “버려” 가사]

[Intro]
Bounce, bounce, bounce
RM, motherfuckers!
RM, motherfuckers!
Go

[Verse 1]
어디까지 가볼까 뒤질 때까지 가보자
심장 박동은 가속화 이건 바주카 너를 잡순다
버려 니 보테가 지갑
버려 너의 그 산송장
태도와 꼰대 마인드
다 태워버려 머리 어깨 가슴까지
(Oh!) Put some liquor on it
And put some motherfuckin’ beatbox on it, ah
(Oh!) 지금 속도 hundred
Yeah, put some motherfuckin’ hundred, hundred, hundred
전부 떠나자
어디로
다 버릴 준비 됐어?
저 위로
갖고 있는 거 다 버려 suckers
몸도 맘도 전부 다 burn up suckers
우탱클랜처럼 bring the ruckus
소리질러 뛰어 씹어먹어 burn up motherfuckers
산이처럼 이건 힙합 서커스
니가 즐길 줄 안다면 집합 suckers
처먹고 힘내 이거는 집밥 suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred

[Chorus]
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다

[Verse 2]
Got an automatic dick, got an automatic stick, got an automatic
Got an automatic beat, got an automatic bitch, got an automatic
Got an automatic shine, automatic, automatic mind
Automatic flow, automatic rhyme
Automatic, automatic, automatic, automatic
슈가형 처럼 dope man, RM 내 도메인
눈깔 까뒤집고 go sane 이건 젊어서 사서도 하는 고생
산이처럼 이건 힙합 서커스
니가 즐길 줄 안다면 집합 suckers
처먹고 힘내 이거는 집밥 suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred

[Chorus]
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다

[Bridge]
(Oh yeah)
라띠쑤삐까따뽀쎄이
눈깔 까뒤집고 존나 노네
We go hundred 살살은 못해
I’m alright, you alright
잘 노는 게 고생
우리 집 왜 왔니 I came here to fuckin’ party
전부 다 lodi dodi like a snoopy doggy doggy
I’m alright, I’m alright
존나 좋아 I’m alright
We go hundred, we go hundred 전부 버려 버려 버려 예에

[Chorus]
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
버려 버려 버려 다
(Oh yeah)


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro]
Bounce, bounce, bounce
RM, motherfuckers!
RM, motherfuckers!
Go[Verse 1]
Eodikkaji gabolkka dwijil ttaekkaji gaboja
Simjang bakdongeun gasokhwa igeon bajuka neoreul japsunda
Beoryeo ni botega jigap
Beoryeo neoui geu sansongjang
Taedowa kkondae maindeu
Da taewobeoryeo meori eokkae gaseumkkaji
(Oh!) Put some liquor on it
And put some motherfuckin’ beatbox on it, ah
(Oh!) Jigeum sokdo hundred
Yeah, put some motherfuckin’ hundred, hundred, hundred
Jeonbu tteonaja
Eodiro
Da beoril junbi dwaesseo?
Jeo wiro
Gajgo issneun geo da beoryeo suckers
Momdo mamdo jeonbu da burn up suckers
Utaengkeullaencheoreom bring the ruckus
Sorijilleo ttwieo ssibeomeogeo burn up motherfuckers
Sanicheoreom igeon hiphap seokeoseu
Niga jeulgil jul andamyeon jiphap suckers
Cheomeokgo himnae igeoneun jipbap suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred[Chorus]
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da

[Verse 2]
Got an automatic dick, got an automatic stick, got an automatic
Got an automatic beat, got an automatic bitch, got an automatic
Got an automatic shine, automatic, automatic mind
Automatic flow, automatic rhyme
Automatic, automatic, automatic, automatic
SUGA hyung cheoreom dopeman, RM nae domain
Nunkkal kkadwijipgo go sane igeon jeolmeoseo saseodo haneun gosaeng
Sanicheoreom igeon hiphap seokeoseu
Niga jeulgil jul andamyeon jiphap suckers
Cheomeokgo himnae igeoneun jipbap suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred

[Chorus]
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da

[Bridge]
(Oh yeah)
Rattissuppikkattappossei
Nunkkal kkadwijipgo jonna none
We go hundred salsareun moshae
I’m alright, you alright
Jal noneun ge gosaeng
Uri jip wae wassni I came here to fuckin’ party
Jeonbu da lodi dodi like a snoopy doggy doggy
I’m alright, I’m alright
Jonna joha, I’m alright
We go hundred, we go hundred jeonbu beoryeo, beoryeo, beoryeo, yeah

[Chorus]
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
Beoryeo, beoryeo, beoryeo, da
(Oh yeah)


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro]
Bounce, bounce, bounce
RM, motherfuckers!
RM, motherfuckers!
Go[Verse 1]
Where should I go to? Let’s go until I’ve searched through
My heartbeat speeds up, this is a bazooka, it’ll eat you up
Throw it away, your Bottega wallet
Throw it away, that new invoice of yours
Attitudes and the minds of the old
Commit it all to the flames, head, shoulders until your chest
(Oh!) Put some liquor on it
And put some motherfuckin’ beatbox on it
(Oh!) The speed is now hundred
Yeah, put some motherfuckin’ hundred, hundred, hundred
Everybody let’s go
Somewhere
Are you ready to throw it all away?
Up there
Throw away all the things you have suckers
Body and heart and everything, burn up suckers
Like Wu-Tang Clan, bring the ruckus
Scream, run, chew it up, burn up motherfuckers
Like San E, this is a hip-hop circus
If you know how to have fun, gather up, suckers
Pig out and have strength, this is home cooking, suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred[Chorus]
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all

[Verse 2]
Got an automatic dick, got an automatic stick, got an automatic
Got an automatic beat, got an automatic bitch, got an automatic
Got an automatic shine, automatic, automatic mind
Automatic flow, automatic rhyme
Automatic, automatic, automatic, automatic
Like Suga hyung’s dope man, ‘RM’ is my domain
Turn eyes inside out and go sane, this what you suffer when you live as you’re young
Like San E, this is a hip-hop circus
Like San E, this is a hip-hop circus
If you know how to have fun, gather up, suckers
Pig out and have strength, this is home cooking, suckers
We go hundred to the hundred to the hundred to the hundred

[Chorus]
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all

[Verse 3]
Turn eyes inside out, play like hell
We go hundred, we can’t be picky
I’m alright, you alright
Playing well is suffering
Why did you come to our house? I came here to fuckin’ party
Everybody lodi dodi like a snoop doggy doggy
I’m alright, I’m alright
Fucking good, I’m alright
We go hundred, we go hundred, throw throw throw everything away, yeah

[Chorus]
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all
Throw it, throw it, throw it all


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Giới thiệu]
Bị trả lại, bị trả lại, bị trả lại
RM, đồ khốn kiếp!
RM, đồ khốn kiếp!
Đi[Câu 1]
Hãy đi cho đến khi chúng ta ở phía sau
Nhịp tim tăng nhanh, bazooka này bắt kịp bạn
Vứt bỏ ví Bottega của bạn
Vứt bỏ tảo núi của bạn
Thái độ và suy nghĩ cổ hủ
Đốt tất cả xuống đầu, vai và ngực
(Ồ!) Đặt một ít rượu lên đó
Và đặt một số beatbox của mẹ vào nó, ah
(Ồ!) Bây giờ tốc độ hàng trăm
Phải, đặt một số mẹ kiếp trăm, trăm, trăm
tất cả chúng ta hãy đi
Ở đâu
Bạn đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả chưa?
vượt quá khả năng của tôi
Vứt bỏ tất cả những gì bạn có
Cơ thể và tâm trí của tôi, toàn bộ cơ thể của tôi như bị đốt cháy
Mang lại sự náo loạn như Wu-Tang Clan
La hét và chạy và ăn nó đốt cháy những kẻ khốn nạn
Giống như San-E, đây là một rạp xiếc hip-hop
Nếu bạn biết cách để vui vẻ, hãy tập hợp những kẻ hút máu
Ăn và khỏe hơn, đây là những món ăn vặt tại nhà
Chúng ta đi trăm đến trăm đến trăm đến trăm[Điệp khúc]
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi

[Câu 2]
Có một tinh ranh tự động, có một thanh tự động, có một tự động
Có nhịp tự động, có chó cái tự động, có máy tự động
Có tự động tỏa sáng, tự động, tâm trí tự động
Dòng chảy tự động, vần tự động
Tự động, tự động, tự động, tự động
Giống như Suga hyung, dope man, RM miền của tôi
Lật mắt và tỉnh táo
Giống như San-E, đây là một rạp xiếc hip-hop
Nếu bạn biết cách để vui vẻ, hãy tập hợp những kẻ hút máu
Ăn và khỏe hơn, đây là những món ăn vặt tại nhà
Chúng ta đi trăm đến trăm đến trăm đến trăm

[Điệp khúc]
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi

[Cầu]
(Ồ đúng rồi)
Lưới pikataposay
Tôi đảo mắt và chơi như điên
Chúng tôi đi hàng trăm
Tôi ổn, bạn ổn
Thật khó để chơi tốt
Tại sao bạn lại đến nhà tôi Tôi đến đây để dự tiệc
mọi thứ lodi dodi như một con chó doggy hợm hĩnh
Tôi ổn, tôi ổn
Tôi thích nó rất nhiều tôi ổn
Chúng ta đi một trăm, chúng ta đi một trăm, vứt bỏ tất cả, vứt bỏ nó

[Điệp khúc]
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
Vứt nó đi, vứt nó đi
(Ồ đúng rồi)


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x