Lời bài hát Thunderous – Stray Kids Lyrics

Lời bài hát Thunderous – Stray Kids Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn
[스트레이 키즈 “소리꾼” 가사]
[Intro: Bang Chan]
Oh
[Verse 1: Changbin, Han, Lee Know, Hyunjin]
소리를 지르는 내가, oh
창빈이란다 내 자리는 내가 취한다
태도는 터프하게 트랙 위를 폭주하는 기관차, ayy
몰아치는 허리케인에 뒤집어진 우산
잔소리꾼의 최후 하하 꼴이 좋구나
나무꾼은 어서 돌아가시오 여긴 나무랄 데가 없네
납작해질 리 없는 콧대 목 핏대와 함께 세운 줏대
훨씬 더 웅장하게 내는 경적 소리
빵빵 빵빵
[Pre-Chorus: Seungmin, Bang Chan, I.N, Lee Know]
Here they come
악당 무리에 뜨거운 피가 돌아 온몸에 번져
소문난 꾼들의 모임에 쏟아지는 눈빛은
Freezing cold, but I know we’ll burn forever
해보라는 태도 난 여전히
할 말을 내뱉지 퉤 퉤 퉤
[Chorus: All, Felix]
소리꾼
소리꾼 (퉤 퉤 퉤)
소리꾼 (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
우르르쾅쾅쾅쾅 천둥 (빠라바밤)
구름 타고 두둥 (빠라바밤)
바람과 함께 등장한 꾼
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules
[Verse 2: Hyunjin, Lee Know, *Seungmin*, Han, Bang Chan, (Felix)]
그래 다들 헛소리소리소리
이거저거 귀찮아서 도리도리
말이 너무 많아 자꾸 나서지 좀 말아
*Why you mad? Why you sad? Why you 틱틱틱*
Out of 안중
얼레리 꼴레리 멋있는 척들이 앙증
발끝조차도 따라오지 못해 여긴 내 판들
들어봐 (What’s up?)
질투가 (나나 봐)
전부 한쪽으로 치워놓고 버려
[Pre-Chorus: I.N, Seungmin, Han, Lee Know]
Here they come
악당 무리에 뜨거운 피가 돌아 온몸에 번져
소문난 꾼들의 모임에 쏟아지는 눈빛은
Freezing cold, but I know we’ll burn forever
해보라는 태도 난 여전히
할 말을 내뱉지 퉤 퉤 퉤 (Ha-ha-ha)
[Chorus: All, Bang Chan]
소리꾼
소리꾼 (퉤 퉤 퉤)
소리꾼 (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Bridge: Felix, Hyunjin, I.N]
꾼들이 왔어요 (Huh)
꾼들이 왔어요 (비켜라)
날이면 날마다 오는 날이 아닌 오늘
소리꾼들이 왔어요
[Verse 3: Lee Know, Han, Felix]
원래 삐딱해 소리는 일당백
맘에 안 들면 들 때까지 말대답해
Final warning 당장 back up (뱉어)
센 척 (Back off)
할 말을 내뱉지 퉤 퉤 퉤
[Chorus: All, Felix]
소리꾼
소리꾼 (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
우르르쾅쾅쾅쾅 천둥 (빠라바밤)
구름 타고 두둥 (빠라바밤)
바람과 함께 등장한 꾼
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Bang Chan]
Oh
[Verse 1: Changbin, Han, Lee Know, Hyunjin]
Sorireul jireuneun naega, oh
Changbiniranda nae jarineun naega chwihanda
Taedoneun teopeuhage teuraek wireul pokjuhaneun gigwancha, ayy
Morachineun heorikeine dwijibeojin usan
Jansorikkunui choehu haha kkori jokuna
Namukkuneun eoseo doragasio yeogin namural dega eomne
Napjakaejil ri eomneun kotdae mokpitdaewahamkkeseun jutdae
Hwolssin deoungjanghage naeneun gyeongjeoksori
Ppangppang ppangppang
[Pre-Chorus: Seungmin, Bang Chan, I.N, Lee Know]
Here they come
Akdang murie tteugeoun piga dora onmome beonjyeo
Somunnan kkundeurui moime ssodajineun nunbicheun
Freezing cold, but I know we’ll burn forever
Haeboraneun taedo nan yeojeonhi
Hal mareul naebaetji twe twe twe
[Chorus: All, Felix]
Sorikkun
Sorikkun (twe twe twe)
Sorikkun (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
Ureureukwangkwangkwangkwang cheondung (pparababam)
Gureum tago dudung (pparababam)
Baramgwa hamkke deungjanghan kkun
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules
[Verse 2: Hyunjin, Lee Know, *Seungmin*, Han, Bang Chan, (Felix)]
Geurae dadeul heotsorisorisori
Igeojeogeo gwichanaseo doridori
Mari neomu mana jakku naseoji jom mara
*Why you mad? Why you sad? Why you tiktiktik*
Out of anjung
Eolleri kkolleri meosinneun cheokdeuri angjeung
Balkkeutjochado ttaraoji mothae yeogin nae pandeul
Deureobwa (What’s up?)
Jiltuga (nana bwa)
Jeonbu hanjjogeuro chiwonoko beoryeo
[Pre-Chorus: I.N, Seungmin, Han, Lee Know]
Here they come
Akdang murie tteugeoun piga dora onmome beonjyeo
Somunnan kkundeurui moime ssodajineun nunbicheun
Freezing cold, but I know we’ll burn forever
Haeboraneun taedo nan yeojeonhi
Hal mareul naebaetji twe twe twe (Ha-ha-ha)
[Chorus: All, Bang Chan]
Sorikkun
Sorikkun (twe twe twe)
Sorikkun (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Bridge: Felix, Hyunjin, I.N]
Kkundeuri wasseoyo (Huh)
Kkundeuri wasseoyo (bikyeora)
Narimyeon nalmada oneun nari anin oneul
Sorikkundeuri wasseoyo
[Verse 3: Lee Know, Han, Felix]
Wollae ppittakae sorineun ildangbaek
Mame an deulmyeon deul ttaekkaji maldaedapae
Final warning dangjang back up (baeteo)
Sen cheok (Back off)
Hal mareul naebaetji twe twe twe
[Chorus: All, Felix]
Sorikkun
Sorikkun (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
Ureureukwangkwangkwangkwang cheondung (pparababam)
Gureum tago dudung (pparababam)
Baramgwa hamkke deungjanghan kkun
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Bang Chan]
Oh
[Verse 1: Changbin, Han, Lee Know, Hyunjin]
So they call me “the one shouting,” oh
It’s Changbin, I choose my own path
With a tough attitude
Like a locomotive going recklessly down the track, ayy
By a fierce hurricane, umbrellas flip inside-out
The faultfinder’s last day, haha, serves them right
Go back woodcutter, there’s nothing to cut here
There’s no way they can lower my ego, I stick to my principles
Horns get louder and grander
Honk, honk, honk, honk
[Pre-Chorus: Seungmin, Bang Chan, I.N, Lee Know]
Here they come
Villains make my blood boil and circulate throughout my body
All eyеs on the gathering of the famous thundеrous ones are
Freezing cold but I know we’ll burn forever
I don’t care how they look at me
I’ll always say what I have to say, Ptui, Ptui, Ptui
[Chorus: All, Felix]
Thunderous
Thunderous (Ptui, Ptui, Ptui)
Thunderous (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
Rumble, snap, crack, thunder (Ba-ra-ba-bam)
Riding on the clouds, tada (Ba-ra-ba-bam)
The thunderous one appears with the wind
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules
[Verse 2: Hyunjin, Lee Know, *Seungmin*, Han, Bang Chan, (Felix)]
Yeah, everybody’s talking nonsense
Tired of this and that, shaking my head
You talk too much, stop meddling
*Why you mad? Why you sad? Why are you ticking me off?*
I don’t care at all
Neener-neener, your attempt to look cool is just cute
You don’t even come close to me, this is my show
Listen (What’s up?)
You’re jealous (Guess they are)
Push everything aside and throw it away
[Pre-Chorus: I.N, Seungmin, Han, Lee Know]
Here they come
Villains make my blood boil and circulate throughout my body
All eyes on the gathering of the famous thunderous ones are
Freezing cold but I know we’ll burn forever
I don’t care how they look at me
I’ll always say what I have to say, Ptui, Ptui, Ptui (Ha-ha-ha)
[Chorus: All, Bang Chan]
Thunderous
Thunderous (Ptui, Ptui, Ptui)
Thunderous (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Bridge: Felix, Hyunjin, I.N]
The thunderous ones have arrived (Huh)
The thunderous ones have arrived (Get out of the way)
They don’t come everyday
The thunderous ones have arrived
[Verse 3: Lee Know, Han, Felix]
I was born crooked, my voice can go against a hundred
If I don’t like something, I’ll talk back until I’m satisfied
Final warning, immediately back up (Spit it out)
Act tough (Back off)
I’ll always say what I have to say, Ptui Ptui Ptui
[Chorus: All, Felix]
Thunderous
Thunderous (Ha-ha)
Man I’m not sorry, I’m dirty
[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]
Rumble, snap, crack, thunder (Ba-ra-ba-bam)
Riding on the clouds, tada (Ba-ra-ba-bam)
The thunderous one appears with the wind
Bang, bang, bang, boom
Man I’m not sorry, I’m dirty
Keep on talking, we don’t play by the rules


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Intro:

Verse 1:
Chúng bảo tao là “thằng la hét,” à
Tao là Changbin, tao chọn con đường riêng
Với thái độ bướng bỉnh
Như đầu máy điên cuồng lao xuống đường ray, yeah
Bão tố dữ dội, lật tung dù ngược ra ngoài
Ngày tận số của lũ soi mói, haha, đáng kiếp
Cút về đi thợ rừng, ở đây không có gì để mày đốn
Chúng không thể hạ bệ sĩ diện của tao, tao sống đúng nguyên tắc
Những tiếng còi ngày càng lớn và oai vệ hơn
Bóp, bóp, bóp, bóp
Pre-Chorus:
Chúng đến đây
Lũ phản diện làm máu tao sôi sục và chảy khắp người
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đám đông sấm sét nổi tiếng
Lạnh cóng nhưng tao biết chúng ta sẽ mãi mãi bừng cháy
Tao không quan tâm chúng nhìn tao như thế nào
Tao sẽ luôn nói những gì tao cần nói, Phụt, Phụt, Phụt
Chorus:
Sấm sét
Sấm sét (Phụt, Phụt, Phụt)
Sấm sét (Ha-ha)
Con m* tao không hối hận, tao bẩn thỉu
Post-Chorus:
Rầm rầm, rắc rắc, nổ sấm (Ba-ra-ba-bam)
Cưỡi trên mây, tada (Ba-ra-ba-bam)
Kẻ sấm sét xuất hiện cùng gió
Bùm, bùm, bùm, bùm
Con m* tao không hối hận, tao bẩn thỉu
Cứ nói đi, chúng tao không chơi theo luật
Verse 2:
Yeah, mọi người đều nói nhảm
Mệt mỏi với cái này cái nọ, lắc đầu
Mày nói quá nhiều, đừng can thiệp nữa
Tại sao mày điên? Tại sao mày buồn? Tại sao mày chọc giận tao?
Tao không quan tâm gì
Nê nê, cái vẻ ngầu của mày chỉ dễ thương thôi
Mày thậm chí còn chẳng gần được với tao, đây là sân khấu của tao
Nghe nè (Sao đấy?)
Mày ghen tị (Chắc là vậy rồi)
Đẩy mọi thứ sang một bên và ném đi
Pre-Chorus:
Chúng đến đây
Lũ phản diện làm máu tao sôi sục và chảy khắp người
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đám đông sấm sét nổi tiếng
Lạnh cóng nhưng tao biết chúng ta sẽ mãi mãi bừng cháy
Tao không quan tâm chúng nhìn tao như thế nào
Tao sẽ luôn nói những gì tao cần nói, Phụt, Phụt, Phụt (Ha-ha-ha)
Chorus:
Sấm sét
Sấm sét (Phụt, Phụt, Phụt)
Sấm sét (Ha-ha)
Con m* tao không hối hận, tao bẩn thỉu
Bridge:
Những kẻ sấm sét đã đến (Hả)
Những kẻ sấm sét đã đến (Cút ra khỏi đường)
Chúng không đến hàng ngày
Những kẻ sấm sét đã đến
Verse 3:
Tao sinh ra đã méo mó, giọng tao có thể chống lại cả trăm người
Nếu tao không thích gì, tao sẽ nói lại cho đến khi tao hài lòng
Cảnh cáo cuối cùng, lùi lại ngay lập tức (Nhổ ra)
Giả ngầu (Lùi lại)
Tao sẽ luôn nói những gì tao cần nói, Phụt Phụt Phụt
Chorus:
Sấm sét
Sấm sét (Ha-ha)
Con m* tao không hối hận, tao bẩn thỉu
Post-Chorus:
Rầm rầm, rắc rắc, nổ sấm (Ba-ra-ba-bam)
Cưỡi trên mây, tada (Ba-ra-ba-bam)
Kẻ sấm sét xuất hiện cùng gió
Bùm, bùm, bùm, bùm
Con m* tao không hối hận, tao bẩn thỉu
Cứ nói đi, chúng tao không chơi theo luật


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

Stray KidsCác bài hát của Stray Kids

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x