Lời bài hát Trivia 承 : Love RM – BTS Lyrics

Lời bài hát Trivia 承 : Love RM – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
Is this love
Is this love
Sometimes I know
Sometimes I don’t
이 다음 가사 음
뭐라고 쓸까 음
너무 많은 말이 날 돌지만
내 마음 같은 게 하나 없어
그냥 느껴져
해가 뜨고 나면 꼭 달이 뜨듯이
손톱이 자라듯, 겨울이 오면
나무들이 한 올 한 올 옷을 벗듯이
넌 나의 기억을 추억으로 바꿀 사람
사람을 사랑으로 만들 사람
널 알기 전
내 심장은 온통 직선뿐이던 거야난 그냥 사람, 사람, 사람
넌 나의 모든 모서릴 잠식
나를 사랑, 사랑, 사랑
으로 만들어 만들어
우린 사람, 사람, 사람
저 무수히 많은 직선들 속
내 사랑, 사랑, 사랑
그 위에 살짝 앉음 하트가 돼

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

You make I to an O
I to an O
너 땜에 알았어
왜 사람과 사랑이 비슷한 소리가 나는지
You make live to a love
Live to a love
너 땜에 알았어
왜 사람이 사랑을 하며 살아가야 하는지
I와 U의 거린 멀지만
F*** JKLMNOPQRST
모든 글잘 건너 내가 네게 닿았지
봐 내와 네도 똑같은 소리가 나잖아
그렇다고 내가 넌 아니지만
너의 책장의 일부가 되고파
너의 소설에 난 참견하고파
연인으로

난 그냥 사람, 사람, 사람
넌 나의 모든 모서릴 잠식
나를 사랑, 사랑, 사랑
으로 만들어 만들어
우린 사람, 사람, 사람
저 무수히 많은 직선들 속
내 사랑, 사랑, 사랑
그 위에 살짝 앉음 하트가 돼

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

만약 내가 간다면 어떨까
내가 간다면 슬플까 넌
만약 내가 아니면 난 뭘까
결국 너도 날 떠날까

스치는 바람, 바람, 바람
(만 아니길 바랄 뿐)
흘러갈 사람, 사람, 사람
(만 아니길 바랄 뿐)
기분은 파랑, 파랑, 파랑
(머릿속은 온통 blue)
널 얼마나 마나 마나
얼마나 마나 마나

넌 나의 사람, 사람, 사람
넌 나의 바람, 바람, 바람
넌 나의 자랑, 자랑, 자랑
넌 나의 사랑 (나의 사랑)
단 한 사랑 (단 한 사랑)

넌 나의 사람, 사람, 사람
넌 나의 바람, 바람, 바람
넌 나의 자랑, 자랑, 자랑
넌 나의 사랑 (나의 사랑)
단 한 사랑 (단 한 사랑)


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Is this love
Is this love
Sometimes I know
Sometimes I don’t
i đa ưm ga sa ưm
mô ra gô sưl ka ưm
nô mu ma nưn ma ri nal đô ji man
nê ma ưm ga tưn gê ha na ôp sô
gưn yang nư kô jô
hê ga tư gô na myon kôk đa ri tư đư shi
sôn tô bi ja ra đưt gô u ri ô myon
na mu đư ri han ôl han ôl ô sưl bô tư shi
nôn na yê gi ô gưl chu ô gư rô ba kul sa ram
sa ra mưl sa rang ư rô man đưl sa ram
nôl al gi jôn
nê shim jan gưn ôn tông jik sôn pu ni đôn gô ya
nan gư nhang sa ram sa ram sa ram
nôn na yê mô đưn mô sô ril jam shik
na rưl sa rang sa rang sa rang
ư rô man đư rô man đư rô
u rin sa ram sa ram sa ram
jô mu sư i ma nưn jik sôn đưl sôk
nê sa rang sa rang sa rang
gư wi ê sal jak an jưm ha tư ga đuê
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)
You make I to an O
I to an O
nô tê mê a ra sô
wê sa ram goa sa rang i bi sưt than sô ri ga na nưn ji
You make live to a love
Live to a love
nô tê mê a ra sô
wê sa ra mi sa rang ưl ha mô sa ra ga ya ha nưn ji
i wa u ê gô rin môl li man
F*** JKLMNOPQRST
mô đưn gưl jal gôn nô nê ga nê gê đa hat ji
boa nê wa nê đô tôk ga tưn sô ri ga na ja na
gư rô ta gô nê ga nôn a ni ji man
nô yê chêk jan gê il bu ga đuê gô pa
nô yê sô sô rê nan cham gôn ha gô pa
yô ni nư rô
nan gư nhang sa ram sa ram sa ram
nôn na yê mô đưn mô sô ril jam shik
na rưl sa rang sa rang sa rang
ư rô man đư rô man đư rô
u rin sa ram sa ram sa ram
jô mu su i ma nưn jik sôn đưl sôk
nê sa rang sa rang sa rang
gư wi ê sal jak an jưm hate ga đuê
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)
man yak nê ga gan đa myon ôt tô ka
nê ga gan đa myon sưl pư ka nôn
man yak nê ga a ni myon nan môl ka
gôl guk nô đô nal tô nal ka
sư chi nưn ba ram ba ram ba ram
(man a ni gil ba ral pun)
hư lô gal sa ram sa ram sa ram
(man a ni gil ba ral pun)
gi bu nưn pa rang pa rang pa rang
(mô ri sô gưn ôn tông blue)
nôl ôl ma na ma na ma na
ôl ma na ma na ma na
nôn na yê sa ram sa ram sa ram
nô na yê ba ram ba ram ba ram
nôn na yê ja rang ja rang ja rang
nôn na yê sa rang (na yê sa rang)
đan han sa rang (đan han sa rang)
nôn na yê sa ram sa ram sa ram
nôn na yê ba ram ba ram ba ram
nôn na yê ja rang ja rang ja rang
nôn na yê sa rang (na yê sa rang)
đan han sa rang (đan han sa rang)


the end!


Romanized/ Latinh
Is this love
Is this love
Sometimes I know
Sometimes I don’t
I da-eum gasa eum
Mwolago sseulkka eum
Neomu manh-eun mal-i nal doljiman
Nae ma-eum gat-eun ge hana eobs-eo
Geunyang neukkyeojyeo
Haega tteugo namyeon kkog dal-i tteudeus-i
Sontob-i jaladeus, gyeoul-i omyeon
Namudeul-i han ol han ol os-eul beosdeus-i
Neon naui gieog-eul chueog-eulo bakkul salam
Salam-eul salang-eulo mandeul salam
Neol algi jeon
Nae simjang-eun ontong jigseonppun-ideon geoyaNan geunyang salam, salam, salam
Neon naui modeun moseolil jamsig
Naleul salang, salang, salang
Eulo mandeul-eo mandeul-eo
Ulin salam, salam, salam
Jeo musuhi manh-eun jigseondeul sog
Nae salang, salang, salang
Geu wie saljjag anj-eum hateuga dwae

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

You make I to an O
I to an O
Neo ttaem-e al-ass-eo
Wae salamgwa salang-i biseushan soliga naneunji
You make live to a love
Live to a love
Neo ttaem-e al-ass-eo
Wae salam-i salang-eul hamyeo sal-agaya haneunji
Iwa Uui geolin meoljiman
F*** JKLMNOPQRST
Modeun geuljal geonneo naega nege dah-assji
Bwa naewa nedo ttoggat-eun soliga najanh-a
Geuleohdago naega neon anijiman
Neoui chaegjang-ui ilbuga doegopa
Neoui soseol-e nan chamgyeonhagopa
Yeon-in-eulo

Nan geunyang salam, salam, salam
Neon naui modeun moseolil jamsig
Naleul salang, salang, salang
Eulo mandeul-eo mandeul-eo
Ulin salam, salam, salam
Jeo musuhi manh-eun jigseondeul sog
Nae salang, salang, salang
Geu wie saljjag anj-eum hateuga dwae

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

Man-yag naega gandamyeon eotteolkka
Naega gandamyeon seulpeulkka neon
Man-yag naega animyeon nan mwolkka
Gyeolgug neodo nal tteonalkka

Seuchineun balam, balam, balam
(man anigil balal ppun)
Heulleogal salam, salam, salam
(man anigil balal ppun)
Gibun-eun palang, palang, palang
(meolis-sog-eun ontong blue)
Neol eolmana mana mana
Eolmana mana mana

Neon naui salam, salam, salam
Neon naui balam, balam, balam
Neon naui jalang, jalang, jalang
Neon naui salang (naui salang)
Dan han salang (dan han salang)

Neon naui salam, salam, salam
Neon naui balam, balam, balam
Neon naui jalang, jalang, jalang
Neon naui salang (naui salang)
Dan han salang (dan han salang)


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
Is this love
Is this love
Sometimes I know
Sometimes I don’t
The next phenomenon
What should I write?
Too many words circle around me
My heart doesn’t exist
I just feel it
Like the moon when the sun rises
Like how nails grow
Like trees that shed their bark once a year
You are the one who will change my memory
A person of love
Before I knew you
My heart was uniformI just want people, people, people
You’re sleeping in all my corners
Love me, love
Made of
We’re people, we’re people, we’re people
In that myriad of straight lines
My love, love, love
Sit on top of it and become hearts

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

You make I to an O
I to an O
You’ve got me
Why do people sound like love?
You make love to a love
Live to a love
You’ve got me
Why do people love to live?
It’s a long way from I to U
All the words crossed, and I reached you
Look, you and I make the same sound
But I’m not you
I want to be part of your bookcase
I want to be part of your novel
In love

I just want people, people, people
You’re sleeping in all my corners
Love me, love
Made of
We’re people, we’re people, we’re people
In that myriad of organized lines
My love, love, love
Sit on top of it and become hearts

I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(Live & love, live & love)
I live so I love
I live so I love
(Live & love, live & love)
(If it’s love, I will love you)

What if I go?
Will I be sad if I go
If it wasn’t me, what would I be?
Do you think you’ll leave me after all?

A gust of wind
(I just hope not)
A passing man
(I just hope not)
I feel blue, blue, blue
(Blue all over the head)
How much did you drink
How much

You’re my person, my person, my person
You are my wind, my wind, my wind
You are my pride, my pride, my pride
You are my love
One Love (One Love)

You’re my person, my person, my person
You are my wind, my wind, my wind
You are my pride, my pride, my pride
You are my love
One Love (One Love)


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Đây có phải là tình yêu
Có phải là tình yêu
Nhiều lúc tôi cũng biết đó chứ
Mà đôi khi tôi lại chẳng rõ nữa
Dòng kế tiếp
Tôi nên viết gì đây?
Quá nhiều câu từ cứ xoay vòng quanh tôi
Nhưng tôi lại chẳng thích bất cứ lời ca nào cả
Tôi chỉ là cảm nhận
Tựa như mặt trăng luôn lên sau mặt trời
Tựa như móng tay cứ dài thêm, như cây thay lá khi đông đến
Em là người khiến ký ức của tôi hóa thành kỷ niệm
Là em người hóa con người tôi thành tình yêu (1)
Trước khi tôi biết đến em
Trái tim tôi chỉ nằm trên tuyến đường thẳng (2)Tôi chỉ là con người, con người, con người mà thôi
Em bào mòn tất cả các góc cạnh của tôi
Em làm tôi
Trở thành tình yêu, tình yêu, tình yêu(3)
Chúng ta là con người, con người, con người
Giữa vô vàn những đoạn đường thẳng ấy
Tình yêu của tôi, tình yêu, tình yêu
Khi em ngồi lên đó một chút thì tôi trở thành trái tim rồi (4)

Tôi sống để yêu
Tôi sống để yêu
( sống và yêu, sống và yêu)
( sống và yêu, sống và yêu)
Tôi sống để yêu
Tôi sống để yêu
( sống và yêu , sống và yêu )
( nếu đó là tình yêu, tôi sẽ yêu em)

Tôi sẽ khiến em từ I thành O(5)
I thành O (6)
Tôi tìm ra là nhờ em tìm thấy
Sao con người và tình yêu nghe giống nhau đến thế(7)
Em khiến cuộc sống tôi hóa tình yêu
Tình yêu đến từ cuộc sống
Tôi tìm ra là nhờ em
Tại sao con người phải yêu trong cuộc sống này

Khoảng cách từ I đến U xa thật đó nhưng mà
Chết tiệt cái đám F*** JKLMNOPQRST
Tôi vượt qua cả đám chữ đó để chạm đến em(8)
Nhìn nè “tôi” và “em” nghe cũng giống nhau luôn(9)
Mặc dầu nó chẳng có nghĩa tôi là em
Tôi muốn trở thành một phần trong trang sách của em
Tôi muốn xía vào câu chuyện của em
Làm người yêu của em

Tôi chỉ là con người, con người, con người mà thôi
Em bào mòn tất cả các góc cạnh của tôi
Em làm tôi
Trở thành tình yêu, tình yêu, tình yêu
Chúng ta là con người, con người, con người
Giữa vô vàn những đoạn đường thẳng ấy
Tình yêu của tôi, tình yêu, tình yêu
Khi em ngồi lên đó một chút thì tôi trở thành trái tim rồi

Tôi sống để yêu
Tôi sống để yêu
( sống và yêu, sống và yêu)
( sống và yêu, sống và yêu)
Tôi sống để yêu
Tôi sống để yêu
( sống và yêu , sống và yêu )
( nếu đó là tình yêu, tôi sẽ yêu em)

Nếu như tôi rời khỏi thì nó sẽ ra sao nhỉ?
Nếu tôi rời đi, em sẽ buồn chứ?
Nếu tôi chẳng phải là em, thì tôi là gì?
Em sẽ rời xa tôi sao?

Gió thổi qua, thổi qua, thổi qua
( hi vọng rằng mọi chuyện chẳng như thế)
Những con người lướt qua, con người, con người
( hi vọng mọi thứ chẳng như thế)
Tôi thực sự rất buồn, buồn, buồn
( trong đầu tôi toàn là màu xanh buồn bã)
Em có biết tôi dành cho em thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều

Em là người của tôi, con người, con người
Em là cơn gió của tôi, cơn gió, cơn gió
Là niềm kiêu hãnh của tôi, kiêu hãnh, kiêu hãnh
Là tình yêu của tôi( tình yêu của tôi)
Là tình yêu duy nhất của tôi ( tình yêu duy nhất)

Em là người của tôi, con người, con người
Em là cơn gió của tôi, cơn gió, cơn gió(10)
Là niềm kiêu hãnh của tôi, kiêu hãnh, kiêu hãnh
Là tình yêu của tôi( tình yêu của tôi)
Là tình yêu duy nhất của tôi ( tình yêu duy nhất)


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!