Lời bài hát Trivia 轉 : Seesaw SUGA – BTS Lyrics

Lời bài hát Trivia 轉 : Seesaw SUGA – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
시작은 뭐 즐거웠었네
오르락내리락 그 자체로
어느새 서로 지쳐버렸네
의미 없는 감정소모에반복된 시소 시소게임
이쯤 되니 지겨워 지겨워 졌네
반복된 시소 시소게임
우린 서로 지쳐서 지겨워 졌네

사소한 말다툼이 시작이었을까
내가 너보다 무거워졌었던 순간
애초에 평행은 존재한 적이 없기에
더욱이 욕심내서 맞추려 했을까
사랑이었고 이게 사랑이란 단어의 자체면
굳이 반복해야 할 필요 있을까
서로 지쳤고 같은 카드를 쥐고 있는 듯해
그렇다면 뭐

All right 반복된 시소게임
이제서야 끝을 내보려 해
All right 지겨운 시소게임
누군간 여기서 내려야 돼
할 순 없지만

누가 내릴지 말진 서로 눈치 말고
그저 맘 가는 대로 질질 끌지 말고
이젠 내릴지 말지 끝을 내보자고
반복되는 시소게임
이젠 그만해

사람이 참 간사하긴 하지
한 명이 없음 다칠 걸 알면서
서로 나쁜 새낀 되기 싫기에
애매한 책임전가의 연속에 umm umm
지칠 만큼 지쳐서 되려 평행이 됐네
Ay 이런 평행을 바란 건 아닌데

처음에는 누가 더 무거운지
자랑하며 서롤 바라보며 웃지
이제는 누가 무거운지를 두고
경쟁을 하게 되었네
되려 싸움의 불씨
누군가는 결국 이곳에서
내려야 끝이 날 듯하네
가식 섞인 서롤 위하는 척
더는 말고 이젠 결정해야 돼

서로 마음이 없다면
서롤 생각 안 했다면
우리가 이리도 질질 끌었을까
이제 마음이 없다면
이 시소 위는 위험해 위험해
내 생각 더는 말고

All right 반복된 시소게임
이제서야 끝을 내보려 해
All right 지겨운 시소게임
누군간 여기서 내려야 돼
할 순 없지만

(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소 위를 걸어
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없던 처음의 그때처럼
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소 위를 걸어
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소에서 내려

All right 반복된 시소게임
이제서야 끝을 내보려 해
All right 지겨운 시소게임
누군간 여기서 내려야 돼
할 순 없지만

누가 내릴지 말진 서로 눈치 말고
그저 맘 가는 대로 질질 끌지 말고
이젠 내릴지 말지 끝을 내보자고
반복되는 시소게임
이젠 그만해

(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소 위를 걸어
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없던 처음의 그때처럼
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소 위를 걸어
(Hol’ up Hol’ up) 니가 없는 이 시소에서 내려


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
si ja gưn mô jưl gô wơ sô nê
ô rư rak nê ri rak gư ja chê rô
ô nư sê sô rô ji chô bô rô nê
ê mi ôp nưn gam jông sô mô-ê
ban bôk đuên seesaw seesaw game
i jưm đuê ni ji gô wơ ji gô wơ jôt nê
ban bôk đuên seesaw seesaw game
u rin sô rô ji chô sô ji gô wơ jôt nê
sa sô han mal đa tu mi si ja gi ô sưl ka
nê ga nô bô đa mu gô wơ jô sô đôn sun gan
ê chuê pông hêng gưn jôn jê han jô gi ôp gi ê
đô u gi yôk sim nê sô ma chu rô hê sưl ka
sa rang i ôt gô i gê sa rang i ran
đa nô ê ja chê myon
gu đi ban bôk khê ya hal pi rô i sưl ka
sô rô ji chô gô ga tưn
ka đư rưl ji gô it nưn đư shê
gư rô đa myon mô
All right ban bôk đuên seesaw game
i jê sô ya kư tưl nê bô rô hê
All right ji gô un seesaw game
nu gun gan yô gi sô nê rô ya đuê
hal sun ôp ji man
nu ga nê ril ji mal jin sô rô nun chi mal gô
gư jô mam ga nưn đê rô ji jil kưl ji mal gô
i jên nê ri nê ri ji mal ji kư tưl nê bô ja gô
ban bôk đuê nưn seesaw game
i jên gư man hê
sa ra mi cham gan sa ha gin ha ji
han mông iôp sưm đa chil gôl al myon sô
sô rô na pưn sê kin đuê gi sil gi ê
ê mê han chê gim jôn ga ê yôn sô gê umm umm
ji chil man kưm ji chô sô đuê rô pông hêng i đuê nê
Ay i rôn pông hêng ưl ba ran gôn a nin đê
chô ưm mê nưn nu ga đô mu gô un ji
ja rang ha mô sô rôl ba ra bô mô ut ji
i jê nưn nu ga mu gô un ji rưl đu gô
gông jêng ưl ha gê đuê ô nê
đuê rô sa u mê bul si
nu gun ga nưn gôl guk i gô sê sô
nê rô ya kư ti nal đư sha nê
ga sik sô kin sô rô wi ha nưn chôk
đô nưn mal gô i jên gôl jông hê ya đuê
sô rô ma ư mi ôp đa myon
sô rôl sêng gak an hêt đa myon
u ri ga i ri đô ji jil kư rô sưl ka
i jê ma ư mi ôp đa myon
i si sô wi nưn wi hôm hê wi hôm mê
nê sêng gak đô nưn mal gô
All right ban bôk đuên seesaw game
i jê sô ya kư tưl nê bô rô hê
All right ji gô un seesaw game
nu gun gan yô gi sô nê rô ya đuê
hal sun ôp ji man
Hold up hold up
ni ga ôp nưn i seesaw wi rưl gô rô
Hold up hold up
ni ga ôp đôn chô ư mê gư tê chô rôm
Hold up hold up
ni ga ôp nưn i seesaw wi rưl gô rô
Hold up hold up
ni ga ôp nưn i seesaw ê sô nê rô
All right ban bôk đuên seesaw game
i jê sô ya kư tưl nê bô rô hê
All right ji gô un seesaw game
nu gun gan yô gi sô nê rô ya đuê
hal sun ôp ji man
nu ga nê ril ji mal jin sô rô nun chi mal gô
gư jô mam ga nưn đê rô ji jil kưl ji mal gô
i jên nê ri nê ri ji mal ji kư tưl nê bô ja gô
ban bôk đuê nưn seesaw game
i jên gư man hê
Hold up hold up
ni ga ôp nưn i seesaw wi rưl gô rô
Hold up hold up
ni ga ôp đôn chô ư mê gư tê chô rôm
Hold up hold up
ni ga ôp nưn i seesaw wi rưl gô rô
Hold up hold upni ga ôp nưn i seesaw ê sô nê rô


the end!


Romanized/ Latinh
Sijag-eun mwo jeulgeowoss-eossne
Oleulagnaelilag geu jachelo
Eoneusae seolo jichyeobeolyeossne
Uimi eobsneun gamjeongsomo-eBanbogdoen siso sisogeim
Ijjeum doeni jigyeowo jigyeowo jyeossne
Banbogdoen siso sisogeim
Ulin seolo jichyeoseo jigyeowo jyeossne

Sasohan maldatum-i sijag-ieoss-eulkka
Naega neoboda mugeowojyeoss-eossdeon sungan
Aecho-e pyeonghaeng-eun jonjaehan jeog-i eobsgie
Deoug-i yogsimnaeseo majchulyeo haess-eulkka
Salang-ieossgo ige salang-ilan dan-eoui jachemyeon
Gud-i banboghaeya hal pil-yo iss-eulkka
Seolo jichyeossgo gat-eun kadeuleul jwigo issneun deushae
Geuleohdamyeon mwo

All right banbogdoen sisogeim
Ijeseoya kkeut-eul naebolyeo hae
All right jigyeoun sisogeim
Nugungan yeogiseo naelyeoya dwae
Hal sun eobsjiman

Nuga naelilji maljin seolo nunchi malgo
Geujeo mam ganeun daelo jiljil kkeulji malgo
Ijen naelilji malji kkeut-eul naebojago
Banbogdoeneun sisogeim
Ijen geumanhae

Salam-i cham gansahagin haji
Han myeong-i eobs-eum dachil geol almyeonseo
Seolo nappeun saekkin doegi silhgie
Aemaehan chaeg-imjeongaui yeonsog-e umm umm
Jichil mankeum jichyeoseo doelyeo pyeonghaeng-i dwaessne
Ay ileon pyeonghaeng-eul balan geon aninde

Cheoeum-eneun nuga deo mugeounji
Jalanghamyeo seolol balabomyeo usji
Ijeneun nuga mugeounjileul dugo
Gyeongjaeng-eul hage doeeossne
Doelyeo ssaum-ui bulssi
Nugunganeun gyeolgug igos-eseo
Naelyeoya kkeut-i nal deushane
Gasig seokk-in seolol wihaneun cheog
Deoneun malgo ijen gyeoljeonghaeya dwae

Seolo ma-eum-i eobsdamyeon
Seolol saeng-gag an haessdamyeon
Uliga ilido jiljil kkeul-eoss-eulkka
Ije ma-eum-i eobsdamyeon
I siso wineun wiheomhae wiheomhae
Nae saeng-gag deoneun malgo

All right banbogdoen sisogeim
Ijeseoya kkeut-eul naebolyeo hae
All right jigyeoun sisogeim
Nugungan yeogiseo naelyeoya dwae
Hal sun eobsjiman

(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso wileul geol-eo
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsdeon cheoeum-ui geuttaecheoleom
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso wileul geol-eo
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso-eseo naelyeo

All right banbogdoen sisogeim
Ijeseoya kkeut-eul naebolyeo hae
All right jigyeoun sisogeim
Nugungan yeogiseo naelyeoya dwae
Hal sun eobsjiman

Nuga naelilji maljin seolo nunchi malgo
Geujeo mam ganeun daelo jiljil kkeulji malgo
Ijen naelilji malji kkeut-eul naebojago
Banbogdoeneun sisogeim
Ijen geumanhae

(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso wileul geol-eo
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsdeon cheoeum-ui geuttaecheoleom
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso wileul geol-eo
(Hol’ up Hol’ up) niga eobsneun i siso-eseo naelyeo


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
It was a good start
In itself
Before I knew it, we were tired of each other
In a meaningless appealRepeated seesaw game
I’m tired of this
Repeated seesaw game
We’re tired of each other

Was it the beginning of a petty argument?
The moment I became heavier than you
Because there’s never been parallels in the first place
What’s more, I wonder if he wanted this
It was love, and if this is love itself
Is there any need to repeat it?
They’re tired of each other, they seem to hold the same hand
Well, then

All right repeat this seesaw game
It’s about time we put an end to it
All right, this boring seesaw game
Somebody has to get out of here
I can’t

Don’t let anyone know who gets off
Don’t just drag your feet
Are we getting out of here or not
This repeated seesaw game
Stop it now

He’s very crafty
Not one of them know they’re gonna get hurt
Because we don’t want to be bad friends
In the midst of a series of vague responsibilities, umm umm
I’m tired of being in this parallel
Hey, I didn’t want you to do this

At first, who is heavier?
They brag and smile
Now I’m going to tell you who’s heavy
We’re in competition
The fire of a quarrel
Someone ended up here
I’m about to get off
A pretentious act
Not anymore. I have to decide now

If they don’t care
If you hadn’t thought about it
Maybe we would’ve dragged him around
Now you don’t have a mind
This seesaw is dangerous
There’s no more thinking

All right repeat this seesaw game
It’s about time we put an end to it
All right, this boring seesaw game
Somebody has to get out of here
I can’t

(Hol’ up Hol’ up) Walk on this seesaw without you
(Hol’ up Hol’ up) Just like you did in the first place
(Hol’ up Hol’ up) Walk on this seesaw without you
(Hol’ up Hol’ up) Get off this seesaw without you

All right this repeat seesaw game
It’s about time we put an end to it
All right, this boring seesaw game
Somebody has to get out of here
I can’t

Don’t let anyone know who gets off
Don’t just drag your feet
Are we getting out of here or not
This repeated seesaw game
Stop it now

(Hol’ up Hol’ up) Walk on this seesaw without you
(Hol’ up Hol’ up) Just like you did in the first place
(Hol’ up Hol’ up) Walk on this seesaw without you
(Hol’ up Hol’ up) Get off this seesaw without you


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy

Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống

Thế rồi cùng kiệt sức từ khi nào

Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Đến mức này thì tôi nản lắm rồi

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Chúng ta đều cảm thấy kiệt sức và chán nản lẫn nhau

Phải chăng những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu?

Khoảnh khắc sức nặng tôi mang dần lớn hơn em

Thoạt đầu sự thăng bằng đã chẳng tồn tại

Có lẽ tôi đã trở nên tham lam hơn và cố gắng phù hợp với em

Nếu đây là tình yêu, là tình yêu trên mặt chữ

Liệu có nhất thiết phải lặp lại không ngừng

Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, cầm trong tay lá bài y hệt

Nếu như vậy

Thì được thôi, vậy trò chơi bập bênh này

Bây giờ tôi sẽ cố kết thúc

Được thôi, trò chơi bập bênh chán nản này

Ai đó phải bước xuống ngay tại đây

Mặc dù không ai trong chúng ta có thể

Đừng cứ nhìn nhau để xem ai là người xuống trước

Đừng níu kéo dài dòng mà hãy làm những gì ta muốn

Hãy kết thúc thôi và quyết định xem ai là người phải xuống

Trò chơi bập bênh không hồi kết này

Phải dừng tại đây thôi

Con người thật tệ bạc đúng không

Dù biết rằng một người sẽ đau nếu người kia không ở lại

Nhưng cả hai đều không muốn đóng vai ác

Bèn liên tục đẩy đưa thứ trách nhiệm mịt mờ

Để rồi đều kiệt quệ hết sức, cân bằng rồi đấy thôi

Sự cân bằng này không phải là thứ mà ta mong muốn

Thuở ban đầu với người nào nặng hơn

Thì sẽ cảm thấy tự hào và nhìn nhau mỉm cười

Giờ hóa ra sự nặng nhẹ ấy

Ta lại ganh đua với nhau

Thành mồi lửa cho những cuộc cãi vã

Cuối cùng phải có người bước xuống để chấm dứt trò chơi này

Thật giả lẫn lộn vờ nghĩ cho nhau

Giờ đừng nói gì nữa mà hãy quyết định thôi

Nếu chẳng còn cảm tình với nhau

Nếu chẳng còn suy nghĩ cho nhau

Liệu chúng ta có níu kéo tới mức này chăng

Bây giờ nếu chẳng còn tình cảm

Thì đứng trên chiếc bập bênh này nguy hiểm lắm

Đừng suy nghĩ gì thêm nữa

Thì được thôi, vậy trò chơi bập bênh này

Bây giờ tôi sẽ cố kết thúc

Được thôi, trò chơi bập bênh chán nản này

Ai đó phải bước xuống ngay tại đây

Mặc dù không ai trong chúng ta có thể

Tôi bước trên chiếc bập bênh chẳng còn em

Tựa thuở ban đầu em chưa hiện diện

Anh bước lên chiếc bập bênh không có em

Rồi cũng lại bước xuống chiếc bập bênh khi không có em

Được thôi, vậy trò chơi bập bênh này

Bây giờ tôi sẽ cố kết thúc

Được thôi, trò chơi bập bênh chán nản này

Ai đó phải bước xuống ngay tại đây

Mặc dù không ai trong chúng ta có thể

Đừng cứ nhìn nhau để xem ai là người xuống trước

Đừng níu kéo dài dòng mà hãy làm những gì ta muốn

Hãy kết thúc thôi và quyết định xem ai là người phải xuống

Trò chơi bập bênh này

Giờ phải kết thúc thôi

Bước lên chiếc bập bênh không có em này

Tựa thuở ban đầu em chưa hiện diện

Anh bước lên chiếc bập bênh không có em

Rồi cũng lại bước xuống chiếc bập bênh khi không có em


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x