Lời bài hát UGH – BTS Lyrics

Lời bài hát UGH – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 – 욱 (UGH!) 가사]
[Intro]
Let’s go, yeah, yeah, yeah
[Verse 1: Suga]
타닥 또 타오르는 저 불씨
기름에 닿기 전에 먼저 집어삼키네
필시 휩쓸려가겠지 예 예 음
오늘의 선수 입장하시네 건수를, yeah
물기 시작하면 둥둥둥 동네북이 돼 둥둥둥
툭툭 건드네 괜시리 툭툭, yeah
반응이 없음 걍 담궈버리지 푹푹, yeah
진실도 거짓이 돼 거짓도 진실이 돼
이곳에선 모두가 도덕적 사고와
판단이 완벽한 사람이 돼 웃기시네
[Verse 2: RM]
분노? 물론 필요하지
타오를 땐 이유가 있어
어쩌면 우리의 역사지
그게 세상을 바꾸기도 하지
But 이건 분노 아닌 분뇨
뭐가 분노인지 you know?
분노인 척하며 죽여 진짜 분노
질려버린 수도 없이 많은 people
넌 나만 죽이는 게 아니야 (아니야)
똥 밟는 게 익숙해 우리야 (우리야)
무감각해진 저 사람들 봐 (봐)
분뇨, 무관심 너넨 팀이야, yeah
[Pre-Chorus: Suga, RM]
[나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해](19115977)
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 꺼져야만 했던 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해 (Yeah, yeah)
[Chorus: All]
그래 욱 욱 욱해라 욱
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱
그래 욱 욱 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱
나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해
[Verse 3: j-hope]
이 세상 분노가 지배함
분노가 없음 다 못 사나 봐
분노하고 또 분노하고 분노하고
그리 미쳐가고 욱 욱 욱 욱
분노하는 이유도 다 수만 가지
선의와 악의도 다 매한가지
분노할 수 있다만 남의 삶에
피해가 있는 건 I don’t like
그건 stop, ayy
누구의 행동에 누구는 아파해
누구의 언행에 누구는 암담해
누구의 찰나에 누구 순간이 돼
누구의 분노에 누구 목숨이 돼
썩을 퉤
[Chorus: Suga, j-hope]
나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해
[Bridge: Suga, j-hope]
아 대체 욕 좀 먹는 게 왜
잘 벌잖아 또 징징대 왜
그 정돈 감수해야지 에헴
에헴 에헴 에헴 에헴
니네 에헴 에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐 다 참아
니네 에헴 니네 에헴 에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐 그냥 에헴 비헴 에헴
[Chorus: All]
그래 욱 (욱) 욱 (욱) 욱해라 욱 (욱)
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱 (욱)
그래 욱 (욱) 욱 (욱) 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱
나는 욱해 욱해 나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해 (Hey, hey)
[Outro]
Let’s go


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
ta đak tô ta ô rư nưn jô bul shi

gi rư mê đa ki jô nê môn jô ji bô sam ki nê

pil shi wip sư lô ga gêt ji yê yê ưm

ô nư rê sôn su ip jang ha shi nê gôn su rưl yeah

mul gi shi ja kha myon đung đung đung

đông nê bu gi đuê đung đung đung

tuk tuk gôn đư nê guên shi ri tuk tuk yeah

ba nưn gi ôp sưm gang đam wơ bô ri ji puk puk yeah

jin shin đô gô ji shi đuê

gô ji tô jin shi ri đuê

i gô sê sôn mô đu ga đô đôk jô sa gô wa

pan đa ni wan bô khan sa ra mi đuê ut gi shi nê

bun nô mu lon pi rô ha ji

ta ô rưl tên i yu ga i sư

ô jô myon u ri yê yôk sa ji

gư gê sê sang ưl bak ku gi đô ha ji

but i gôn bun nô a nin bun nô

mô ga bun no in ji you know

bun no in chô kha mô ju gô jin ja bun nô

ji lô bô rin su đô ôp shi ma nưn people

nôn na man ju gi nưn gê a ni ya

tông ba nưn gê ik su khê u ri ya

mu gam ga khê jin jô sa ram đưl boa

bun nô mu goan shim nô nên ti mi ya eh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn kô jô ya man hêt tôn bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

gư rê ugh ugh uk khê ra ugh

jê ga đuê tê kha ji gư rê uk khê ra ugh

gư rê ugh ugh u khê ra ugh

bu rô jil tê ka ji gư rê u khê ra ugh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a ge ê ga đưt chan bu nô ê bu nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

i sê sang bun nô ga ji bê ham

bun nô ga ôp sưm đa môt sa na boa

bun nô ha gô tô bun nô ha gô bun nô ha gô

gư ri mi chô ga ô ugh ugh ugh ugh

bun nô ha nưn i yu đô đa su man ga ji

sô nê wa a gê đô đa mê han ga ji

bun nô hal su it ta man na mê sal mê

pi hê ga it nưn gôn I don’t like

gư gôn stop ayy

nu gu yê hêng đông ê nu gu nưn a pa hê

nu gu yê ôn hêng ê nu gu nưn am đam hê

nu gu yê chal nê nu gu sun ga ni đuê

nu gu yê bun nô ê nu gu môk su mi đuê

sô gưl tê

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

a đê chê yôk jôm môk nưn gê wê

jal bôn ja na tô jung jing đê wê

gư jông đôn gam su hê ya ji ehem

ehem ehem ehem ehem

ni nê ehem ehem ehem ehem

na shi kô sô boa đa cha ma

ni nê ehem ni nê ehem

ehem ehem ehem

na shi kô sô boa gưn yang

ehem bi hem ehem

gư rê ugh ugh u kê ra ugh

jê ga đuê tê ka ji gư rê u khê ra ugh

gư rê ugh ugh u khê ra ugh

bu rô jil tê ka ji gư rê u khê ra ugh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro]
Let’s go, yeah, yeah, yeah
[Verse 1: Suga]
Tadak tto taoreuneun jeo bulssi
Gireume daki jeone meonjeo jibeosamkine
Pilsi hwipsseullyeogagetji ye ye eum
Oneurui seonsu ipjanghasine geonsureul yeah
Mulgi sijakamyeon dungdungdung dongnebugi dwae dungdungdung
Tuktuk geondeune gwaensiri tuktuk yeah
Baneungi eopseum gyang damgwobeoriji pukpuk yeah
Jinsildo geojisi dwae
Geojitdo jinsiri dwae
Igoseseon moduga dodeokjeok sagowa
Pandani wanbyeokan sarami dwae utgisine
[Verse 2: RM]
Bunno? Mullon pillyohaji
Taoreul ttaen iyuga isseu
Eojjeomyeon uriui yeoksaji
Geuge sesangeul bakkugido haji
But igeon bunno anin bunnyo
Mwoga bunnoinji you know?
Bunnoin cheokamyeo jungnyeo jinjja bunno
Jillyeobeorin sudo eopsi maneun people
Neon naman jugineun ge aniya
Ttong bamneun ge iksukae uriya
Mugamgakaejin jeo saramdeul bwa
Bunnyo, mugwansim neonen timiya
Eh
[Pre-Chorus: Suga, RM]
Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae
[Chorus: All, RM]
Geurae uk uk ukaera uk
Jaega doel ttaekkaji geurae ukaera uk
Geurae uk uk ukaera uk
Bureojil ttaekkaji geurae ukaera uk
Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae
[Verse 3: j-hope]
I sesang bunnoga jibaeham
Bunnoga eopseum da mot sana bwa
Bunnohago tto bunnohago bunnohago
Geuri michyeogago uk uk uk uk (Let’s go)
Bunnohaneun iyudo da suman gaji
Seonuiwa aguido da maehangaji
Bunnohal su itdaman namui sale
Pihaega inneun geon I don’t like
Geugeon stop ayy
Nuguui haengdonge nuguneun apahae
Nuguui eonhaenge nuguneun amdamhae
Nuguui challae nugu sungani dwae
Nuguui bunnoe nugu moksumi dwae
Sseogeul twe
[Chorus: Suga, j-hope]
Naneun ukae ukae (Ukae)
Naneun ukae ukae (Ukae)
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae
[Bridge: Suga, RM, j-hope]
A daeche yok jom meongneun ge wae (Ge wae)
Jal beoljana tto jingjingdae wae (Dae wae)
Geu jeongdon gamsuhaeyaji ehem
Ehem, ehem, ehem, ehem
Nine ehem
Ehem, ehem, ehem
Na sikyeosseobwa da chama
Nine ehem
Nine ehem, ehem, ehem, ehem
Na sikyeosseobwa geunyang ehem bihem ehem
[Chorus: All]
Geurae uk uk ukaera uk
Jaega doel ttaekkaji geurae ukaera uk
Geurae uk uk ukaera uk
Bureojil ttaekkaji geurae ukaera uk
Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae
(Hey, hey)
[Outro]
Let’s go


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro]
Let’s go, yeah, yeah, yeah
[Verse 1: Suga]
Crackle, that ember burns up again
Swallows first before it reaches the oil
Without doubt, bound to be swept away, yeah yeah hmm
Today’s player is coming in, with the number of offenses, yeah
When it starts to bite, boom boom boom
It becomes the neighborhood drum, boom boom boom
Nudge nudge, touching me for no reason, nudge nudge, yeah
If there’s no reaction, just soak it in, splish splash, yeah
The truths may become false, the lies may become true
In this place, everyone becomes someone with perfect ethics
And perfect judgment, that’s funny
[Verse 2: RM]
Rage? Of course you need it
When it burns up there’s always a reason
Mayhaps it’s our history
Sometimes it changes the world
But this is not rage, this is excretion
Which one is rage, you know?
Pretending it’s rage and killing, real rage
Fed up, the countless number of people
You’re not just killing me (you’re not)
We’re used to stepping on shit (we are)
Look at those people who’ve grown numb (look)
Excretion, apathy, you guys are a team, yeah
[Pre-Chorus: Suga, RM]
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the malice-filled rage
I’m raging at the malice-filled rage
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the rage that had to die out
I’m raging at the rage that had to die out (yeah yeah)
[Chorus: All]
Yeah, UGH! UGH! Just go UGH! UGH!
Until it all becomes ashes, yeah, go UGH! UGH!
Yeah, UGH! UGH! Just go UGH! UGH!
Until it breaks, yeah, go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the malice-filled rage
I’m raging at the rage that had to die out, hey
[Verse 3: j-hope]
This world, it is taken over by rage
It seems that nobody can live without rage
Raging, again raging, and raging
Going insane, like UGH! UGH! UGH! UGH!
There are tens of thousands of reasons to be raging
Good will and evil will, all the very same
I can rage, but if there were to be damage done
To others’ lives, I don’t like
That’s stop, ayy
Someone gets hurt at someone’s actions
Someone becomes gloomy at someone’s speech and behaviour
Someone’s spur of the moment becomes someone’s moment
Someone’s rage becomes someone’s life
Damn, ptooey
[Chorus: j-hope]
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the malice-filled rage
I’m raging at the rage that had to die out, hey
[Bridge: Suga, j-hope]
Ah, what the hell is there to be upset about being criticized a bit?
You earn a lot, why are you whining again?
You’d have to put up with at least that much, ahem
Ahem, ahem, ahem, ahem
Y’all, ahem, ahem, ahem, ahem
If I were the one told to do it, I would endure it all
Y’all, ahem, y’all, ahem, ahem, ahem, ahem
If I were the one, just, ahem, a-hem, ahem
[Chorus: All]
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the malice-filled rage
I’m raging at the malice-filled rage
I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I’m raging at the rage that had to die out
I’m raging at the rage that had to die out (yeah yeah)
[Outro]
Let’s go


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Intro:
Yeah, cháy thôi, yeah, yeah, yeah
Verse 1 (Suga):
Than hồng bùng lại lần nữa, bập bập
Nuốt lấy mình trước khi chạm dầu
Chắc chắn thế, cuốn đi vèo vèo, hừ hừ hừ
Tay chơi hôm nay nhập cuộc, với bảng tiền án lủng lẳng, yeah
Bắt đầu cắn, bùm bùm bùm
Thành trống của xóm, bùm bùm bùm
Huých huých, sờ tao vô cớ, huých huých, yeah
Không phản ứng, cứ ngâm cho sướng, bùm choẹt, yeah
Sự thật có thể thành giả, dối trá hóa chân thành
Ở chỗ này, ai cũng thành thánh nhân đạo đức
Và phán xét hoàn hảo, hài hước vãi
Verse 2 (RM):
Giận à? Tất nhiên cần rồi
Nó bùng cháy luôn có lý do
Có thể là lịch sử của bọn tao
Đôi khi nó thay đổi thế giới
Nhưng cái này không phải giận, cái này là bài tiết
Cái nào là giận, mày biết chứ?
Giả vờ giận mà giết chóc, giận thật sự
Bị tởn, vô số người
Mày không chỉ giết tao (không)
Bọn tao quen rồi dẫm lên phân (bọn tao là)
Nhìn những thằng đã tê liệt kìa (nhìn)
Bài tiết, lãnh cảm, chúng mày là một đội, yeah
Pre-Chorus (Suga, RM):
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận phải chết đi
Tao giận cơn giận phải chết đi (yeah yeah)
Chorus (Tất cả):
Yeah, UGH! UGH! Gào UGH! UGH!
Cho đến khi tất cả thành tro, yeah, UGH! UGH!
Yeah, UGH! UGH! Gào UGH! UGH!
Cho đến khi nó vỡ toác, yeah, UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao giận cơn giận phải chết đi, hey
Verse 3 (j-hope):
Thế giới này, bị giận chiếm lấy
Hình như chẳng ai sống nổi nếu không giận
Giận, lại giận, rồi giận nữa
Phát điên lên, kiểu UGH! UGH! UGH! UGH!
Hàng vạn lý do để giận
Lòng tốt, lòng xấu, rốt cuộc chẳng khác gì
Tao có thể giận, nhưng nếu gây hại
Đến cuộc sống của người khác, tao không thích
Đó là dừng lại, yeah
Hành động của ai đó làm ai đó tổn thương
Lời nói và hành vi của ai đó khiến ai đó u ám
Khoảnh khắc bốc đồng của ai đó trở thành bi kịch của ai đó
Cơn giận của ai đó trở thành cuộc đời của ai đó
Chết tiệt, phỉ
Chorus (j-hope):
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao giận cơn giận phải chết đi, hey
Bridge (Suga, j-hope):
Này, có gì đâu mà bực vì bị chê vài câu?
Kiếm được nhiều thế sao còn than vãn gì nữa?
Ít nhất cũng phải chịu được chừng ấy chứ, hự hự
Hự hự, hự hự, hự hự
Bọn mày, hự hự, hự hự, hự hự
Nếu tao là người phải làm, tao sẽ chịu hết
Bọn mày, hự hự, bọn mày, hự hự, hự hự, hự hự, hự hự
Nếu tao là người, chỉ, hự hự, hự hự
Chorus (Tất cả):
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao giận cơn giận đầy ác ý
Tao UGH! UGH!
Tao UGH! UGH!
Tao giận cơn giận phải chết đi


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bình luận!

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x