09/12/2023

Lời bài hát “UGH! (욱)” – BTS – Lyrics

Lời bài hát “UGH! (욱)” – BTS (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BTS

Các nhóm nhạc của Big Hit Music
HangulPhiên âmRomanizedEnglishViệt
타닥 또 타오르는 저 불씨
기름에 닿기 전에 먼저 집어삼키네
필시 휩쓸려가겠지 예 예 음
오늘의 선수 입장하시네 건수를 yeah
물기 시작하면 둥둥둥 동네북이 돼 둥둥둥
툭툭 건드네 괜시리 툭툭 yeah
반응이 없음 걍 담궈버리지 푹푹 yeah
진실도 거짓이 돼
거짓도 진실이 돼
이곳에선 모두가 도덕적 사고와
판단이 완벽한 사람이 돼 웃기시네

분노? 물론 필요하지
타오를 땐 이유가 있으
어쩌면 우리의 역사지
그게 세상을 바꾸기도 하지
But 이건 분노 아닌 분뇨
뭐가 분노인지 you know?
분노인 척하며 죽여 진짜 분노
질려버린 수도 없이 많은 people
넌 나만 죽이는 게 아니야
똥 밟는 게 익숙해 우리야
무감각해진 저 사람들 봐
분뇨, 무관심 너넨 팀이야
Eh

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 꺼져야만 했던 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해

그래 욱 욱 욱해라 욱
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱
그래 욱 욱 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해

이 세상 분노가 지배함
분노가 없음 다 못 사나 봐
분노하고 또 분노하고 분노하고
그리 미쳐가고 욱 욱 욱 욱
분노하는 이유도 다 수만 가지
선의와 악의도 다 매한가지
분노할 수 있다만 남의 삶에
피해가 있는 건 I don’t like
그건 stop ayy
누구의 행동에 누구는 아파해
누구의 언행에 누구는 암담해
누구의 찰나에 누구 순간이 돼
누구의 분노에 누구 목숨이 돼
썩을 퉤

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해

아 대체 욕 좀 먹는 게 왜
잘 벌잖아 또 징징대 왜
그 정돈 감수해야지 에헴
에헴 에헴 에헴 에헴
니네 에헴
에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐 다 참아
니네 에헴
니네 에헴 에헴 에헴 에헴
나 시켰어봐 그냥 에헴 비헴 에헴

그래 욱 욱 욱해라 욱
재가 될 때까지 그래 욱해라 욱
그래 욱 욱 욱해라 욱
부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해
나는 욱해 욱해
나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해
나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해
ta đak tô ta ô rư nưn jô bul shi

gi rư mê đa ki jô nê môn jô ji bô sam ki nê

pil shi wip sư lô ga gêt ji yê yê ưm

ô nư rê sôn su ip jang ha shi nê gôn su rưl yeah

mul gi shi ja kha myon đung đung đung

đông nê bu gi đuê đung đung đung

tuk tuk gôn đư nê guên shi ri tuk tuk yeah

ba nưn gi ôp sưm gang đam wơ bô ri ji puk puk yeah

jin shin đô gô ji shi đuê

gô ji tô jin shi ri đuê

i gô sê sôn mô đu ga đô đôk jô sa gô wa

pan đa ni wan bô khan sa ra mi đuê ut gi shi nê

bun nô mu lon pi rô ha ji

ta ô rưl tên i yu ga i sư

ô jô myon u ri yê yôk sa ji

gư gê sê sang ưl bak ku gi đô ha ji

but i gôn bun nô a nin bun nô

mô ga bun no in ji you know

bun no in chô kha mô ju gô jin ja bun nô

ji lô bô rin su đô ôp shi ma nưn people

nôn na man ju gi nưn gê a ni ya

tông ba nưn gê ik su khê u ri ya

mu gam ga khê jin jô sa ram đưl boa

bun nô mu goan shim nô nên ti mi ya eh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn kô jô ya man hêt tôn bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

gư rê ugh ugh uk khê ra ugh

jê ga đuê tê kha ji gư rê uk khê ra ugh

gư rê ugh ugh u khê ra ugh

bu rô jil tê ka ji gư rê u khê ra ugh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a ge ê ga đưt chan bu nô ê bu nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

i sê sang bun nô ga ji bê ham

bun nô ga ôp sưm đa môt sa na boa

bun nô ha gô tô bun nô ha gô bun nô ha gô

gư ri mi chô ga ô ugh ugh ugh ugh

bun nô ha nưn i yu đô đa su man ga ji

sô nê wa a gê đô đa mê han ga ji

bun nô hal su it ta man na mê sal mê

pi hê ga it nưn gôn I don’t like

gư gôn stop ayy

nu gu yê hêng đông ê nu gu nưn a pa hê

nu gu yê ôn hêng ê nu gu nưn am đam hê

nu gu yê chal nê nu gu sun ga ni đuê

nu gu yê bun nô ê nu gu môk su mi đuê

sô gưl tê

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê

a đê chê yôk jôm môk nưn gê wê

jal bôn ja na tô jung jing đê wê

gư jông đôn gam su hê ya ji ehem

ehem ehem ehem ehem

ni nê ehem ehem ehem ehem

na shi kô sô boa đa cha ma

ni nê ehem ni nê ehem

ehem ehem ehem

na shi kô sô boa gưn yang

ehem bi hem ehem

gư rê ugh ugh u kê ra ugh

jê ga đuê tê ka ji gư rê u khê ra ugh

gư rê ugh ugh u khê ra ugh

bu rô jil tê ka ji gư rê u khê ra ugh

na nưn u kê u kê na nưn u kê u kê

na nưn a gê ê ga đưt chan bun nô ê bun nô hê

na nưn kô jô ya man hêt tôn gư bun nô ê bun nô hê
Tadak tto taoreuneun jeo bulssi
Gireume daki jeone meonjeo jibeosamkine
Pilsi hwipsseullyeogagetji ye ye eum
Oneurui seonsu ipjanghasine geonsureul yeah
Mulgi sijakamyeon dungdungdung dongnebugi dwae dungdungdung
Tuktuk geondeune gwaensiri tuktuk yeah
Baneungi eopseum gyang damgwobeoriji pukpuk yeah
Jinsildo geojisi dwae
Geojitdo jinsiri dwae
Igoseseon moduga dodeokjeok sagowa
Pandani wanbyeokan sarami dwae utgisine

Bunno? mullon pillyohaji
Taoreul ttaen iyuga isseu
Eojjeomyeon uriui yeoksaji
Geuge sesangeul bakkugido haji
But igeon bunno anin bunnyo
Mwoga bunnoinji you know?
Bunnoin cheokamyeo jungnyeo jinjja bunno
Jillyeobeorin sudo eopsi maneun people
Neon naman jugineun ge aniya
Ttong bamneun ge iksukae uriya
Mugamgakaejin jeo saramdeul bwa
Bunnyo, mugwansim neonen timiya
Eh

Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae

Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae

Geurae uk uk ukaera uk
Jaega doel ttaekkaji geurae ukaera uk
Geurae uk uk ukaera uk
Bureojil ttaekkaji geurae ukaera uk

Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae

I sesang bunnoga jibaeham
Bunnoga eopseum da mot sana bwa
Bunnohago tto bunnohago bunnohago
Geuri michyeogago uk uk uk uk
Bunnohaneun iyudo da suman gaji
Seonuiwa aguido da maehangaji
Bunnohal su itdaman namui sale
Pihaega inneun geon I don’t like
Geugeon stop ayy
Nuguui haengdonge nuguneun apahae
Nuguui eonhaenge nuguneun amdamhae
Nuguui challae nugu sungani dwae
Nuguui bunnoe nugu moksumi dwae
Sseogeul twe

Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae

A daeche yok jom meongneun ge wae
Jal beoljana tto jingjingdae wae
Geu jeongdon gamsuhaeyaji ehem
Ehem ehem ehem ehem
Nine ehem
Ehem ehem ehem
Na sikyeosseobwa da chama
Nine ehem
Nine ehem ehem ehem ehem
Na sikyeosseobwa geunyang ehem bihem ehem

Geurae uk uk ukaera uk
Jaega doel ttaekkaji geurae ukaera uk
Geurae uk uk ukaera uk
Bureojil ttaekkaji geurae ukaera uk

Naneun ukae ukae
Naneun ukae ukae
Naneun aguie gadeuk chan bunnoe bunnohae
Naneun kkeojyeoyaman haetdeon geu bunnoe bunnohae
Crackle, that ember burns up again
Swallows first before it reaches the oil
Without doubt, bound to be swept away, yeah yeah hmm
Today's player is coming in, with the number of offenses, yeah
When it starts to bite, boom boom boom
It becomes the neighborhood drum, boom boom boom
Nudge nudge, touching me for no reason, nudge nudge, yeah
If there's no reaction, just soak it in, splish splash, yeah
The truths may become false, the lies may become true
In this place, everyone becomes someone with perfect ethics
And perfect judgment, that's funny

Rage? Of course you need it
When it burns up there's always a reason
Mayhaps it's our history
Sometimes it changes the world
But this is not rage, this is excretion
Which one is rage, you know?
Pretending it's rage and killing, real rage
Fed up, the countless number of people
You're not just killing me (you're not)
We're used to stepping on shit (we are)
Look at those people who've grown numb (look)
Excretion, apathy, you guys are a team
Eh

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the malice-filled rage
I'm raging at the malice-filled rage

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the rage that had to die out
I'm raging at the rage that had to die out

Yeah, UGH! UGH! Just go UGH! UGH!
Until it all becomes ashes, yeah, go UGH! UGH!
Yeah, UGH! UGH! Just go UGH! UGH!
Until it breaks, yeah, go UGH! UGH!

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the malice-filled rage
I'm raging at the rage that had to die out

This world, it is taken over by rage
It seems that nobody can live without rage
Raging, again raging, and raging
Going insane, like UGH! UGH! UGH! UGH!
There are tens of thousands of reasons to be raging
Good will and evil will, all the very same
I can rage, but if there were to be damage done
To others' lives, I don't like
That's stop ayy
Someone gets hurt at someone's actions
Someone becomes gloomy at someone's speech and behaviour
Someone's spur of the moment becomes someone's moment
Someone's rage becomes someone's life
Damn, ptooey

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the malice-filled rage
I'm raging at the rage that had to die out, hey

Ah, what the hell is there to be upset about being criticized a bit?
You earn a lot, why are you whining again?
You'd have to put up with at least that much, ahem
Ahem, ahem, ahem, ahem
Y'all, ahem, ahem, ahem, ahem
If I were the one told to do it, I would endure it all
Y'all, ahem, y'all, ahem, ahem, ahem, ahem
If I were the one, just, ahem, b-hem, ahem

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the malice-filled rage
I'm raging at the malice-filled rage

I go UGH! UGH!
I go UGH! UGH!
I'm raging at the rage that had to die out
I'm raging at the rage that had to die out
Này chàng trai, dừng bước xung quanh phòng
Sử dụng khuôn mặt của người khác làm gương cho bạn
Tôi biết phổi của bạn cần làm đầy
Vì nướu của bạn đã mất cảm giác
Nhưng đừng nói rằng bạn đang từ bỏ nó một lần nữa
"Bạn có thẻ không?
Nhịp tim bất thường của tôi đang bắt đầu tự điều chỉnh "
Nó chỉ là một loại thuốc lợi tiểu đơn giản giúp ngăn ngừa sự đồng cảm
Từ việc chỉ và từ bỏ nó

Và bạn là điều duy nhất đang diễn ra trong tâm trí tôi
Chiếm lấy cuộc sống của tôi lần thứ hai
Tôi không có khả năng chết tiệt
Bạn muốn giúp tôi
Khi tôi nói tôi thích nó hơn khi không có tiền, tôi đã nói dối
Phải mất một chút thời gian để nhận ra
Rằng tôi, tôi sẽ không từ bỏ nó nữa

Cuộc hội thoại này không phải là về sự đáp lại nữa Nhưng tôi đang đợi cho đến khi bạn hoàn thành để tôi có thể nói thêm một chút
Về tôi và những thứ của tôi, chiếc xe của tôi, cuộc sống của tôi
Và làm thế nào tôi từ bỏ nó, từ bỏ nó một lần nữa

Và bạn là điều duy nhất đang diễn ra trong tâm trí tôi
Chiếm lấy cuộc sống của tôi lần thứ hai
Tôi không có khả năng chết tiệt
Bạn muốn giúp tôi
Khi tôi nói tôi thích nó hơn khi không có tiền, tôi đã nói dối
Phải mất một chút thời gian để nhận ra
Rằng tôi, tôi sẽ không từ bỏ nó nữa

Oh cú đá sẽ không tồn tại lâu Nhưng bài hát chỉ kéo dài 3 phút
Tôi nghĩ rằng tôi đã mất điện thoại của mình
Vì vậy, bạn sẽ không gọi nó cho tôi? Oh cú đá sẽ không tồn tại lâu Nhưng bài hát chỉ kéo dài 3 phút
Và tôi biết đó là sai
Nhưng hãy cho tôi một

Và bạn là điều duy nhất đang diễn ra trong tâm trí tôi
Chiếm lấy cuộc sống của tôi lần thứ hai
Tôi không có khả năng chết tiệt
Bạn muốn giúp tôi
Khi tôi nói tôi thích nó hơn khi không có tiền, tôi đã nói dối
Phải mất một chút thời gian để nhận ra
Rằng tôi, tôi sẽ không từ bỏ nó nữa

Tôi sẽ không từ bỏ
Tôi sẽ không từ bỏ
Tôi sẽ không từ bỏ
Tôi không từ bỏ nó, từ bỏ nó
Tôi không từ bỏ nó, từ bỏ nó

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x