Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM Lyrics

Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM Lyrics (Korean + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM tiếng Hàn

[르세라핌 “UNFORGIVEN LE SSERAFIM lyrics” 가사]

[Refrain: Kazuha, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, 난 그 길을 걸어
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
새 시대로 기억될 unforgiven

[Verse 1: Yunjin, Kazuha, Eunchae]

Yeah, what you want?
불편함이 깃든 face, wanna shut me up
사냥감을 거듭해 찾는 warriors
너의 game에 난 문제아, such a freak, 골칫거리
Let me tell you ’bout LE SSERAFIM
내가 제일 싫은 건 낡은 대물림
어둠 속 불을 켜 마치 rebellion
We gonna kick it, break it, rules gon’ give up

[Pre-Refrain: Chaewon, Yunjin, Sakura]

Unforgiven, yes, I was bleeding
힘없이 늘 져야만 했던 싸움
But I ride
바란 적도 없어 용서 따위는
난 금기를 겨눠, watch me now
Now, now, now

[Refrain: Chaewon, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, 난 그 길을 걸어
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
새 시대로 기억될 unforgiven

[Chorus: All, Kazuha, Eunchae]

나랑 저 너머 같이 가자, my unforgiven girls (Unforgiven)
나랑 선 넘어 같이 가자, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
한계 위로 남겨지는 우리 이름
나랑 저 너머 같이 가자, my unforgiven girls

[Verse 2: Yunjin, Sakura, Kazuha]

U-unforgiven-given-given
내 style로 livin’, livin’, livin’
내 방식 아주 원 없이
또 한국말론 아주 “철없이” (What?)
Get started, let’s get started
미래 그 앞에 새겨둬 나의 story
신념이 죄면 난 villain
I’m not that Cindеrella type of a girl

[Pre-Refrain: Eunchae, Kazuha, Yunjin]

Unforgiven, yеs, I was bleeding
힘없이 늘 져야만 했던 싸움
But I ride
바란 적도 없어 용서 따위는
난 금기를 겨눠, watch me now
Now, now, now

[Refrain: Yunjin, Chaewon]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, 난 그 길을 걸어
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
새 시대로 기억될 unforgiven

[Chorus: All, Kazuha, Sakura]

나랑 저 너머 같이 가자, my unforgiven girls (Unforgiven)
나랑 선 넘어 같이 가자, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
한계 위로 남겨지는 우리 이름
나랑 저 너머 같이 가자, my unforgiven girls

[Refrain: Eunchae, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, 난 그 길을 걸어
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, 난 그 길을 걸어

[Bridge: Kazuha, Eunchae, Chaewon, Yunjin, *Sakura*]

Oh, I will never be a clown (Never be a clown)
Oh, 보게 될 거야 나다움 (*될 거야 나다움*)
Oh, 내 목소린 좀 loud (목소린 좀 loud)
Oh, I don’t care, just shout it out

[Chorus: All, Chaewon, Kazuha]

나랑 저 너머 같이 가자, my unforgiven girls (Unforgiven)
나랑 선 넘어 같이 가자, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
한계 위로 남겨지는 우리 이름
나랑 저 너머 같이 가자 my unforgiven girls


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM tiếng Latinh

[leuselapim “UNFORGIVEN LE SSERAFIM lyrics” gasa]

[Refrain: Kazuha, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, nan geu gireul georeo
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Sae sidaero gieokdoel unforgiven

[Verse 1: Yunjin, Kazuha, Eunchae]

Yeah, what you want?
Bulpyeonhami gitdeun face, wanna shut me up
Sanyanggameul geodeupae channeun warriors
Neoui gamee nan munjea, such a freak, golchitgeori
Let me tell you ’bout LE SSERAFIM
Naega jeil sileun geon nalgeun daemullim
Eodum sok bureul kyeo machi rebellion
We gonna kick it, break it, rules gon’ give up

[Pre-Refrain: Chaewon, Yunjin, Sakura]

Unforgiven, yes, I was bleeding
Himeopsi neul jyeoyaman haetdeon ssaum
But I ride
Baran jeokdo eopseo yongseo ttawineun
Nan geumgireul gyeonwo, watch me now
Now, now, now

[Refrain: Chaewon, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, nan geu gireul georeo
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Sae sidaero gieokdoel unforgiven

[Chorus: All, Kazuha, Eunchae]

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls (Unforgiven)
Narang seon neomeo gachi gaja, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
Hangye wiro namgyeojineun uri ireum
Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls

[Verse 2: Yunjin, Sakura, Kazuha]

U-unforgiven-given-given
Nae stylero livin’, livin’, livin’
Nae bangsik aju won eopsi
Tto hangungmallon aju “cheoreopsi” (What?)
Get started, let’s get started
Mirae geu ape saegyeodwo naui story
Sinnyeomi joemyeon nan villain
I’m not that Cinderella type of a girl

[Pre-Refrain: Eunchae, Kazuha, Yunjin]

Unforgiven, yes, I was bleeding
Himeopsi neul jyeoyaman haetdeon ssaum
But I ride
Baran jeokdo eopseo yongseo ttawineun
Nan geumgireul gyeonwo, watch me now
Now, now, now

[Refrain: Yunjin, Chaewon]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, nan geu gireul georeo
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Sae sidaero gieokdoel unforgiven

[Chorus: All, Kazuha, Sakura]

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls (Unforgiven)
Narang seon neomeo gachi gaja, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
Hangye wiro namgyeojineun uri ireum
Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls

[Refrain: Eunchae, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, nan geu gireul georeo
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, nan geu gireul georeo

[Bridge: Kazuha, Eunchae, Chaewon, Yunjin, *Sakura*]

Oh, I will never be a clown (Never be a clown)
Oh, boge doel geoya nadaum (*Doel geoya nadaum*)
Oh, nae moksorin jom loud (Moksorin jom loud)
Oh, I don’t care, just shout it out

[Chorus: All, Chaewon]

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls (Unforgiven)
Narang seon neomeo gachi gaja, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven
Hangye wiro namgyeojineun uri ireum
Narang jeo neomeo gachi gaja my unforgiven girls


the end!


English lyrics/ Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM tiếng Anh

[UNFORGIVEN LE SSERAFIM lyrics]

[Intro: Kazuha, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, I’ma walk that road
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
It’ll be remembered as a new era, unforgiven

[Verse 1: Yunjin, Kazuha, Eunchae]

Yeah, what you want?
Discomfort on my face, wanna shut me up
Warriors looking for game to hunt
In your game, I’m the problem, such a freak, such a headache
Let me tell you ’bout LE SSERAFIM
I hate shabby hand-me-downs more than anything
Lighting up the dark, like a rebellion
We gonna kick it, break it, rules gon’ give up

[Pre-Chorus: Chaewon, Yunjin, Sakura]

Unforgiven, yes, I was bleeding
I was powerless, used to lose every fight but I ride
Never asked for forgiveness or anything
Gonna target taboos, watch me now, now, now, now

[Refrain: Chaewon, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, I’ma walk that road
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
It’ll be remembered as a new era, unforgiven

[Chorus: All, Kazuha]

Come to that faraway land with me, my unforgiven girls
Come and cross the line with me, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven, our names surpass all limits
Come to that faraway land with me, my unforgiven girls

[Verse 2: Yunjin, Sakura, Kazuha]

U-unforgiven-given-given
That’s my style I’m livin’, livin’, livin’
My way, I already got it all
Or say it in Korean, so “Cheol-oebsi”
Get started, let’s get started
Before the future, carve out my story
If belief’s a sin, I’m a villain
I’m not that Cinderella type of a girl

[Pre-Chorus: Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Unforgiven, yes, I was bleeding
I was powerless, used to lose every fight but I ride
Never asked for forgiveness or anything
Gonna target taboos, watch me now, now, now, now

[Refrain: Yunjin, Chaewon]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, I’ma walk that road
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
It’ll be remembered as a new era, unforgiven

[Chorus: All, Kazuha]

Come to that faraway land with me, my unforgiven girls
Come and cross the line with me, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven, our names surpass all limits
Come to that faraway land with me, my unforgiven girls

[Post-Chorus: Eunchae, Sakura]

Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, I’ma walk that road
Unforgiven, I’m a villain, I’m a
Unforgiven, I’ma walk that road

[Bridge: Kazuha, Eunchae, Chaewon, Yunjin]

Oh, I will never be a clown
Oh, you’ll see what I’m made of
Oh, my voice is kinda loud
Oh, I don’t care, just shout it out

[Chorus: All, Chaewon]

Come to that faraway land with me, my unforgiven girls
Come and cross the line with me, my unforgiven boys
Unforgiven, unforgiven, unforgiven, our names surpass all limits
Come to that faraway land with me, my unforgiven girls


the end!


Vietsub/ Lời bài hát UNFORGIVEN LE SSERAFIM tiếng Việt

[UNFORGIVEN LE SSERAFIM lyrics (Không thể bỏ qua)]

[Giới thiệu: Kazuha, Sakura]

Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Không thể hồi hương, tôi sẽ bước đi trên con đường ấy
Không thể ngơi nghỉ, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Được khắc sâu như một triều đại mới, không thể tha thứ

[Đoạn 1: Yunjin, Kazuha, Eunchae]

Vâng, bạn muốn gì?
Illegitimate trên khuôn mặt tôi, muốn tôi câm lặng
Chiến binh đang tìm kiếm trò chơi để săn đuổi
Trong thế giới của anh, tôi là vấn đề, một cơn đau đầu, một hình bóng
Hãy để tôi kể cho bạn về LE SSERAFIM
Ghét mọi thứ cũ và tàn tạ hơn bất cứ điều gì
Thắp sáng bóng tối, như một cuộc nổi loạn
Chúng ta sẽ đối mặt, phá vỡ, quy tắc sẽ quên

[Tiền điệp khúc: Chaewon, Yunjin, Sakura]

Không thể nhìn qua, vâng, tôi đã đổ máu
Tôi vô lực, từng thất bại trong mọi trận chiến, nhưng tôi vẫn đứng vững
Chưa bao giờ năn nỉ sự tha thứ hay bất cứ điều gì
Chúng ta sẽ chạm vào những điều cấm kỵ, hãy quan sát ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ

[Từ viết tắt: Chaewon, Sakura]

Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Không thể hồi hương, tôi sẽ bước đi trên con đường ấy
Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Được khắc sâu như một triều đại mới, không thể tha thứ

[Điệp khúc: Tất cả, Kazuha]

Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi
Hãy đến và vượt qua ranh giới với tôi, những chàng trai không thể nhìn qua của tôi
Không được tha thứ, không được nhìn qua, không được tha thứ, tên của chúng ta vượt qua mọi giới hạn
Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi

[Đoạn 2: Yunjin, Sakura, Kazuha]

U-không thể nhìn qua-qua
Phong cách của tôi, tôi sống, sống, sống
Theo cách của tôi, tôi đã có tất cả
Hay nói bằng tiếng Hàn, là “Cheol-oebsi”
Hãy bắt đầu, hãy bắt đầu
Trước tương lai, hãy khắc họa câu chuyện của tôi
Nếu niềm tin là tội lỗi, thì tôi là kẻ ác
Tôi không phải là cô gái Lọ Lem kiểu cũ

[Tiền điệp khúc: Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Không thể nhìn qua, vâng, tôi đã đổ máu
Tôi vô lực, từng thất bại trong mọi trận chiến, nhưng tôi vẫn đứng vững
Chưa bao giờ năn nỉ sự tha thứ hay bất cứ điều gì
Chúng ta sẽ chạm vào những điều cấm kỵ, hãy quan sát ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ

[Từ viết tắt: Yunjin, Chaewon]

Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Không thể hồi hương, tôi sẽ bước đi trên con đường ấy
Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Được khắc sâu như một triều đại mới, không thể tha thứ

[Điệp khúc: Tất cả, Kazuha]

Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi
Hãy đến và vượt qua ranh giới với tôi, những chàng trai không thể nhìn qua của tôi
Không được tha thứ, không được nhìn qua, không được tha thứ, tên của chúng ta vượt qua mọi giới hạn
Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi

[Hậu điệp khúc: Eunchae, Sakura]

Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Không thể hồi hương, tôi sẽ bước đi trên con đường ấy
Không thể nhìn qua, tôi là ánh sáng tối, tôi là hình bóng
Không thể hồi hương, tôi sẽ bước đi trên con đường ấy

[Cầu: Kazuha, Eunchae, Chaewon, Yunjin]

Ôi, tôi sẽ không bao giờ là một chú hề
Ồ, bạn sẽ thấy tôi được tạo nên từ gì
Ồ, giọng tôi có vẻ hơi lớn
Ồ, tôi không quan tâm, hãy hét lên đi

[Điệp khúc: Tất cả, Chaewon]

Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi
Hãy đến và vượt qua ranh giới với tôi, những chàng trai không thể nhìn qua của tôi
Không được tha thứ, không được nhìn qua, không được tha thứ, tên của chúng ta vượt qua mọi giới hạn
Hãy đến vùng đất xa xôi đó cùng tôi, những cô gái không thể nhìn qua của tôi


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc LE SSERAFIM


LE SSERAFIMLE SSERAFIM


Source Music Source Music


Thông tin chi tiết các thành viên của LE SSERAFIM

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Hong EunchaeHong Eunchae

Huh YunjinHuh Yunjin

KazuhaKazuha

Kim ChaewonKim Chaewon

SakuraSakura


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x