Lời bài hát What is Love – Twice Lyrics

Lời bài hát What is Love – Twice Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
TWICE!
What is love?
매일같이 영화 속에서나
책 속에서나 드라마 속에서 사랑을 느껴
Mmm 사랑을 배워
내 일처럼 자꾸 가슴이 뛰어
두근두근거려 설레임에 부풀어 올라
Mmm 궁금해서 미칠 것만 같아Ooh 언젠간 내게도
이런 일이 실제로 일어날까
그게 언제쯤일까? 어떤 사람일까?

I wanna know 사탕처럼 달콤하다는데
I wanna know 하늘을 나는 것 같다는데
I wanna know know know know
What is love? 사랑이 어떤 느낌인지
I wanna know 하루 종일 웃고 있다는데
I wanna know 세상이 다 아름답다는데
I wanna know know know know
What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까

지금 이런 상상만으로도
떠올려만 봐도 가슴이 터질 것 같은데
Mmm 이렇게 좋은데
만일 언젠가 진짜로 내게
사랑이 올 때 난 울어버릴지도 몰라
Mmm 정말 궁금해 미칠 것만 같아

Ooh 언젠간 내게도
이런 일이 실제로 일어날까
그게 언제쯤일까? 어떤 사람일까?

I wanna know 사탕처럼 달콤하다는데
I wanna know 하늘을 나는 것 같다는데
I wanna know know know know
What is love? 사랑이 어떤 느낌인지
I wanna know 하루 종일 웃고 있다는데
I wanna know 세상이 다 아름답다는데
I wanna know know know know
What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까

지금 세상 어느 곳에 살고 있는지
도대체 언제쯤 나와 만나게 될는지
언제 어떻게 우리의 인연은
시작될는지 모르지만 느낌이 어쩐지
진짜 좋을 것 같아 왠지
영화 드라마보다도 더 멋진
사랑이 올 거야 내 예감 언제나 맞지
어서 나타나봐 나는 다 준비가 됐지 Ready!

(어디 있을까) 찾아낼 거야
(어디 있을까) 보고 싶어 죽겠어
더 이상 참을 수 없을 것만 같아

사탕처럼 달콤하다는데
하늘을 나는 것 같다는데
I wanna know know know know
What is love? 사랑이 어떤 느낌인지
하루 종일 웃고 있다는데
세상이 다 아름답다는데
I wanna know know know know
What is love? 언젠간 나에게도 사랑이 올까

I wanna know (I wanna know)
I wanna know (What is love)
I wanna know know know know (I wanna know)
What is love?
(I wanna know, I wanna know, what is love)
I wanna know
I wanna know
I wanna know know know know
What is love?
I wanna know


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
What is love?
mê il ga chi yông hoa sô gê sô na
chêk sô gê sô na đư ra ma sô gê sô sa rang gưl nư kô
mmm sa rang ư bê wơ
nê il chô rôm jak ku ga sư mi tuy ô
đu gưn đu gưn gô rô sô lê i mê bu pu rô ô la
mmm gung gưm hê sô mi chil gôn man ga taOoh ôn jên gan nê gê đô
i rôn i ri shil jê rô i rô nal ka
gư gê ôn jê jư mil ka ôt tôn sa ra mil ka

I wanna know sa rang chô rôm đal kôm ha đa nưn đê
I wanna know ha nư rưl na nưn gôt ga ta nưn đê
I wanna know know know know
What is love sa rang i ôt tôn nư ki min ji
I wanna know ha ru jông il ut gô it ta nưn đê
I wanna know sê sang i đa a rưm đap đa nưn đê
I wanna know know know know
What is love ôn jên gan nê gê đô sa rang i ôl ka

ji gưm i rôn sang sang ma nư rô đô
tô ô lô man boa đô ga sư mi tô jil gôt ga tưn đê
mmm i rô kê juê un đê
ma nil ôn jên ga jin ja rô nê gê
sa rang i ôl tê man u rô bô ril đô mô la
mmm jông mal gung gưm hê mi chil gôn man ga ta

Ooh ôn jên gan nê gê đô
i rôn i ri shil jê rô i rô nal ka
gư gê ôn jê jư mil ka ô tôn sa ra mil ka

I wanna know sa tang chô rôm đal kom ha đa nưn đê
I wanna know ha nư rưl na nưn gôt ga ta nưn đê
I wanna know know know know
What is love sa rang i ôt tôn nư ki min ji
I wanna know ha ru jông il ut gô it ta nưn đê
I wanna know sê sang i đa a rưm đap đa nưn đê
I wanna know know know know
What is love ôn jên gan nê gê đô sa rang i ôl ka

ji gưm sê sang ô nư gô sê sal gô in nưn ji
đô đê chê ôn jê jưm na wa man na gê đuên ưn ji
ôn jê ôt tôn kê u ri yê in yô nưn
si jak đuê ưn ji mô rư ji man nư ki mi ô jôn ji
jin ja juê ul gôt ga ta wên ji
yông hoa đư ra ma đô đa đô đô môt jin
sa rang i ôl kô ya nê yê gam ôn jê na ma ji
ô sô na ta na boa na nưn đa jun bi ga đuêt ji Ready

ô đi i sưl ka cha ja nêl kô ya
ô đi i sưl ka bô gô shi pô ju kê sô
đô i sang cha mưl su ôp sưl gôn man ga ta

sa tang chô rôm đal kôm ha đa nưn đê
ha nư rưl na nưn gôt ga ta nưn đê
I wanna know know know know
What is love sa rang i ôt tôn nư ki min ji
ha ru jông il ut gô it ta nưn đê
sê sang i đa a rưm đap đa nưn đê
I wanna know know know know
What is love ôn jên gan nê gê đô sa rang i ôl ka

I wanna know, I wanna know
I wanna know know know know
What is love
I wanna know, I wanna know
I wanna know know know know
What is love

I wanna know


the end!


Romanized/ Latinh
TWICE!
What is love?
maeilgachi yeonghwa sogeseona
chaek sogeseona deurama sogeseo sarangeul neukkyeo
Mmm sarangeul baeweo
nae ilcheoreom jakku gaseumi ttwieo
dugeundugeungeoryeo seolleime bupureo olla
Mmm gunggeumhaeseo michil geonman gataOoh eonjengan naegedo
ireon iri shiljero ireonalkka
geuge eonjejjeumilkka? eotteon saramilkka?

I wanna know satangcheoreom dalkomhadaneunde
I wanna know haneureul naneun geot gattaneunde
I wanna know know know know
What is love? sarangi eotteon neukkiminji
I wanna know haru jongil utgo ittaneunde
I wanna know sesangi da areumdapdaneunde
I wanna know know know know
What is love? eonjengan naegedo sarangi olkka

jigeum ireon sangsangmaneurodo
tteoollyeoman bwado gaseumi teojil geot gateunde
Mmm ireoke joeunde
manil eonjenga jinjjaro naege
sarangi ol ttae nan ureobeoriljido molla
Mmm jeongmal gunggeumhae michil geonman gata

Ooh eonjengan naegedo
ireon iri shiljero ireonalkka
geuge eonjejjeumilkka? eotteon saramilkka?

I wanna know satangcheoreom dalkomhadaneunde
I wanna know haneureul naneun geot gattaneunde
I wanna know know know know
What is love? sarangi eotteon neukkiminji
I wanna know haru jongil utgo ittaneunde
I wanna know sesangi da areumdapdaneunde
I wanna know know know know
What is love? eonjengan naegedo sarangi olkka

jigeum sesang eoneu gose salgo inneunji
dodaeche eonjejjeum nawa mannage dwelleunji
eonje eotteoke uriye inyeoneun
shijakdwelleunji moreujiman neukkimi eojjeonji
jinjja joeul geot gata waenji
yeonghwa deuramabodado deo meotjin
sarangi ol kkeoya nae yegam eonjena majji
eoseo natanabwa naneun da junbiga dwaetji Ready!

(eodi isseulkka) chajanael kkeoya
(eodi isseulkka) bogo shipeo jukkesseo
deo isang chameul su eopseul geonman gata

satangcheoreom dalkomhadaneunde
haneureul naneun geot gattaneunde
I wanna know know know know
What is love? sarangi eotteon neukkiminji
haru jongil utgo ittaneunde
sesangi da areumdapdaneunde
I wanna know know know know
What is love? eonjengan naegedo sarangi olkka

I wanna know (I wanna know)
I wanna know (What is love)
I wanna know know know know (I wanna know)
What is love?
(I wanna know, I wanna know, what is love)
I wanna know
I wanna know
I wanna know know know know
What is love?
I wanna know


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
TWICE!
What is love?
Every day, I felt love only in the movies
Or in books or dramas
Mmm, that’s how I learned love
My heart kept racing as if it was my story
My heart was pounding and fluttering
Mmm, I’m so curious, I’m going crazyOoh, some day
Will these things happen to me too?
When will that be? Who will it be?

I wanna know, they say it’s sweet like candy
I wanna know, they say it feels like flying
I wanna know know know know
What is love? What does love feel like?
I wanna know, they say you smile all day
I wanna know, they say the world becomes beautiful
I wanna know know know know
What is love? Will this kind of love come to me too?

Just imagining this right now
Just thinking about it makes my heart explode
Mmm, makes me so happy
If love really comes to me some day
I might just cry
Mmm, I’m so curious, I’m going crazy

Ooh, some day
Will these things happen to me too?
When will that be? Who will it be?

I wanna know, they say it’s sweet like candy
I wanna know, they say it feels like flying
I wanna know know know know
What is love? What does love feel like?
I wanna know, they say you smile all day
I wanna know, they say the world becomes beautiful
I wanna know know know know
What is love? Will this kind of love come to me too?

What part of the world is he living in?
When will I get to meet him?
I don’t know when or how we will meet
But I wonder how it will feel like
I think it’ll be really nice
Better than the movies or dramas
Love will come, my predictions are always right
Hurry and come, I’m always ready!

(Where is he?) I’ll find him
(Where is he?) I miss him so much
I don’t think I can stand it anymore

They say it’s sweet like candy
They say it feels like flying
I wanna know know know know
What is love? What does love feel like?
They say you smile all day
They say the world becomes beautiful
I wanna know know know know
What is love? Will this kind of love come to me too?

I wanna know (I wanna know)
I wanna know (What is love)
I wanna know know know know (I wanna know)
What is love?
(I wanna know, I wanna know, what is love)
I wanna know
I wanna know
I wanna know know know know
What is love?
I wanna know


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
TWICE!
Yêu là gì nhỉ?
Ngày nào tớ cũng chỉ thấy yêu trong phim thôi
Hoặc trong sách, trong mấy bộ drama ấy
Ừm, tớ học yêu từ đó
Tim tớ cứ đập rộn như thể là chuyện của mình
Tim đập thình thịch, bồi hồi không yên
Ừm, tớ tò mò quá, sắp điên mất rồiRồi một ngày nào đó
Những điều đó có xảy ra với tớ không nhỉ?
Bao giờ thì tới? Là ai nhỉ?

Tớ muốn biết, họ bảo nó ngọt ngào như kẹo
Tớ muốn biết, họ bảo nó giống như bay
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Yêu có cảm giác như thế nào?
Tớ muốn biết, họ bảo cả ngày bạn sẽ cười
Tớ muốn biết, họ bảo thế giới trở nên xinh đẹp
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Kiểu yêu này có đến với tớ không?

Chỉ nghĩ đến thôi bây giờ
Nghĩ đến thôi tim tớ cũng muốn nổ tung
Ừm, làm tớ vui sướng quá chừng
Nếu yêu thật sự đến với tớ một ngày nào đó
Tớ có thể sẽ khóc
Ừm, tớ tò mò quá, sắp điên mất rồi

Rồi một ngày nào đó
Những điều đó có xảy ra với tớ không nhỉ?
Bao giờ thì tới? Là ai nhỉ?

Tớ muốn biết, họ bảo nó ngọt ngào như kẹo
Tớ muốn biết, họ bảo nó giống như bay
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Yêu có cảm giác như thế nào?
Tớ muốn biết, họ bảo cả ngày bạn sẽ cười
Tớ muốn biết, họ bảo thế giới trở nên xinh đẹp
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Kiểu yêu này có đến với tớ không?

Cậu ấy đang sống ở đâu trên thế giới này nhỉ?
Bao giờ tớ mới được gặp cậu ấy?
Tớ không biết khi nào hay làm sao chúng ta sẽ gặp nhau
Nhưng tớ tự hỏi nó sẽ như thế nào
Tớ nghĩ nó sẽ thật tuyệt vời
Hay hơn cả phim ảnh hay drama
Yêu sẽ đến, dự đoán của tớ luôn đúng
Nhanh đến đi, tớ luôn sẵn sàng!

(Cậu ấy ở đâu?) Tớ sẽ tìm thấy cậu ấy
(Cậu ấy ở đâu?) Tớ nhớ cậu ấy quá
Tớ không nghĩ tớ chịu được nữa

Họ bảo nó ngọt ngào như kẹo
Họ bảo nó giống như bay
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Yêu có cảm giác như thế nào?
Họ bảo cả ngày bạn sẽ cười
Họ bảo thế giới trở nên xinh đẹp
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì? Kiểu yêu này có đến với tớ không?

Tớ muốn biết (Tớ muốn biết)
Tớ muốn biết (Yêu là gì)
Tớ muốn biết biết biết biết (Tớ muốn biết)
Yêu là gì?
(Tớ muốn biết, tớ muốn biết, yêu là gì)
Tớ muốn biết
Tớ muốn biết
Tớ muốn biết biết biết biết
Yêu là gì?
Tớ muốn biết


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

TwiceCác bài hát của Twice

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x