Lời bài hát Yes or No Jung Kook Lyrics

Lời bài hát Yes or No Jung Kook Lyrics

Lời bài hát Yes or No Jung Kook Lyrics (English + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

English lyrics/ Lời bài hát Yes or No Jung Kook tiếng Anh

[Yes or No Jung Kook lyrics]

[Verse 1]

This ain’t another love song, baby
It’s my way of putting feelers out
All the traffic in my head’s going crazy
I’m gonna trust my heart right now
And if it’s better to bet on us, then I’ll double down
And if we end up in bed and I put the covers out
And if I’m wrong, I’ll just bury my head deep underground
I gotta know

[Chorus]

Are you feeling the rush?
If so, then I think I know what’s going on
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Are you thinking ’bout us? (‘Bout us)
If so, then I think I know what’s (Know what’s) going on
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no

[Verse 2]

Everybody in this club so faded
I’m trippin’ over getting lost on you
If we forever startеd out as strangers
I think my ever aftеr just came true
If you could see what I see, then let’s see what it’s about
We will go higher and higher, but we’re not looking down
If it’s a dream, there’s no telling when I’ll be coming ’round
And I gotta know

[Chorus]

Are you feeling the rush?
If so, then I think I know what’s going on
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Are you thinking ’bout us? (‘Bout us)
If so, then I think I know what’s (Know what’s) going on
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no

[Bridge]

Something about you
Do you feel the way I do?
There’s magic in the room
Tell me, do you feel it too?
Something about you
Do you feel the way I do?
There’s magic in the room
Tell me what we gonna do?

[Chorus]

Are you feeling the rush?
If so, then I think I know what’s going on
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Are you thinking ’bout us? (‘Bout us)
(Yeah, yeah, yeah)
If so, then I think I know (Know what’s) what’s going on
(What’s going on)
And are we falling in love?
Say yes or no, yes or no, yes or no
Oh-oh, mmm


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Yes or No Jung Kook tiếng Việt

[Yes or No Jung Kook lyrics (Chọn đi nào)]

Verse 1:

Đây không phải bài hát sến sú, baby
Anh chỉ đang dò xem em có rung động
Trong đầu anh như giao thông giờ cao điểm, loạn hết cả lên
Bây giờ anh sẽ tin vào trái tim mình thôi
Nếu cược vào mình hay ho, anh sẽ all-in
Nếu đêm nay mình ngủ chung, anh sẽ đắp chăn cẩn thận
Nếu anh sai, anh sẽ chui xuống đất trốn luôn
Anh phải biết chứ

Chorus:

Em có cảm thấy rộn ràng không?
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không
Em có nghĩ về chúng ta không? (Về chúng ta)
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì (Biết chuyện gì) đang xảy ra rồi
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không

Verse 2:

Cả club này nhốn nháo quá đi
Anh say vì lạc trong em mất rồi
Nếu hai ta bắt đầu như những người xa lạ
Thì anh nghĩ anh đã tìm được hạnh phúc mãi mãi
Nếu em nhìn thấy những gì anh nhìn, thì thử xem đi
Chúng ta sẽ bay cao hơn, cao hơn, nhưng không nhìn xuống
Nếu đây là mơ, thì anh không biết khi nào anh sẽ tỉnh
Và anh phải biết chứ

Chorus:

Em có cảm thấy rộn ràng không?
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không
Em có nghĩ về chúng ta không? (Về chúng ta)
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì (Biết chuyện gì) đang xảy ra rồi
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không

Bridge:

Có gì đó ở em
Em có cảm thấy như anh không?
Phòng này có ma thuật
Nói cho anh biết, em có cảm thấy không?
Có gì đó ở em
Em có cảm thấy như anh không?
Phòng này có ma thuật
Nói cho anh, chúng ta sẽ làm gì?

Chorus:

Em có cảm thấy rộn ràng không?
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không
Em có nghĩ về chúng ta không? (Về chúng ta)
(Yeah, yeah, yeah)
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì (Biết chuyện gì) đang xảy ra rồi
(Chuyện gì đang xảy ra)
Mình có đang yêu nhau không?
Nói có hoặc không, có hoặc không, có hoặc không
Oh-oh, mmm


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!