Lời bài hát YES or YES – Twice Lyrics

Lời bài hát YES or YES – Twice Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
Hey boy
Look, I’m gonna make this simple for you
You got two choices… YES or YES?
(Ah)
[지/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
(Ah ah)
[나/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES?내가 이렇게도 이기적이었던가
뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나
다 놀라 내 뻔뻔함에
Come on and tell me yes

생각보다 과감해진 나의 Scenario
이 정도 플랜이면 완벽해 만족해
I don’t care 누가 뭐래도
You better tell me yes

내 맘은 정했어 YES!
그럼 이제 니 대답을 들을 차례
힘들면 보기를 줄게 넌 고르기만 해
고민할 필요도 없게 해줄게

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
[채/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
니 마음을 몰라 준비해봤어
[사/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES?

싫어는 싫어 나 아니면 우리?
선택을 존중해 거절은 거절해
선택지는 하나 자 선택은 니 맘
It’s all up to you
[나/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?

진심일까? Do not guess
진심이니? Do not ask
애매한 좌우 말고 확실히 위아래로

There’s no letters N & O
지워버릴래 오늘부로
복잡하게 고민할 필요
없어 정답은 YES YES YO

없던 이기심도 자극하는 너의 눈과
널 향한 호기심이 만나서
타올라 타오른다
My heart burn burn burn
You better hurry up

조금 쉽게 말하자면
넌 뭘 골라도 날 만나게 될 거야 (Waiting for you)
뭐 좀 황당하긴 해도 억지라고 해도 (Oh)
절대 후회하지 않게 해줄게

뭘 고를지 몰라 준비해봤어
[채/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
니 마음을 몰라 준비해봤어
[사/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES?

싫어는 싫어 나 아니면 우리?
선택을 존중해 거절은 거절해
선택지는 하나 자 선택은 니 맘
Now, it’s all up to you

Maybe not (No! No!)
Maybe yes (No! No!)
좀 더 선명하게 니 맘을 내게 보여봐
귀 기울여봐 무슨 소리가 들리지 않니?
It’s! Simple! Y! E! S! Hey!

[정/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES?
[모/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES? (Oh)
[지/All] 하나 더 보태서 YES or YES or YES
골라봐 자 선택은 니 맘

뭘 고를지 몰라 준비해봤어 (Oh)
[채/All] 둘 중에 하나만 골라 YES or YES? (Oh)
니 마음을 몰라 준비해봤어 (준비해봤어 Babe)
[사/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES?

(Oh) 싫어는 싫어 나 아니면 우리?
선택을 존중해 거절은 거절해 (Oh)
선택지는 하나 자 선택은 니 맘
It’s all up to you (It’s all up to you)
[나/All] 하나만 선택해 어서 YES or YES?


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Hey boy
Look I’m gonna make
this simple for you
you got two choices
YES or YESah đul jun gê ha na mal gô la
Yes or Yes
ah ah ha na man sôn têk khê ô sô
Yes or Yes

nê ga i rô gê đô i gi jô gi ô đôn ga
môn ga i rô gê ga gô sip đôn jôk i sô na
đa nô la nê pôn pôn ha mê
Come on and tell me yes

sêng ga bô đa goa gam mê jin na ê si na ri ô
i jông đô Plan i myon wan bô khê man jô khê
I don’t care nu ga mô rê đô
You better tell me yes

nê ma mưn jông hê sô Yes
gư rôm i jê ne đê đa bưl đư rưl cha rê
him đưl myon bô gi rưl jul gê nôn gô rư gi man hê
gô min hal pi rô đô ôp gê hê jul gê

môl gô rưl ji mô la jun bi hê boa sô
đul jun gê ha na man gô la Yes or Yes
nê ma ư mưl mô la jun bi hê boa sô
ha na man sôn tê khê ô sô Yes or Yes

sil lô nưn sil rô na a ni myon u ri
sôn tê gưl jôn jung hê gô jô rưn gô jôl hê
sôn têk ji nưn ha na ja sôn tê gưn nê man
It’s all up to you
đul jun gê ha na man gô la Yes or Yes

jin si mil ka Do not guess
jin si mi ni Do not ask
ê mê han ja u mal gô hoa sil hi wi a rê rô

There’s no letters N&O
ji wơ bô ri lê ô nưl bu rô
bôk jap ha gê gô min hal pi rô
ôp sô jông đa bưn Yes yes yo

ôp đôn i gi sim đô ja gư kha nưn
nô ê nun goa
nôl hang han hô gi si mi man na sô
ta ô la ta ô rưn đa
My heart burn burn burn

jô gưm sip gê mal ha ja myon
nôn môl gô la đô nal man na gê đuên gô ya
mô jôm hang đang ha gin hê đô
ôk ji ra gô hê đô
jôl đê hu huê ha ji an gê hê jul gê

môl gô rưl ji mô la jun bi hê boa sô
đul jun gê ha na man gô la Yes or Yes
nê ma ư mưl mô la jun bi hê boa sô
ha na man sôn tê khê ô sô Yes or Yes

sil rô nưn sil rô na a ni myon u ri
sôn tê gưl jôn jung hê gô jô rưn gô jô lê
sôn têk ji nưn ha na ja sôn tê gưn nê mam
Now it’s all up to you

Maybe not
No no
Maybe yes
No no
jôm đô sôn mông ha gê nê ma mưl nê gê bô yô boa
guy gi u rô boa
mu sưn sô ri ga đư li ji an ni
It’s simple Y E S hey

đul jun gê ha na man gô la Yes or Yes
ha na man sôn tê khê ô sô Yes or Yes
ha na đô bô tê sô Yes or Yes or Yes
gô la boa ja sôn tê gưn nê mam

môl gô rưl ji mô la jun bi hê boa sô
đul jun gê ha na man gô la Yes or Yes
nê ma ư mưl mô la jun bi hê boa sô
ha na man sôn tê khê ô sô Yes or Yes

sil rô nưn sil rô na a ni myon u ri
sôn tê gưl jôn jung hê gô jô rưn gô jôl hê
sôn têk ji nưn ha na ja sôn tê gưn nê mam
It’s all up to you

ha na man sôn tê khê ô sô Yes or Yes


the end!


Romanized/ Latinh
Hey boy
Look, I’m gonna make this simple for you
You got two choices… YES or YES?
(Ah)
[Ji/All] dul junge hanaman golla YES or YES?
(Ah ah)
[Na/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES?naega ireokedo igijeogieotteonga
mweonga ireoke gatgo shipdeon jeok isseonna
da nolla nae ppeonppeonhame
Come on and tell me yes

saenggakboda gwagamhaejin naye Scenario
i jeongdo peullaenimyeon wanbyeokae manjokae
I don’t care nuga mweoraedo
You better tell me yes

nae mameun jeonghaesseo YES!
geureom ije ni daedabeul deureul charye
himdeulmyeon bogireul julkke neon goreugiman hae
gominhal piryodo eopge haejulkke

mweol goreulji molla junbihaebwasseo
[Chae/All] dul junge hanaman golla YES or YES?
ni maeumeul molla junbihaebwasseo
[Sa/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES?

shireoneun shireo na animyeon uri?
seontaegeul jonjunghae geojeoreun geojeolhae
seontaekjineun hana ja seontaegeun ni mam
It’s all up to you
[Na/All] dul junge hanaman golla YES or YES?

jinshimilkka? Do not guess
jinshimini? Do not ask
aemaehan jwau malgo hwakshilhi wiaraero

There’s no letters N & O
jiweobeorillae oneulburo
bokjapage gominhal piryo
eopseo jeongdabeun YES YES YO

eoptteon igishimdo jageukaneun neoye nungwa
neol hyanghan hogishimi mannaseo
taolla taoreunda
My heart burn burn burn
You better hurry up

jogeum shwipge malhajamyeon
neon mweol gollado nal mannage dwel kkeoya (Waiting for you)
mweo jom hwangdanghagin haedo eokjirago haedo (Oh)
jeolttae huhwehaji anke haejulkke

mweol goreulji molla junbihaebwasseo
[Chae/All] dul junge hanaman golla YES or YES?
ni maeumeul molla junbihaebwasseo
[Sa/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES?

shireoneun shireo na animyeon uri?
seontaegeul jonjunghae geojeoreun geojeolhae
seontaekjineun hana ja seontaegeun ni mam
Now, it’s all up to you

Maybe not (No! No!)
Maybe yes (No! No!)
jom deo seonmyeonghage ni mameul naege boyeobwa
gwi giuryeobwa museun soriga deulliji anni?
It’s! Simple! Y! E! S! Hey!

[Jeong/All] dul junge hanaman golla YES or YES?
[Mo/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES? (Oh)
[Ji/All] hana deo botaeseo YES or YES or YES
gollabwa ja seontaegeun ni mam

mweol goreulji molla junbihaebwasseo (Oh)
[Chae/All] dul junge hanaman golla YES or YES? (Oh)
ni maeumeul molla junbihaebwasseo (junbihaebwasseo Babe)
[Sa/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES?

(Oh) shireoneun shireo na animyeon uri?
seontaegeul jonjunghae geojeoreun geojeolhae (Oh)
seontaekjineun hana ja seontaegeun ni mam
It’s all up to you (It’s all up to you)
[Na/All] hanaman seontaekae eoseo YES or YES?


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
Hey boy
Look, I’m gonna make this simple for you
You got two choices… YES or YES?
(Ah)
Choose only one of the two YES or YES?
(Ah ah)
Make your choice come on YES or YES?Since when was I so selfish?
Did I ever want something this eagerly?
Everyone is surprised at how shameless I am
Come on and tell me yes

My scenario has become more daring than I thought
I’d say this plan is perfect, quite satisfying
I don’t care no matter what others say
You better tell me yes

I have decided YES!
Now it’s time to hear your answer
If it’s too hard, there are examples to choose from
You don’t have to waste your time thinking

Don’t know what you’ll choose, so I prepared these options
Choose only one of the two YES or YES?
Don’t know what you want, so I prepared these options
Make your choice come on YES or YES?

I will say no to your no, is it me or us?
I respect your choice but reject your rejection
There is only one answer, the choice is up to you
It’s all up to you
Choose only one of the two YES or YES?

Do you mean it? Do not guess
Are you serious? Do not ask
Don’t give me that unsure side-to-side, I want a sure up-and-down

There’s no letters N & O
I’ll erase them from today
There’s no need to think too hard
The answer is YES YES YO

You bring out my hidden selfishness
Your eyes and my curiosity about you
Make my heart burning
My heart burn burn burn
You better hurry up

To make it simple, whatever you choose, you will be with me
Though it may seem a bit absurd
Though you might say I’m insisting you
I’ll make you to never regret

Don’t know what you’ll choose, so I prepared these options
Choose only one of the two YES or YES?
Don’t know what you want, so I prepared these options
Make your choice come on YES or YES?

I will say no to your no, is it me or us?
I respect your choice but reject your rejection
There is only one answer, the choice is up to you
Now, it’s all up to you

Maybe not (No! No!)
Maybe yes (No! No!)
Make it more clearly, show me how you feel
Open your ears. Don’t you hear it?
It’s! Simple! Y! E! S! Hey!

Choose only one of the two YES or YES?
Make your choice come on YES or YES?
Here is one more YES or YES or YES
Take your pick, the choice is up to you

Don’t know what you’ll choose, so I prepared these options
Choose only one of the two YES or YES?
Don’t know what you want, so I prepared these options
Make your choice come on YES or YES?

I will say no to your no, is it me or us?
I respect your choice but reject your rejection
There is only one answer, the choice is up to you
It’s all up to you
Make your choice come on YES or YES?


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Này chàng trai ơi.

Hãy nhìn xem, em sẽ làm đơn giản điều này dành cho anh đó.

Anh chỉ có hai sự lựa chọn thôi,

Đó là đồng ý hay là đồng ý hỡi chàng?

Ah Anh chỉ được chọn một trong hai thôi, đồng ý hay là đồng ý đây?

Ah ah Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Tự khi nào mà em đã trở nên ích kỉ như vậy rồi?

Và em đã bao giờ háo hức mong chờ điều gì đó như thế này chưa nhỉ?

Bỗng chốc mọi người trở nên ngạc nhiên về sự xấu hổ bất thường của em vậy.

Hãy tiến tới đi và nói với em rằng anh đồng ý đi.

Những xấp kịch bản em vẽ ra kia đã trở nên táo bạo hơn những gì em nghĩ.

Em sẽ phải thốt lên rằng kế hoạch này quá hoàn hảo, quá hài lòng rồi.

Em cũng chẳng quan tâm tới những lời dèm pha của người khác đâu.

Anh tốt hơn hết là nói với em rằng anh đồng ý đi.

Trái tim em đã quyết định lựa chọn đồng ý rồi đấy.

Đã đến lúc em phải nghe được câu trả lời thực lòng từ anh rồi đấy.

Nếu chuyện này quá khó đi thì đây là những ví dụ để chọn lựa đấy anh.

Anh sẽ chẳng phải tốn hàng tá thời giờ để nghĩ suy nữa đâu.

Chẳng biết anh sẽ chọn điều gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh chỉ được chọn một trong hai thôi, đồng ý hay là đồng ý đây?

Chẳng biết tâm trí anh muốn gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Em sẽ nói không với lời từ chối của anh, nên là em hay chúng ta đây?

Em vẫn tôn trọng quyết định của anh nhưng em sẽ bác bỏ lời từ chối kia.

Chỉ duy nhất một câu trả lời thôi, lựa chọn ấy tùy thuộc vào trái tim anh đó.

Lúc này, tất cả tùy thuộc hết vào anh đó.

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Ý của anh là sao vậy? Thật chẳng đoán ra được.

Anh thực sự nghiêm túc vậy sao? Thật chẳng hỏi ra được.

Đừng cho em thứ song song khó hiểu đó, em chỉ muốn lên xuống nhịp nhàng mà thôi.

Chẳng có những chữ cái như là N và O nữa.

Em sẽ xóa sạch chúng khỏi tâm trí mình từ hôm nay.

Chẳng cần phải tốn thời gian để suy nghĩ nữa.

Câu trả lời chỉ là đồng ý và đồng ý mà thôi.

Hình bóng anh tự lúc nào đã phơi bày toàn bộ sự ích kỉ sâu trong em.

Ánh mắt quyến rũ của anh

Và cả sự tò mò của bản thân về con người anh nữa

Khiến trái tim em cứ rạo rực không thôi.

Trái tim em như đang bừng cháy rực rỡ đây anh.

Anh tốt hơn hết là khẩn trương lên đi.

Để làm cho mọi chuyện thế này đơn giản hơn nhé.

Dù cho anh chọn điều gì chăng nữa, anh sẽ mãi bên em thôi.

Mặc dù điều này dường như có lẽ hơi ngớ ngẩn,

Mặc dù có lẽ anh đã nói nhưng em vẫn cứ đeo bám anh vậy thôi.

Em sẽ khiến anh không bao giờ hối tiếc về lựa chọn này đâu.

Chẳng biết anh sẽ chọn điều gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh chỉ được chọn một trong hai thôi, đồng ý hay là đồng ý đây?

Chẳng biết tâm trí anh muốn gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Em sẽ nói không với lời từ chối của anh, nên là em hay chúng ta đây?

Em vẫn tôn trọng quyết định của anh nhưng em sẽ bác bỏ lời từ chối kia.

Chỉ duy nhất một câu trả lời thôi, lựa chọn ấy tùy thuộc vào trái tim anh đó.

Lúc này, tất cả tùy thuộc hết vào anh đó.

Có lẽ chuyện này chẳng có kết quả gì đâu.

Không đâu! Em không cho phép đâu!

Có lẽ chuyện này cứ thế kéo dài lê thê mất thôi.

Không đâu! Em không cho phép đâu!

Hãy cho em thấy cảm giác của anh một cách rõ ràng hơn đi.

Hãy để lộ đôi tai mình ra và anh có nghe thấy điều đó hay không?

Nó thật là! Đơn giản quá đi! Y! E! S! Hey!

Anh chỉ được chọn một trong hai thôi, đồng ý hay là đồng ý đây?

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Thêm một lần lựa chọn đây nữa, đồng ý hay đồng ý hay đồng ý đây?

Hãy quyết đoán hơn đi, lựa chọn ấy tùy thuộc hết vào trái tim anh đó.

Chẳng biết anh sẽ chọn điều gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh chỉ được chọn một trong hai thôi, đồng ý hay là đồng ý đây?

Chẳng biết tâm trí anh muốn gì, vì thế em đã chuẩn bị những lựa chọn này.

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?

Em sẽ nói không với lời từ chối của anh, nên là em hay chúng ta đây?

Em vẫn tôn trọng quyết định của anh nhưng em sẽ bác bỏ lời từ chối kia.

Chỉ duy nhất một câu trả lời thôi, lựa chọn ấy tùy thuộc vào trái tim anh đó.

Tất cả tùy thuộc hết vào anh đó.

Anh hãy đưa ra lựa chọn của mình đi nào, đồng ý hay là đồng ý đây?


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

TwiceCác bài hát của Twice

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x