Lời bài hát Interlude: Dream, Reality SUGA – BTS Lyrics

Lời bài hát Interlude: Dream, Reality SUGA – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[어거스트디 “Interlude ; Dream, Reality” 가사]

[Interlude]
Dream (Dream, dream)
Dream (Dream, dream)
Dream
Dream
Dream
Dream


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Lời bài hát August D “Interlude; Dream, Reality”]

[Interlude]
Dream (Giấc mơ, giấc mơ)
Dream (Giấc mơ, giấc mơ)
Mơ ước
Mơ ước
Mơ ước
Mơ ước


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!