Lời bài hát Bubble Gum NewJeans Lyrics

Lời bài hát Bubble Gum NewJeans Lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Bubble Gum NewJeans tiếng Hàn

[뉴진스 “Bubble Gum NewJeans Lyrics” 가사]

[Intro: Minji]

하나


[Verse 1: Hanni, Hyein]

You just get my heart pump, pumping
Everytime that you’re here around me
노랫 소리가 또 흘러나와, yeah (Yeah)
오늘 오래 걸린 이유
I’m always so excited to meet you
내 향기가 널 먼저 찾아가 (먼저 찾아가), yeah

[Refrain: Haerin, Minji]

눈 감아도 기억나게, 어디라도 따라갈래
You’re so delicate 거품 속에, 숨었네
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie 구름 같아
이건 말로 설명 못해, you got me
Oh, oh-oh, oh
이미 우린 저기 멀리 높이 있는 풍선같이
Have you right here in a basket

[Chorus: Danielle, Minji]

Oh, my baby, sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
더 높이 올려줘
We’re gonna fly away
Sweet like bubble gum
So smooth, soft like a hug
더 멀리 날려줘
Let’s so far away

[Bridge: Danielle, Hyein]

You’re my favorite flavor
Bubble gum
Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble
Bubble, bubble, bubble gum

[Verse 2: Minji, Danielle]

얘기 늘어놓아 줄줄
Like I got nothing better to do
내 손바닥 안에 쏙 들어와, yeah (Yeah)
나만 알고 싶은 비밀 (Oh-oh)
All I know is I need this feeling (Oh-oh)
내 윤기가 널 먼저 사로잡아, yeah (Ooh, oh)

[Refrain: Haerin, Hanni]

눈 감아도 기억나게 (기억나게)
어디라도 따라갈래 (따라갈래)
You’re so delicate 거품 속에 숨었네
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie 구름 같아
이건 말로 설명 못해
You got me, oh-oh

[Chorus: Danielle, Minji]

Sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
더 높이 올려줘
We’re gonna fly away
Sweet like bubble yum
So smooth, soft like a hug
더 멀리 날려줘
Let’s go far away

[Refrain: Minji, Haerin]

눈 감아도 기억나게
어디라도 따라갈래
You’re so delicate 거품 속에 숨었네
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie 구름 같아
이건 말로 설명 못해
You got me, oh-oh

[Outro: Danielle, Hanni, Minji, Haerin]

이미 우린 저기 멀리
높이 있는 풍선같이
Have you right here in a basket
Oh, my baby, sweet like bubble gum
이미 우린 저기 멀리
높이 있는 풍선같이
Oh, my baby, sweet like bubble gum


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Bubble Gum NewJeans Phiên âm Tiếng Việt

[Nyu chin sư Bubble Gum NewJeans lyrics Ka sa]

[Intro: Minji]

Ha na
Tul
Sêt
Nêt

[Verse 1: Hanni, Hyein]

You just get my heart pump, pumping
Everytime that you’re here around me
Nô rêt sô ri ka tô hưl lo na oa, yeah (Yeah)
Ô nưl ô rê kol lin i yu
I’m always so excited to meet you
Nê hyang ki ka nol mon cho tra cha ka (Mon cho tra cha ka), yeah

[Refrain: Haerin, Minji]

Nun ka ma tô ki ok na kê, o ti ra tô ta ra kal lê
You’re so delicate ko phum sô kê, su mot nê
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie ku rưm ka tha
I kon mal lô sol myong mô thê, you got me
Oh, oh-oh, oh
I mi u lin cho ki mol li nô phi in nưn phung son ka tri
Have you right here in a basket

[Chorus: Danielle, Minji]

Oh, my baby, sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
To nô phi ôl lyo chuô
We’re gonna fly away
Sweet like bubble gum
So smooth, soft like a hug
To mol ri nal ryo chuy
Let’s so far away

[Bridge: Danielle, Hyein]

You’re my favorite flavor
Bubble gum
Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble
Bubble, bubble, bubble gum

[Verse 2: Minji, Danielle]

Yê ki nư ro nô a chul chul
Like I got nothing better to do
Nê sôn ba tak a nê sôk tư lo oa, yeah (Yeah)
Na man al cô si phưn bi mil (Oh-oh)
All I know is I need this feeling (Oh-oh)
Nê yun ki ka nol mon cho sa rô cha ba, yeah (Ooh, oh)

[Refrain: Haerin, Hanni]

Nun ka ma tô ki ok na kê (Ki ok na kê)
O ti ra tô ta ra kal lê
You’re so delicate Ko phum sô kê su mot nê
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie ku rưm ka tha
I kon mal lô sol myong mô thê
You got me, oh-oh

[Chorus: Danielle, Minji]

Sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
To nô phi ôl lyo chuô
We’re gonna fly away
Sweet like bubble yum
So smooth, soft like a hug
To mol li nal lyo chuô
Let’s go far away

[Refrain: Minji, Haerin]

Nun ka ma tô ki ok na kê
O ti ra tô ta ra kal lê
You’re so delicate Ko phum sô kê su mot nê
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie Ku rưm ka tha
I kon mal lô sol myong mô thê
You got me, oh-oh

[Outro: Danielle, Hanni, Minji, Haerin]

i mi u lin cho ki mol li
Nô phi in nưn phung son ka tri
Have you right here in a basket
Oh, my baby, sweet like bubble gum
i mi u lin cho ki mol ri
Nô phi in nưn phung son ka tri
Oh, my baby, sweet like bubble gum


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Bubble Gum NewJeans tiếng Latinh

[nyujinseu “Bubble Gum NewJeans Lyrics” gasa]

[Intro: Minji]

Hana
Dul
Set
Net

[Verse 1: Hanni, Hyein]

You just get my heart pump, pumping
Everytime that you’re here around me
Noraet soriga tto heulleonawa, yeah (Yeah)
Oneul orae geollin iyu
I’m always so excited to meet you
Nae hyanggiga neol meonjeo chajaga (meonjeo chajaga), yeah

[Refrain: Haerin, Minji]

Nun gamado gieongnage, eodirado ttaragallae
You’re so delicate geopum soge, sumeonne
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie gureum gata
Igeon mallo seolmyeong mothae, you got me
Oh, oh-oh, oh
Imi urin jeogi meolli nopi inneun pungseongachi
Have you right here in a basket

[Chorus: Danielle, Minji]

Oh, my baby, sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
Deo nopi ollyeojwo
We’re gonna fly away
Sweet like bubble yum
So smooth, soft like a hug
Deo meolli nallyeojwo
Let’s go far away

[Bridge: Danielle, Hyein]

You’re my favorite flavor
Bubble gum
Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble
Bubble, bubble, bubble gum

[Verse 2: Minji, Danielle]

Yaegi neureonoa juljul
Like I got nothing better to do
Nae sonbadak ane ssok deureowa, yeah (Yeah)
Naman algo sipeun bimil (Oh-oh)
All I know is I need this feeling (Oh-oh)
Nae yungiga neol meonjeo sarojaba, yeah (Ooh, oh)

[Refrain: Haerin, Hanni]

Nun gamado gieongnage (gieongnage)
Eodirado ttaragallae (ttaragallae)
You’re so delicate geopum soge sumeonne
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie gureum gata
Igeon mallo seolmyeong mothae
You got me, oh-oh

[Chorus: Danielle, Minji]

Sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
Deo nopi ollyeojwo
We’re gonna fly away
Sweet like bubble yum
So smooth, soft like a hug
Deo meolli nallyeojwo
Let’s go far away

[Refrain: Minji, Haerin]

Nun gamado gieongnage
Eodirado ttaragallae
You’re so delicate geopum soge sumeonne
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie gureum gata
Igeon mallo seolmyeong mothae
You got me, oh-oh

[Outro: Danielle, Hanni, Minji, Haerin]

Imi urin jeogi meolli
Nopi inneun pungseongachi
Have you right here in a basket
Oh, my baby, sweet like bubble gum
Imi urin jeogi meolli
Nopi inneun pungseongachi
Oh, my baby, sweet like bubble gum


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Bubble Gum NewJeans tiếng Anh

[Bubble Gum NewJeans lyrics]

[Intro: Minji]

One
Two
Three

[Verse 1: Hanni, Hyein]

You just get my heart pump, pumping
Everytime that you’re here around me
Music flows again, yeah (Yeah)
It took me a while to get ready today
I’m always so excited to meet you
My scent finds you before I do, yeah

[Pre-Chorus: Haerin, Minji]

So you can remember with your eyes shut, I’ll follow wherever
You’re so delicate, so in the bubble
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie, like a cloud
Words can’t quite explain, you got mе
Oh, oh-oh, oh
We’re already far away high up likе that balloon
Have you right here in a basket

[Chorus: Danielle, Minji]

Oh, my baby, sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
Take me higher
We’re gonna fly away
Sweet like bubble gum
So smooth, soft like a hug
Fly me further
Let’s go far away

[Post-Chorus: Danielle, Hyein]

You’re my favorite flavor
Bubble gum
Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble
Bubble, bubble, bubble gum

[Verse 2: Minji, Danielle]

Keep chatting away like a chatterbox
Like I got nothing better to do
You fit in the palm of my hand, yeah (Yeah)
A secret I only want for myself (Oh-oh)
All I know is I need this feeling (Oh-oh)
My radiance catches your eyes first, yeah (Ooh, oh)

[Pre-Chorus: Haerin, Hanni]

So you can remember with your eyes shut
I’ll follow wherever
You’re so delicate, so in the bubble
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie, like a cloud
Words can’t quite explain
You got me, oh-oh

[Chorus: Danielle, Minji]

Sweet like bubble gum
Bouncin’ like playin’ ball
Take me higher
We’re gonnaa fly away
Sweet like bubble yum
So smooth, soft like a hug
Fly me further
Let’s go far away

[Verse 3: Minji, Haerin]

So you can remember with your eyes shut
I’ll follow wherever
You’re so delicate, In the bubble
Uh-uh-uh
Oh, you make my heart melt away
You’re a softie, like a cloud
Words can’t quite explain
You got me, oh-oh

[Outro: Danielle, Hanni, Minji, Haerin]

We’re already far away
High up like that balloon
Have you right here in a basket
Oh, my baby, sweet like bubble gum
We’re already far away
High up like that balloon
Oh, my baby, sweet like bubble gum


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Bubble Gum NewJeans tiếng Việt

[Bubble Gum NewJeans lyrics (Kẹo cao su bong bóng)]

[Intro (Minji)]

Một
Hai
Ba

[Verse 1 (Hanni, Hyein)]

Tim đập thình thịch mỗi khi cậu ở gần
Âm nhạc lại vang lên lần nữa, yeah (Yeah)
Hôm nay tớ mất cả buổi để chuẩn bị
Vì lúc nào cũng háo hức được gặp cậu
Hương thơm của tớ tìm thấy cậu trước cả khi tớ xuất hiện, yeah

[Pre-Chorus (Haerin, Minji)]

Để cậu nhớ được ngay cả khi nhắm mắt, tớ sẽ luôn theo sau
Cậu thật mong mcậu, như trong bong bóng ấy
Uh-uh-uh
Trời ơi, cậu làm tim tớ tan chảy mất thôi
Cậu là một gã mềm như mây
Không thể diễn tả bằng lời, cậu làm tớ say nắng
Oh, oh-oh, oh
Chúng ta đã bay cao tít tắp như khinh khí cầu
Giữ cậu ngay đây trong giỏ

[Chorus (Danielle, Minji)]

Ồ, baby yêu của tớ, ngọt ngào như kẹo gum
Nảy lên tưng tưng như chơi bóng
Đưa tớ lên cao hơn
Chúng ta sẽ bay đi
Ngọt ngào như kẹo gum
Mềm mịn như ôm
Bay xa hơn nữa
Đi đến một nơi thật xa

[Post-Chorus (Danielle, Hyein)]

Cậu là vị kẹo yêu thích của tớ
Kẹo gum
Phồng, phồng, phồng, phồng, phồng, phồng
Phồng, phồng, kẹo gum

[Verse 2 (Minji, Danielle)]

Cứ nói chuyện huyên thuyên như chim hót
Như thể tớ không có gì để làm
Cậu vừa vặn trong lòng bàn tay tớ, yeah (Yeah)
Một bí mật tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình (Oh-oh)
Tất cả những gì tớ biết là tớ cần cảm giác này (Oh-oh)
Sự rạng rỡ của tớ thu hút ánh nhìn của cậu trước tiên, yeah (Ooh, oh)

[Pre-Chorus (Haerin, Hanni)]

Để cậu nhớ được ngay cả khi nhắm mắt, tớ sẽ luôn theo sau
Cậu thật mong mcậu, như trong bong bóng ấy
Uh-uh-uh
Trời ơi, cậu làm tim tớ tan chảy mất thôi
Cậu là một gã mềm như mây
Không thể diễn tả bằng lời
Cậu làm tớ say nắng, oh-oh

[Chorus (Danielle, Minji)]

Ngọt ngào như kẹo gum
Nảy lên tưng tưng như chơi bóng
Đưa tớ lên cao hơn
Chúng ta sẽ bay đi
Ngọt ngào như kẹo gum
Mềm mịn như ôm
Bay xa hơn nữa
Đi đến một nơi thật xa

[Verse 3 (Minji, Haerin)]

Để cậu nhớ được ngay cả khi nhắm mắt, tớ sẽ luôn theo sau
Cậu thật mong cậu, như trong bong bóng
Uh-uh-uh
Trời ơi, cậu làm tim tớ tan chảy mất thôi
Cậu là một gã mềm như mây
Không thể diễn tả bằng lời
Cậu làm tớ say nắng, oh-oh

[Outro (Danielle, Hanni, Minji, Haerin)]

Chúng ta đã bay cao tít tắp
Giống như khinh khí cầu
Giữ cậu ngay đây trong giỏ
Ồ baby yêu của tớ, ngọt ngào như kẹo gum
Chúng ta đã bay cao tít tắp
Giống như khinh khí cầu
Ồ baby yêu của tớ, ngọt ngào như kẹo gum


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc NewJeans


NewJeans NewJeans


ADOR ADOR


Thông tin chi tiết các thành viên của NewJeans

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Danielle Danielle

Haerin Haerin

Hanni Hanni

Hyein Hyein

Minji Minji


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x