Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “DDU DU DDU DU BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: All, Rosé]

BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)
BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)
[Verse 1: Jennie, Lisa, All]
Ayy, 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 (Huh)
가녀린 몸매 속 가려진 volume은 두 배로 (Yah, yah, double up)
거침없이 직진 굳이 보진 않지 눈치 (Woo!)
Black 하면 Pink 우린 예쁘장한 Savage (BLACKPINK!)
원할 땐 대놓고 뺏지 (Uh)
넌 뭘 해도 칼로 물 베기 (Uh)
두 손엔 가득한 fat check
궁금하면 해봐 fact check
눈 높인 꼭대기
물 만난 물고기
좀 독해 난 Toxic
You 혹해 I’m Foxy
[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
두 번 생각해
흔한 남들처럼 착한 척은 못 하니까
착각하지 마
쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야
아직은 잘 모르겠지
굳이 원하면 test me
넌 불 보듯이 뻔해
만만한 걸 원했다면
Oh, wait ’til I do what I do when I
[Chorus: Jennie, Jisoo]
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Ddu-du, du-du-du-du-du
[Interlude: All]
(Hit you with that, hit you with that, hit you with that)
BLACKPINK!
[Verse 2: Jennie]
지금 내가 걸어가는 거린
BLACKPINK four-way 사거리
동서남북 사방으로 run it
너네 버킷리스트 싹 다 I bought it
널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도
제멋대로 하는 bad girl
좋건 싫어하건 누가 뭐라 하던
When the bass drop, it’s another banger
[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé, Jennie]
두 번 생각해
흔한 남들처럼 착한 척은 못 하니까
착각하지 마
쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야
아직은 잘 모르겠지
굳이 원하면 test me
넌 불 보듯이 뻔해
만만한 걸 원했다면
Oh, wait ’til I do what I do when I
[Chorus: Lisa, Rosé, Jisoo]
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Ddu-du, du-du-du-du-du
[Bridge: Rosé, Lisa]
What you gonna do when I come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
What you gonna do when I come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
뜨거워, 뜨거워, 뜨거워 like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
뜨거워, 뜨거워, 뜨거워 like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
[Drop: All, Rosé, Jisoo]
BLACKPINK! (Hey!)
(Ddu-du, du-du-du-du, du-du-du-du)
(Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah!)
뜨거워, 뜨거워, 뜨거워 like fire (Hey!)
뜨거워, 뜨거워, 뜨거워 like fire
[Outro: Jennie]
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: All, Rosé]

BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)
BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)

[Verse 1: Jennie, Lisa, All]

Ayy, cha khan ôl gu rê gư rô ji mô shan tê đô (Huh)
gan yô rin môm mê sôk ga rô jin volume ưn đu bê rô (Yah, yah, double up)
gô chi môp si jik jin gu đi bô jin an ji nun chi (Woo!)
Black ha myon Pink u rin yê pư jang han Savage (BLACKPINK!)
wơn hal tên đê nô gô pê ji (Uh)
nôn môl hê đô ka lô mul bê gi (Uh)
đu sô nên ga đư khan fat check
gung gưm ha myon hê boa Fact check
nun nô pin kôk đê gi
mul man nan mul gô gi
jôm đô khê nan Toxic
You hô khê I’m Foxy

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]

đu bôn sêng ga khê
hưn han nam đưl chô rôm cha khan chô gưn môt ha ni ka
chak ga kha ji ma
sip gê u sô ju nưn gôn nal wi han gô ya
a ji gưn jal mô rư gêt ji
gu đi wơn ha myon Test me
nôn bul bô đư si pôn nê
man man han gôl wơn hêt đa myon
Oh wait til’ I do what I do

[Chorus: Jennie, Jisoo]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Interlude: All]

(Hit you with that, hit you with that, hit you with that)
BLACKPINK!

[Verse 2: Jennie]

ji gưm nê ga gô rô ga nưn gô rin
BLACKPINK 4 way sa gô ri
đông sô nam buk sa ban gư rô Run it
nô nê bô ki ri sư tư
sak đa I bought it
nôl đang gi nưn gôt đô mô li mil chi nưn gôt đô
jê môt đê rô ha nưn Bad girl
jô gôn sil lô ha gôn nu ga mô ra ha đôn
When the bass drop
It’s another banger

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé, Jennie]

đu bôn sêng ga khê
hưn han nam đưl chô rôm cha khan chô gưn môt ha ni ka
chak ga kha ji ma
sip gê u sô ju nưn gôn nal wi han gô ya
a ji gưn jal mô rư gêt ji
gu đi wơn ha myon Test me
nôn bul bô đư si pôn nê
man man han gôl wơn hê đa myon
Oh wait til’ I do what I do

[Chorus: Lisa, Rosé, Jisoo]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Bridge: Rosé, Lisa]

What you gonna do when I come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
What you gonna do when I come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
tư gô wơ tư gô wơ tư gô wơ Like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
tư gô wơ tư gô wơ tư gô wơ Like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)

[Drop: All, Rosé, Jisoo]

BLACKPINK! (Hey!)
(Ddu-du, du-du-du-du, du-du-du-du)
(Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah!)
tư gô wơ tư gô wơ tư gô wơ Like fire (Hey!)
tư gô wơ tư gô wơ tư gô wơ Like fire

[Outro: Jennie]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “DDU DU DDU DU BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: All, Rosé]

BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)
BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)

[Verse 1: Jennie, Lisa, All]

Ayy, chaghan eolgure geureoji mothan taedo (Huh)
Ganyeorin mommae sok garyeojin volumeeun du baero (Yah, yah, double up) (Woo!)
Geochimeopsi jikjin gudi bojin anhji nunchi
Black hamyeon Pink urin yeppeujanghan Savage (BLACKPINK!)
Wonhal ttaen daenohko ppaetji (Uh)
Neon mwol haedo kallo mul begi (Uh)
Du sonen gadeughan fat check
Gunggeumhamyeon haebwa fact check
Nun nopin kkokdaegi
Mul mannan mulgogi
Jom doghae nan Toxic
You hokae I’m Foxy

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]

Du beon saenggakae
Heunhan namdeulcheoreom chaghan cheogeun mot hanikka
Chaghakaji ma
Swipge useojuneun geon nal wihan geoya
Ajigeun jal moreugetji
Guji wonhamyeon test me
Neon bul bodeusi ppeonhae
Manmanhan geol wonhaetdamyeon
Oh, wait ’til I do what I do

[Chorus: Jennie, Jisoo]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Ddu-du, du-du-du-du-du[Interlude: All]
(Hit you with that, hit you with that, hit you with that)
BLACKPINK!

[Verse 2: Jennie]

Jigeum naega geoleoganeun geolin
BLACKPINK 4 way sageori
Dongseonambuk sabangeulo run it
Need a bucket list ssak da I bought it
Neol dangineun geotdo meolli milchineun geotdo
Jemeotdaero haneun bad girl
Jogheon sileohageon nuga mwora hadeon
When the bass drop, it’s another banger

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé, Jennie]

Du beon saenggakae
Heunhan namdeulcheoreom chaghan cheogeun mot hanikka
Chakgakaji ma
Swipge useojuneun geon nal wihan geoya
Ajigeun jal moreugetji
Guji wonhamyeon test me
Neon bul bodeusi ppeonhae
Manmanhan geol wonhaetdamyeon
Oh, wait ’til I do what I do

[Chorus: Lisa, Rosé, Jisoo]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Bridge: Rosé, Lisa]

What you gonna do when I
Come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
What you gonna do when I
Come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
Tteugeowo, tteugeowo, tteugeowo like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
Tteugeowo, tteugeowo, tteugeowo like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)

[Drop: All, Rosé, Jisoo]

BLACKPINK! (Hey!)
(Ddu-du, du-du-du-du, du-du-du-du)
(Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah!)
Tteugeowo, tteugeowo, tteugeowo like fire (Hey!)
Tteugeowo, tteugeowo, tteugeowo like fire

[Outro: Jennie]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du


the end!


English lyrics/ Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK tiếng Anh

[DDU DU DDU DU BLACKPINK Lyrics]

[Intro: All, Rosé]

BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)
BLACKPINK!
(Ah yeah, ah yeah!)

[Verse 1: Jennie, Lisa, All]

I may look sweet, but I don’t act like it (Huh)
My slender figure hides twice the volume (Yah, yah, double up)
I give it to them straight, I don’t care what people think (Woo!)
If it’s black, then it’s pink, we are pretty savage (BLACKPINK!)
When we want, we’ll steal outright (Uh)
Whatever you do, it’s like cutting water with a knife (Uh)
Our hands are full with a fat check
If you’re curious, fact check
Expectations higher
Just like fish in the water
I’m a little toxic
You’ve fallen for me, I’m Foxy

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]

Think twice
I can’t act nice like other people
Don’t be mistaken
I only smile easily for myself
You may not know well yet
If you want, then test me
You’re so predictable
If you wanted something easy
Oh, wait ’til I do what I do
[Chorus: Jennie, Jisoo]
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Ddu-du, du-du-du-du-du
[Interlude: All]
(Hit you with that, hit you with that, hit you with that)
BLACKPINK!

[Verse 2: Jennie]

The path I walk now, BLACKPINK 4 way intersection
North, South, East, West, all ways run it
All of your bucket list, I bought it
Pulling you and pushing you far away
I do it however I want because I’m a bad girl
Whether you like me or hate me or whatever anyone says
When the bass drop, it’s another banger

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé, Jennie]

Think twice
I can’t act nice like other people
Don’t be mistaken
I only smile easily for myself
You may not know well yet
If you want, then test me
You’re so predictable
If you wanted something easy
Oh, wait ’til I do what I do
[Chorus: Lisa, Rosé, Jisoo]
Oh, wait ’til I do what I do
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Hit you with that ddu-du, ddu-du, du
(Ah yeah, ah yeah!)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Bridge: Rosé, Lisa]

What you gonna do when I
Come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
What you gonna do when I
Come, come through with that, that, uh (Uh-huh)
Hot, hot, hot like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
Hot, hot, hot like fire (Fire)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)

[Drop: All, Rosé, Jisoo]

BLACKPINK! (Hey!)
(Ddu-du, du-du-du-du, du-du-du-du)
(Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah!)
Hot, hot, hot like fire (Hey!)
Hot, hot, hot like fire

[Outro: Jennie]

Hit you with that ddu-du, ddu-du, du


the end!


Vietsub/ Lời bài hát DDU DU DDU DU BLACKPINK tiếng Việt

[DDU DU DDU DU BLACKPINK lyrics (Lời tuyên ngôn)]

[Giới thiệu: Tất cả, Rosé]

Chào mọi người, đây là BLACK PINK!
(À vâng, vâng, vâng!)
BLACK PINK!
(À vâng, vâng, vâng!)

[Đoạn 1: Jennie, Lisa, Tất cả]

Ayy, khuôn mặt tươi tắn và thái độ rạng ngời (Huh)
Lực bên trong cơ thể thon gọn nhưng không ngừng gia tăng (Yah, yah, gấp đôi nào)
Tôi bước thẳng mà không e ngại, thậm chí không để mắt đến (Woo!)
Khi nhắc đến sự tinh tế của họ, BLACKPINK toả sáng như cô nàng đầy quyến rũ (BLACKPINK!)
Họ tự do làm bất cứ điều gì khi họ mong muốn (Uh)
Không quan trọng bạn làm gì, hãy cắt sạch như bằng dao (Uh)
Kiểm tra cả hai tay, đo mỡ thừa
Nếu bạn tò mò, hãy thử thực tế, thử cảm nhận
Ấn tượng đỉnh cao
Như cá vượt ngục trong biển rộng
Tôi độc đáo, tôi là tôi thôi
Em, biển sâu, anh lại là một người tài giỏi

[Tiền điệp khúc: Rosé, Jisoo, Jennie]

Hãy suy nghĩ kỹ
Tôi không thể giả vờ dịu dàng như người khác
Hãy nhớ rằng
Nụ cười dành cho tôi là một việc không dễ dàng
Tôi vẫn chưa hiểu
Nếu anh thật sự muốn, hãy thử kiểm tra tôi
Tình cảm của anh nổi lên như ngọn lửa
Nếu anh mong muốn điều tốt đẹp
Ồ, hãy đợi, để tôi làm những gì tôi đã từng làm

[Điệp khúc: Jennie, Jisoo]

Tự tin thể hiện bằng điệu nhảy ddu-du, ddu-du, du
(À vâng, vâng, vâng!)
Tự tin thể hiện bằng điệu nhảy ddu-du, ddu-du, du
(À vâng, vâng, vâng!)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Kết thúc: Tất cả]

(Thể hiện bằng điệu nhảy đó, thể hiện bằng điệu nhảy đó, thể hiện bằng điệu nhảy đó)
BLACK PINK!
[Đoạn 2: Jennie]
Hành trình tôi đã trải qua
Nút giao năm hướng của BLACK PINK
Hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, cứ tiếp tục
Tất cả mọi thứ trên danh sách, tôi đã sở hữu hết
Không đuổi cũng không đẩy xa
Cô gái xinh đẹp làm theo sự mong muốn của cô ấy
Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa
Khi cảm xúc giảm sâu, đó sẽ là bản hợp âm mới

[Tiền điệp khúc: Jisoo, Rosé, Jennie]

Hãy suy nghĩ kỹ
Tôi không thể giả vờ dịu dàng như người khác
Hãy nhớ rằng
Nụ cười dành cho tôi là một việc không dễ dàng
Tôi vẫn chưa hiểu
Nếu anh thật sự muốn, hãy thử kiểm tra tôi
Tình cảm của anh nổi lên như ngọn lửa
Nếu anh mong muốn điều tốt đẹp
Ồ, hãy đợi, để tôi làm những gì tôi đã từng làm

[Điệp khúc: Lisa, Rosé, Jisoo]

Tự tin thể hiện bằng điệu nhảy ddu-du, ddu-du, du
(À vâng, vâng, vâng)
Tự tin thể hiện bằng điệu nhảy ddu-du, ddu-du, du
(À vâng, vâng, vâng)
Ddu-du, du-du-du-du-du

[Cầu: Rosé, Lisa]

Anh sẽ làm gì khi tôi đến, vượt qua thách thức, uh (Uh-huh)
Anh sẽ làm gì khi tôi đến, vượt qua thách thức, uh (Uh-huh)
Nhiệt độ tăng cao, như lửa thiêu đốt (Lửa)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)
Nhiệt độ tăng cao, như lửa thiêu đốt (Lửa)
(Ddu-du, du-du-du-du-du, ddu-du, du-du-du-du-du)

[Thả: Tất cả, Rosé, Jisoo]

Đây là BLACK PINK! (Chào!)
(Ddu-du, du-du-du-du, du-du-du-du)
(À vâng, vâng, vâng, vâng, vâng!)
Nóng, nóng, nóng như lửa (Này!)
Nhiệt độ tăng cao, như lửa thiêu đốt

[Phần kết: Jennie]

Tự tin thể hiện bằng điệu nhảy ddu-du, ddu-du, du


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!