Lời bài hát Go Go – BTS Lyrics

Lời bài hát Go Go – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: Jimin, RM]
Dollar, dollar
하루아침에 전부 탕진
달려 달려 내가 벌어 내가 사치
달려, 달려, 달려, 달려
달려, 달려 (Yeah, yeah, yeah, yeah!)
[Verse 1: j-hope]
난 원해 cruisin’ on the bay
원해 cruisin’ like Nemo
돈은 없지만 떠나고 싶어 멀리로
난 돈은 없지만서도 풀고 싶어 피로
돈 없지만 먹고 싶어 오노 지로(Swish)
[Verse 2: Jung Kook, SUGA]
열일 해서 번 나의 pay, yeah
전부 다 내 배에
티끌 모아 티끌 탕진잼 다 지불해
내버려둬 과소비 해버려도
내일 아침 내가 미친놈처럼
내 적금을 깨버려도 (Woo, woo)
[Verse 3: Jin, j-hope]
Ooh, 내일은 없어
내 미랜 벌써 저당 잡혔어 (잡혔어!)
Ooh, 내 돈을 더 써
친구들, what’s up?
Do you want some? (Want some?)
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
하루아침에 전부 탕진
달려, 달려, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
쥐구멍 볕들 때까지
해가 뜰 때까지
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, *Jin*]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼 (탕진잼, 탕진잼)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money? Yah
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼
*YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼* (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party? Yah
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼
[Verse 4: V, RM]
Where my money? Yah (Woo)
Where the party? Yah (Woo)
내 일주일 월화수목, 금, 금, 금, 금
내 통장은, yah (Woo)
밑 빠진 독이야 (Woo)
난 매일같이 물 붓는 중
차라리 걍 깨버려
걱정만 하기엔 우린 꽤 젊어
오늘만은 고민보단 go해버려
쫄면서 아끼다간 똥이 돼버려
문대버려
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
하루아침에 전부 탕진
달려, 달려, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
쥐구멍 볕들 때까지
해가 뜰 때까지
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, *Jin*]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼 (탕진잼, 탕진잼)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money? Yah
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼
*YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼* (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party? Yah
탕진잼, 탕진잼, 탕진잼
[Bridge: V, j-hope, Jin, RM]
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)
[Post-Bridge: Jung Kook, SUGA, Jimin, j-hope]
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)
[Outro: Jung Kook, RM, Jimin, SUGA]
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)
고민보다 Go
고민보다 Go
고민보다 Go Go (Everybody!)


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Dollar Dollar
ha ru a chi mê jôn bu tang jin
đa lô đa lô nê ga bô rô nê ga sa chi
đa lô đa lô đa lô đa lô
đa lô đa lônan wơn nê cruisin’ on the bay
wơn nê cruisin’ like Nemo
đô nưn ôp ji man tô na gô si pô mô li rô
nan đô nưn ôp ji man sô đô
pul gô si pô pi rô
đôn ôp ji man môk gô si pô ô nô ji rô

yô ril hê sô bôn na ê Pay
jôn bu đa nê bê ê
ti kưl mô a ti kưl tang jin jêm đa ji bul hê
nê bô rô đô goa sô bi hê bô rô đô
nê il a chim nê ga mi chin nôm chô rôm
nê jôk gư mưl kê bô rô đô

Woo nê i rưn ôp sô
nê mi rên bôl sô jô đang jap hô sô
Woo nê đô nưl đô sô
chin gu đưl Wussup
Do you want some

Dollar Dollar
ha ru a chi mê jôn bu tang jin
đa lô đa lô
man i spend it like some party
Dollar Dollar
juy gư mông bôt đưl tê ka ji
hê ga tưl tê ka ji

Yolo Yolo Yolo Yo
Yolo Yolo Yo
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Where my money yah
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Yolo Yolo Yo
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Where the party yah
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm

Where my money yah
Where the party yah
nê il ju il wơn hoa su môk gưm gưm gưm gưm
nê tông jang ưn yah
mit pa jin đô gi ya
nan mê il ga ti mul but nưn jung

cha ra ri gang kê bô rô
gôk jông man ha gi ên u rin kuê jôn mô
ô nưl ma nưn gô min bô đan gô hê bô rô
jôl môn sô a ki đa gan tôn gi đuê bô rô
mun đê bô rô

Dollar Dollar
ha ru a chi mê jôn bu tang jin
đa lô đa lô
man i spend it like some party
Dollar Dollar
juy gư mông bôt đưl tê ka ji
hê ga tưl tê ka ji

Yolo Yolo Yolo Yo
Yolo Yolo Yo
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Where my money yah
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Yolo Yolo Yo
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm
Yolo Yolo Yolo Yo
Where the party yah
tang jin jêm tang jin jêm tang jin jêm

gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
Everybody
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go Go
Everybody

gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
Everybody
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go Go
Everybody

gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
Everybody
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go
gô min bô đa Go Go
Everybody


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jimin, RM]
Dollar, dollar
Haruachime jeonbu tangjin
Dallyeo dallyeo naega beoreo naega sachi
Dallyeo, dallyeo, dallyeo, dallyeo
Dallyeo, dallyeo (Yeah, yeah, yeah, yeah!)
[Verse 1: j-hope]
Nan wonhae cruisin’ on the bay
Wonhae cruisin’ like Nemo
Doneun eopjiman tteonago sipeo meolliro
Nan doneun eopjimanseodo pulgo sipeo piro
Don eopjiman meokgo sipeo ono jiro (Swish)
[Verse 2: Jung Kook, SUGA]
Yeoril haeseo beon naui pay, yeah
Jeonbu da nae baee
Tikkeul moa tikkeul tangjinjaem da jibulhae
Naebeoryeodwo gwasobi haebeoryeodo
Naeil achim naega michinnomcheoreom
Nae jeokgeumeul kkaebeoryeodo (Woo, woo)
[Verse 3: Jin, j-hope]
Ooh, naeireun eopseo
Nae miraen beolsseo jeodang japyeosseo (japyeosseo!)
Ooh, nae doneul deo sseo
Chingudeul, what’s up?
Do you want some? (Want some?)
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
Haruachime jeonbu tangjin
Dallyeo, dallyeo, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
Jwigumeong byeotdeul ttaekkaji
Haega tteul ttaekkaji
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, *Jin*]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem (tangjinjaem, tangjinjaem)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money? Yah
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem
*YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem* (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party? Yah
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem
[Verse 4: V, RM]
Where my money? Yah (Woo)
Where the party? Yah (Woo)
Nae iljuil wolhwasumok, geum, geum, geum, geum
Nae tongjangeun, yah (Woo)
Mit ppajin dogiya (Woo)
Nan maeilgachi mul bunneun jung
Charari gyang kkaebeoryeo
Geokjeongman hagien urin kkwae jeoleo
Oneulmaneun gominbodan gohaebeoryeo
Jjolmyeonseo akkidagan ttongi dwaebeoryeo
Mundaebeoryeo
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
Haruachime jeonbu tangjin
Dallyeo, dallyeo, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
Jwigumeong byeotdeul ttaekkaji
Haega tteul ttaekkaji
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, *Jin*]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem (tangjinjaem, tangjinjaem)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money? Yah
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem
*YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem* (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party? Yah
Tangjinjaem, tangjinjaem, tangjinjaem
[Bridge: V, j-hope, Jin, RM]
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)
[Post-Bridge: Jung Kook, SUGA, Jimin, j-hope]
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)
[Outro: Jung Kook, RM, Jimin, SUGA]
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)
Gominboda Go
Gominboda Go
Gominboda Go Go (Everybody!)


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jimin, RM]
Dollar dollar
Squandering it all in one day
Run, run, I make and waste my own money
Run, run, run, run
Run, run (Yeah, yeah, yeah, yeah!)
[Verse 1: j-hope]
I want to be cruisin’ on the bay
I want to be cruisin’ like Nemo
No money but I wanna go far away
I don’t have money but I wanna relax
No money but I wanna eat Jiro Ono’s sushi (Swish)
[Verse 2: Jung Kook, SUGA]
Worked hard to get my pay, yeah
Gonna spend it all on my stomach
Pinching pennies to spend it all on wasting it
Leave me be, even if I overspend
Even if I break apart my savings tomorrow
Like a crazy guy (Woo, woo)
[Verse 3: Jin, j-hope]
Ooh, there’s no tomorrow
There’s already a mortgage on my future (Mortgage)
Ooh, spending my money even more
Friends, what’s up?
Do you want some? (Want some?)
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
Squandering it all in one day
Run, run, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
Till the sun shines through this mouse hole
Till the sun comes up
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, Jin]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
(Squandering fun, squandering fun)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money yah
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Squandering fun, squandering fun, squandering fun (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party yah
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
[Verse 4: V, RM]
Where my money? Yah (Woo)
Where the party? Yah (Woo)
My week goes Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, gold gold gold gold
My bank account is a pot with no bottom, yah (Woo)
Every day, I’m pouring water into it (Woo)
Just break it apart
We’re too young to just worry
For today, just go instead of worrying
If you get scared and say you’re saving, it becomes poop
So rub it all around
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Dollar, dollar
Squandering it all in one day
Run, run, man, I spend it like some party
Dollar, dollar
Till the sun shines through this mouse hole
Till the sun comes up
[Chorus: V, j-hope, Jung Kook, RM, Jin]
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
(Squandering fun, squandering fun)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Yo)
Where my money yah
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
YOLO, YOLO, YOLO, yo
YOLO YOLO, yo
Squandering fun, squandering fun, squandering fun (Woo, woo, woo)
YOLO, YOLO, YOLO, yo (Ta)
Where the party yah
Squandering fun, squandering fun, squandering fun
[Bridge: V, j-hope, Jin, RM]
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)
[Post-Bridge: Jung Kook, SUGA, Jimin, j-hope]
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)
[Outro: Jung Kook, RM, Jimin, SUGA]
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying
Just go instead of worrying (Everybody!)


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
DOLLAR DOLLAR!

Tiêu cạn tiền chỉ trong buổi tối qua.

Chạy nữa, chạy mãi.

Sự xa xỉ này là do anh kiếm được.

Chạy nữa, chạy mãi.

Anh muốn được cưỡi trên thuyền, lướt trên đầu ngọn sóng.

Muốn được bơi khắp mọi nơi như Nemo.

Dù không có tiền nhưng anh vẫn muốn đi thật xa.

Chả có đồng xu dính túi nhưng vẫn muốn rũ bỏ được sự mệt mỏi này.

Không có một cắc bạc trên tay nhưng vẫn muốn ăn đồ Ono Jiro nấu.

Những khoản tiền anh kiếm đều do nỗ lực mà thành.

Tất cả chỉ để mua đồ lót dạ.

Gom góp từng xu một để rồi vung tiền qua cửa sổ.

Cứ mặc kệ anh đi.

Cho dù có vẻ anh đang tiêu xài quá mức.

Cho dù sáng hôm sau có rút hết tiền tiết kiệm như một thằng điên.

Woo~ Không cần biết đến ngày mai.

Dù sao tương lai của anh đây đã bị thế chấp rồi.

Woo~ Tiếp tục tiêu nhiều hơn nữa.

Mấy người thấy sao?

Có muốn chút không nào?

DOLLAR DOLLAR!

Anh đây hao phí tất cả chỉ trong một sớm hôm.

Chạy nữa, chạy mãi.

Anh tiêu tiền như thể đây là một buổi tiệc.

DOLLAR DOLLAR!

Cho tới khi mặt trời sáng rọi tới khu ổ chuột.

Cho tới khi rạng đông bừng sáng.

Yolo yolo yolo yo!

Yolo yolo yo!

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Tiền anh biến đâu hết cả rồi yah?

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Yolo yolo yo!

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Tiệc tùng ở đâu nào yah?

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Tiệc tùng ở đâu nào?

Một tuần của anh đây, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Cả thứ sáu sáu sáu sáu.

Tài khoản của anh hả?

Giống như là một cái lỗ thủng vậy.

Anh đổ đầy nó dường như là mỗi ngày.

Mặc hết cả, phá tanh bành đi.

Chúng ta còn trẻ mà lo gì.

Tốt hơn cả là đừng lo lắng cho hôm nay.

Bạn sẽ chẳng là gì nếu cứ lo lắng ba cái vụ tiết kiệm đó.

Cứ tiêu sạch sẽ đi.

DOLLAR DOLLAR!

Anh đây hao phí tất cả chỉ trong một sớm hôm.

Chạy nữa, chạy mãi.

Anh tiêu tiền như thể đây là một bữa tiệc.

DOLLAR DOLLAR!

Cho tới khi mặt trời sáng rọi tới khu ổ chuột.

Cho tới khi rạng đông bừng sáng.

Yolo yolo yolo yo!

Yolo yolo yo!

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Tiền anh biến đâu hết cả rồi yah?

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Yolo yolo yo!

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Yolo yolo yolo yo!

Tiệc tùng ở đâu yah?

Xa hoa tiêu xài phung phí nào.

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Cứ tiến lên thay vì lo lắng!

Đùng lo lắng, đi thôi!

Everybody!


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x