Lời bài hát SPOT ZICO lyrics

Lời bài hát SPOT ZICO ft JENNIE lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát SPOT ZICO tiếng Hàn

[지코 SPOT ZICO lyrics 가사]

[Intro: ZICO]

Everything okay, my man?
Turn the music up

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
네 계획에 없던 party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
엎치락 뒤치락 정신을 왜 차려 왜

[Verse 1: ZICO]

Hey, girl, where you at?
데리러 갈게 send me the address (Hey)
No dress code 대충 걸치면 돼
우린 꾸밈없고, 나머진 억텐 (Yeah)
농익은 분위기 it’s too sticky (Sticky)
마구 부대껴 어머! 정전기 찌릿 (찌릿)
여긴 내 동생 저기는 내 homie (Sup?)
순둥이지만 음악 틀면 눈 돌지
Chillin’ out, we yellin’ out, one more
찐친 바이브 위아래 안 따져
부끄런 I 피식 E를 드러내
포위됐어 넌 now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
네 계획에 없던 party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
엎치락뒤치락 정신을 왜 차려 왜

[Post-Chorus: ZICO, ZICO & JENNIE]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down, round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Ain’t nobody hold us down

[Verse 2: JENNIE, ZICO]

어깨 툭툭 he say “Yo JENNIE
Told you that 도망치면 배신”
Yeah, I know, I know
일단 더우니까 바람 쐬러 나가
Bae 나갈 때 뒤로 딱 붙어
땀 뺐으니까 후딱 아이스크림 go
들키면 피곤해져 put your mask on
한바퀴 돌고 퀵하게 조인해 (Ah)
우리 프로젝트 타이틀 명은 J, Z
We gon’ run this town, that’s crazy (Uh)
짱박아 놨던 네 똘끼를 꺼내
해방됐어 넌 now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
네 계획에 없던 party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
엎치락뒤치락 정신을 왜 차려 왜

[Post-Chorus: ZICO]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Everybody, stop
Wait a minute, ah

[Outro: ZICO]

(Hey, hey)
Come vibe with us
(Hey)
Ride with us
(Hey, hey)
(Hey)


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát SPOT ZICO Phiên âm Tiếng Việt

[Chi khô SPOT ZICO lyrics Ka sa]

[Intro: ZICO]

Everything okay, my man?
Turn the music up

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Nê kyê huê kê op tton party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Op tri lac tuy tri lac chơng ssi nưl uê tra lyo uê

[Verse 1: ZICO]

Hey, girl, where you at?
Tê li lơ ka kê send me the address (Hey)
No dress code tê trung kol tri myon tuê u rin kku mi mop kkô, na mo chin ok thên (Yeah)
Nông ni kưn bu nê ki it’s too sticky (Sticky)
Ma cu bu tê kkyê o mo! Chơng chon ki chi lit (chi lit)
Yê kin nê tông sseng cho ki nưn nê homie (Sup?)
Sun ttung ni chi man ư mac thưl myon nun tul chi’
Chillin’ out, we yellin’ out, one more
Chin’ trin ba i bư uy a lê an ta chyo
Bu kư lon I phi sik E rưl tư lo nê
Phô uy tuê so non now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Nê kyê huê kê op tton party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Op tri lac tuy tri lac chơng si nưl uê tra lyo uê

[Post-Chorus: ZICO, ZICO & JENNIE]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down, round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Ain’t nobody hold us down

[Verse 2: JENNIE, ZICO]

O kê thuk thuk he say “Yo JENNIE
Told you that tô mang tri myon bê sin
Yeah, I know, I know
Il tan to u ni ka ba ram suê lo na ka
Bae na kal tê tuy lô tak bu tho
Tam bbe sư ni ka hu tak a i sư khư lim go
Tưl khi myon phi côn hê chyo put your mask on
Han ba khuy tôl kô khuy kha kê chô in hê (Ah)
U ri phư lô chêk thư tha i thưl myong ưn J, Z
We gon’ run this town, that’s crazy (Uh)
Chang ba ka noat ton nê tôl ki rưl ko nê
Hê bang tuê so non now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Nê kyê huê kê op ton party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Op tri lac tuy tri lac chơng si nưl tra lyo uê

[Post-Chorus: ZICO]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Everybody, stop
Wait a minute, ah

[Outro: ZICO]

(Hey, hey)
Come vibe with us
(Hey)
Ride with us
(Hey, hey)
(Hey)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát SPOT ZICO tiếng Latinh

[laijeu “SPOT ZICO lyrics” gasa]

[Intro: ZICO]

Everything okay, my man?
Turn the music up

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Ne gyehoege eopdeon party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Eopchirak dwichirak jeongsineul wae? Charyeo wae?

[Verse 1: ZICO]

Hey, girl, where you at?
Derireo galge send me the address (Hey)
No dress code daechung geolchimyeon dwae
Urin kkumimeopgo, nameojin eokten (Yeah)
Nongigeun bunwigi it’s too sticky (Sticky)
Magu budaekkyeo eomeo! jeongjeongi jjirit (jjirit)
Yeogin nae dongsaeng jeogineun nae homie (Sup?)
Sundungijiman eumak teulmyeon nun dolji
Chillin’ out, we yellin’ out, one more
Jjinchin baibeu wiarae an ttajyeo
Bukkeureon I pisik Ereul deureonae
Powidwaesseo neon now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Ne gyehoege eopdeon party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Eopchirak dwichirak jeongsineul wae? Charyeo wae?

[Post-Chorus: ZICO, ZICO & JENNIE]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down, round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Ain’t nobody hold us down

[Verse 2: JENNIE, ZICO]

Eokkae tuktuk he say “Yo JENNIE
Told you that domangchimyeon baesin”
Yeah, I know, I know
Ildan deounikka baram ssoereo naga
Bae nagal ttae dwiro ttak buteo
Ttam ppaesseunikka huttak aiseukeurim go
Deulkimyeon pigonhaejyeo put your mask on
Hanbakwi dolgo kwikage joinhae (Ah)
Uri project taiteul myeongeun J, Z
We gon’ run this town, that’s crazy (Uh)
Jjangbaga nwatdeon ne ttolkkireul kkeonae
Haebangdwaesseo neon now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
Ne gyehoege eopdeon party
Up and down, round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Eopchirak dwichirak jeongsineul wae? Charyeo wae?

[Post-Chorus: ZICO]

Up and down, round and round
Everybody, hit the spot
Up and down, round and round
Everybody, hit the top
Up and down round and round
Everybody, make it loud
Up and down, round and round
Everybody, stop
Wait a minute, ah

[Outro: ZICO]

(Hey, hey)
Come vibe with us
(Hey)
Ride with us
(Hey, hey)
(Hey)


the end!


English lyrics/ Lời bài hát SPOT ZICO tiếng Anh

[SPOT ZICO lyrics]

[Intro: ZICO]

Everything okay, my man?
Turn the music up

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
You didn’t plan on this party
Up and down round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Tossing, turning, why pull yourself together? Why?

[Verse 1: ZICO]

Hey girl, where you at?
I’ll come get you, just send me the address (Hey)
No dress code, just keep it casual
We’re the real deal, they’re trying too hard (Yeah)
Vibe’s ripe for the picking, it’s too sticky (Sticky)
Mingling like, “Ow!” Static electricity (Tingling)
This is my bro, that’s my homie (‘Sup?)
Music makes ’em crazy even though they look low-key
Chillin’ out, wе yellin’ out, one more
Rеal friend vibes only, we don’t nitpick
Shy, I smirks and shows signs of E
You’re cornered, now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
You didn’t plan on this party
Up and down round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Tossing, turning, why pull yourself together? Why?

[Post-Chorus: ZICO, ZICO & JENNIE]

Up and down, round and round
Everybody hit the spot
Up and down, round and round
Everybody hit the top
Up and down, round and round
Everybody make it loud (Make it loud)
Up and down, round and round
Ain’t nobody hold us down

[Verse 2: JENNIE, ZICO]

Tap on the shoulder, he say “Yo, JENNIE
Told you that only traitors run away”
Yeah, I know I know
Look, it’s stuffy in here, let’s go get some air
Bae, when we’re out stick right behind me
Sweatin’ hard so have an ice cream run, go
It becomes a hassle if they catch you, put your mask on
A quick stroll, then we’re joining the pack again
This project’s called J Z
We gon’ run this town, that’s crazy
Time to show off your quirky side
You’re free to go now hands in the air

[Chorus: JENNIE]

Mm, we’re not going home tonight, alright
You didn’t plan on this party
Up and down round and round
Hit the spot, spot, spot, spot
Tossing, turning, why pull yourself together? Why?

[Post-Chorus: ZICO]

Up and down round and round
Everybody hit the spot
Up and down round and round
Everybody hit the top
Up and down round and round
Everybody make it loud
Up and down round and round
Everybody, stop
Wait a minute, ah

[Outro: ZICO]

(Hey, hey)
Come vibe with us
(Hey)
Ride with us
(Hey, hey)
(Hey)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát SPOT ZICO tiếng Việt

[SPOT ZICO lyrics (Chốt địa điểm đê)]

[Intro: ZICO]

Ê bạn ổn không?
Quá nhạc lên tí!

[Chorus: JENNIE]

Không về nhà đêm nay đâu, oke!
Cậu không định đi party này đâu
Lên xuống, vòng vo
Quẩy tới bến, tới bến, tới bến, tới bến
Lật qua lật lại, sao phải kiềm chế? Why?

[Verse 1: ZICO]

Ê girl, bạn đang ở đâu?
Tớ tới đón, chỉ cần gửi tớ địa chỉ (Hey)
Không cần dresscode, cứ thoải mái
Bọn tớ chất chơi, tụi nó cố quá (Yeah)
Không khí đang đỉnh cao, dính dớp quá (Dính)
Chen chúc kiểu như, “Ối!” Điện cọ xẹt (Tê tê)
Đây là bro tớ, kia là homie của tớ (Ơ kìa?)
Nhạc làm bọn chúng cuồng lên dù trông ngầu (Ngầu)
Chill thôi, quẩy lên, thêm một lần nữa
Chỉ có cảm giác bạn thân, không soi mói
Hơi ngại, tớ cười mỉm và có dấu hiệu “ê” (Ê)
Bị dồn vào góc rồi, giơ tay lên cao

[Chorus: JENNIE]

Không về nhà đêm nay đâu, oke!
Cậu không định đi party này đâu
Lên xuống, vòng vo
Quẩy tới bến, tới bến, tới bến, tới bến
Lật qua lật lại, sao phải kiềm chế? Why?

[Post-Chorus: ZICO, ZICO & JENNIE]

Lên xuống, vòng vo
Quẩy tới bến, tới bến
Lên xuống, vòng vo
Mọi người lên đỉnh
Lên xuống, vòng vo
Quẩy cho nó to lên (Quẩy to lên)
Lên xuống, vòng vo
Không ai cản được bọn mình

[Verse 2: JENNIE, ZICO]

Vỗ vai, anh ta nói “Ê, JENNIE
Bảo rồi chỉ có kẻ phản bội mới bỏ chạy”
Ừ, tớ biết biết
Nhìn này, ở đây ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở tí
Êm iu, khi ra ngoài thì bám sát tớ
Đổ mồ hôi nên đi mua kem đi
Bị bắt gặp sẽ rắc rối, đeo khẩu trang vào
Đi dạo nhanh, rồi lại nhập hội
Dự án này gọi là J Z
Bọn mình sẽ khuấy đảo thành phố này, quá đỉnh
Giờ để thể hiện cá tính độc đáo của cậu
Giờ thì thoải mái đi, giơ tay lên cao

[Chorus: JENNIE]

Không về nhà đêm nay đâu, oke!
Cậu không định đi party này đâu
Lên xuống, vòng vo
Quẩy tới bến, tới bến, tới bến, tới bến
Lật qua lật lại, sao phải kiềm chế? Why?

[Post-Chorus: ZICO]

Lên xuống, vòng vo
Quẩy tới bến, tới bến
Lên xuống, vòng vo
Mọi người lên đỉnh
Lên xuống, vòng vo
Quẩy cho nó to lên
Lên xuống, vòng vo
Mọi người, dừng lại
Khoan đã, ah

[Outro: ZICO]

(Hey, hey)
Quẩy cùng bọn tớ
(Hey)
Cùng đi với bọn tớ
(Hey, hey)
(Hey)


the end!Thông tin chi tiết ca sĩ ZICO


Zico Zico


Jennie Jennie


KOZ Entertainment KOZ Entertainment


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x