Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin lyrics

Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin lyrics

Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin lyrics (Korean + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin tiếng Hàn

[방탄소년단 “Set Me Free Pt2 Jimin lyrics” 가사]

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

I got a good time
Yeah, time to get mine
헤맸어, 미로
Hennessy at night
I never stop, I never stop
다시 repeat
I never stop, fuck all your opps
Finally free

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
끝에 멈춰 선 나
Not yet, not yet
돌아보지 않아
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly
Finally free

[Pre-Chorus]

Look at me now (Me now)
더 이상 아파도 숨지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 나를 위해 손을 들어

[Chorus]

Now, set me free
Set me free
Set me free
Set me free
Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free

[Verse 2]

I got feel low
Still 난 미로
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I’m on my way

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
시작된 나의 primetime
Forget, forget
기꺼이 올라타
Now, yeah, now, yeah
날아가 butterfly
Finally free

[Pre-Chorus]

Look at me now
날 비웃어도 멈추지 않아
미치지 않기 위해 미치려는 것
지나간 날을 위해 손을 들어

[Chorus]

Now, set me free (Set me free, set me free)
Set me free (Set me, free)
Set me free (Set me free, set me free)
Set me free (Won’t you set me free)
Set me free (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free
(Won’t you set me free)

[Outro]

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh) Set me free
(Oh)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin tiếng Latinh

[bangtansonyeondan “Set Me Free Pt2 Jimin lyrics” gasa]

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

I got a good time
Yeah, time to get mine
Hemaesseo, miro
Hennessy and night
I never stop, I never stop
Dasi repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps
Finally free-e-e

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
Kkeute meomchwo seon na
Not yet, not yet
Doraboji ana
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y
Finally free-e-e

[Pre-Chorus]

Look at me now (Me now)
Deo isang apado sumji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo

[Chorus]

Now, set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]

I got feel low
Still nan miro
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I’m on my way

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
Sijakdoen naui primetime
Forget, forget
Gikkeoi ollata
Now, yeah, now, yeah
Naraga butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]

Look at me now
Nal biuseodo meomchuji ana
Michiji anki wihae michiryeoneun geot
Jinagan nareul wihae soneul deureo

[Chorus]

Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won’t you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won’t you set me free)

[Outro]

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free-e-e)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin tiếng Anh

[Set Me Free Pt2 Jimin lyrics]

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

I got a good time
Yeah, time to get mine
I wandered into a maze
Hennessy at night
I never stop, I never stop
Again, repe-e-eat
I never stop, fuck all your opps
Finally free-e-e

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
I’m standing at the edge
Not yet, not yet
I won’t look back
Now yeah, now yeah
Fly away, butterfly-y-y
Finally free-e-e

[Pre-Chorus]

Look at me now (Me now)
I won’t hide anymore, even if it hurts
Going insane to stay sane
Raise your hands for the past me

[Chorus]

Now, set me free-e-e
Set me free-e-e, set me free-e-e
Set me free-e-e, set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

[Verse 2]

I got feel low
Still in a maze
But I got no time to break soul
Just let me flow
Hey fool, just get out of my way
Shut up, fuck off
I’m on my way

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
It’s begun, my prime time
Forget, forget
I’ll gladly hop on
Now yeah, now yeah
Fly away, butterfly-y-y
Finally free

[Pre-Chorus]

Look at me now
I won’t stop, even if they mock me
Going insane to stay sane
Raise your hands for the past me

[Chorus]

Now, set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Set me, free)
Set me free-e-e (Set me free, set me free)
Set me free-e-e (Won’t you set me free)
Set me free-e-e (Yeah)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e (Free, free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e
(Won’t you set me free)

[Outro]

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free)
(Oh-eh-oh, oh-eh-oh, set me free)
Set me free


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Set Me Free Pt2 Jimin tiếng Việt

[Set Me Free Pt2 Jimin lyrics (Tự do bất tận)]

[Intro]

Yeah

[Verse 1]

Đã đến lúc vui chơi
Yeah, giờ là lúc để hưởng thụ
Lang thang vào mê cung
Hennessy đêm khuya
Tao không bao giờ dừng lại, không bao giờ dừng lại
Lặp lại lần nữa, lặp lại
Tao không bao giờ dừng lại, kệ tụi chặn đường
Cuối cùng cũng được tự do

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
Tao đang đứng ở rìa vực
Chưa đâu, chưa đâu
Tao sẽ không ngoái lại nhìn
Bây giờ yeah, bây giờ yeah
Bay đi nào, bươm bê-ê-ê
Cuối cùng cũng được tự do

[Pre-Chorus]

Nhìn tao bây giờ (Bây giờ)
Tao sẽ không trốn nữa, ngay cả khi nó đau
Phát điên để giữ được bình tĩnh
Giơ tay lên nào cho quá khứ của tao

[Chorus]

Bây giờ, giải phóng tao đi
Giải phóng tao đi, giải phóng tao đi
Giải phóng tao đi, giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi

[Verse 2]

Tao có hơi chán
Vẫn trong mê cung
Nhưng tao không có thời gian để gục ngã
Cứ để tao thả trôi
Ê đồ ngốc, tránh đường tao đi
Câm đi, biến đi
Tao đang trên đường

[Refrain]

Ah, yeah, ah, yeah
Mọi thứ đã bắt đầu, giai đoạn đỉnh cao
Quên đi, quên đi
Tao vui vẻ tham gia
Bây giờ yeah, bây giờ yeah
Bay đi nào, bươm bê-ê-ê
Cuối cùng tự do

[Pre-Chorus]

Nhìn tao bây giờ
Tao sẽ không dừng lại, ngay cả khi chúng chế giễu
Phát điên để giữ được bình tĩnh
Giơ tay lên nào cho quá khứ của tao

[Chorus]

Bây giờ, giải phóng tao đi (Giải phóng tao, giải phóng tao)
Giải phóng tao đi (Giải phóng tao, tự do)
Giải phóng tao đi (Giải phóng tao, giải phóng tao)
Giải phóng tao đi (Mày không giải phóng tao à)
Giải phóng tao đi (Yeah)
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi (Tự do, tự do)
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ) Giải phóng tao đi
(Mày không giải phóng tao à)

[Outro]

(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ, giải phóng tao đi)
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ, giải phóng tao đi)
(Ồ-ê-ờ, ồ-ê-ờ, giải phóng tao đi)
Giải phóng tao đi


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!